PUBLIKACE / BOOKS

Vložte svůj text...

2017

ARTCERAMICS CZ 

Hálová, Dita, Artceramics/cz 2017, katalog výstavy Internationales Keramikmuseum, Weiden, pobočky Zweigmuseum der Neuen Sammlung - The Designmuseum München, Praha 2017, počet stran výsledku 100, ISBN: 978-80-270-2739-2.


Grafický design: Jana Hradcová


ARTCERAMICS CZ 2017, výběrová výstava členů Sdružení výtvarných umělců - keramiků a Unie výtvarných umělců Plzeň), Internationales Keramikmuseum ve Weidenu, pobočka Zweigmuseum der Neuen Sammlung - The Designmuseum München, DEU (s katalogem, organizační spolupráce, kurátor výstavy s Naděždou Potůčkovou

www.artceramics.cz/artceramics-17

2017 

OHEŇ/HLÍNA/LED Václav Šerák a žáci

foto / photo: Oto Palán
foto / photo: Oto Palán

Hálová Dita, Oheň - Hlína - Led. Václav Šerák a žáci, katalog výstavy Galerie umění, Karlovy Vary 2017, počet stran výsledku 116, ISBN: 978-80-87420-66-9 (GU KV), ISBN: 978-80-7101-165-1 (UPM).

Grafický design: Martin Groh, Petr Krejzek, studio ReDesign

OHEŇ/HLÍNA/LED Václav Šerák a žáci, GUKV, Karlovy Vary, 2017 (výstavní katalog)

2017

EXPOZICE Zdeněk Manina 

Hálová, Dita, Gedeon, Saša, Zdeněk Manina. Expozice, katalog výstavy Galerie Nová síň, Praha 2017, počet stran výsledku 48, ISBN: 978-80-270-1033-2.

Grafický design: Jana Vlčková

EXPOZICE Zdeněk Manina, Nová síň, Praha (s katalogem, kurátor výstavy)  


2016

4D Anna Klimešová

Grafický design: Jana Hradcová 

4D Anna Klimešová, Salon kritiků, Topičův salon, Praha (s katalogem, organizační spolupráce, kurátor výstavy) 

2016

IGS 2015

IGS 2015

Autor: Milan Hlaveš

Mezinárodní sklářské sympozium IGS 2015 Nový Bor

Grafický design: Jana Hradcová

Editor

2016 

ALTAMÍRA - Lubomír Šilar
Milovník figur, zvířat a keramiky

2016 ALTAMÍRA - Lubomír Šilar, Milovník figur, zvířat a keramiky, Stálá expozice, Městské muzeum, Lanškroun (odborná spolupráce UPM, kurátor výstavy) leták


Grafický design: Jana Hradcová 

2015 

Andělům a kočkám - Miroslav Oliva
sochařská a designérská tvorba

Hálová, D.: Miroslav Oliva - ANDĚLŮM A KOČKÁM, sochařská a designérská tvorba, Praha 2015, kat. výst., ISBN 978-80-260-7640-7.

Grafický design: Jana Hradcová 

Andělům a kočkám - Miroslav Oliva, Most, 2015 (výstavní katalog)


2015

Keramické setkání, Socha a prostor


Keramické setkání, Socha a prostor, desáté bienále současné české keramiky, Regionální muzeum, CUP ART, Galerie v Zahradě, Kolín (s katalogem, organizační a kurátorská spolupráce výstava Sdružení výtvarných umělců keramiků - SVUK)

Medilon Hany Purkrábkové a Karla Pauzera, Regionální muzeum v Kolíně (v rámci Keramického setkání)

Grafický design: Jana Hradcová 

2015

26. Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně

Grafický design: Jana Hradcová 

26. Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně 2014, Galerie u Prstenu, Praha (výstava s katalogem ve spolupráci s UPM)  

2015

Zwischen Prag und Budweis 

Hálová, D.: Zwischen Prag und Budweis, České Budějovice 2015, kat. výst., počet stran výstupu 20, ISBN 978-80-260-8365-8.

Grafický design: Tomáš Proll

Zwischen Prag und Budweis (Elzbieta Grosseová, Jiří Laštovička, Miroslav Oliva, Tomáš Proll Eva Slavíková), Gallerie Marienne Heller, Heidleberg, Německo (s katalogem, kurátor výstavy)  


2015 

Život s keramikou - Jindřiška Radová

Hálová, D.(ed.), Radová, Š.: Jindřiška Radová - ŽIVOT S KERAMIKOU, Praha 2015, kat. výst., ISBN 978-80-260-8005-3.

Grafický design: Vojtěch Marek

Život s keramikou - Jindřiška Radová, Novoměstská radnice v Praze (výstava k 90. narozeninám ve spolupráci s UPM, s katalogem, kurátor výstavy)


2014

Fenomén B

Výstavní projekt Fenomén B, k 130 výročí založení keramické školy v Bechyni, Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni, pobočka AJG v Hluboké nad Vltavou (spolupráce AJG, SUPŠ a UPM, s katalogem, organizační spolupráce, kurátor výstav)

Grafický design: Jana Hradcová 

2013)

Galerijní a muzejní edukace: učení z umění 


Vzdělávací programy Uměleckoprůmyslového musea v Praze
a Galerie Rudolfinum v letech 2011-2013
Katalog přibližuje edukační programy, které vznikly k výstavním projektům UPM a Galerie Rudolfinum v letech 2011-2013. Byly vytvořeny ve spolupráci s katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v rámci společného výzkumného grantu NAKI Ministerstva kultury ČR.
Prostřednictvím vzdělávacích programů chtějí obě instituce své návštěvníky - širokou veřejnost, školní či zájmové skupiny - inspirovat k tvůrčímu zapojení do výstav a zprostředkovat jim hlubší znalost tématu. Vzdělávací programy mohou mít podobu takzvaných aktivních zón ve výstavách, komentovaných prohlídek, přednášek, pracovních listů, výtvarných dílen, programů pro školy a podobně. Jsou realizovány ve výstavních sálech, výtvarných ateliérech pro návštěvníky a také ve školách, převážně ve vyučovacích hodinách výtvarné výchovy.
Fotografické záznamy, edukační materiály, kresebné a písemné ohlasy účastníků programů dokumentují mnohohlasé svědectví všech lidí, kteří se příprav a realizací edukačních programů zúčastnili, o tom, co v souvislosti s výstavou viděli a prožili, co vytvořili, o čem přemýšleli a diskutovali.Katalog vydaly UPM a katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ke stejnojmenné výstavě konané 19. 12. 2013 až 18. 3. 2014 v předsálí výstavních prostor Obecního domu v Praze.
koncepce: Vladimíra Sehnalíková (UPM), Dita Hálová (UPM), Marie Fulková (KVV PedF UK)
vydání: české s anglickým resumé
fotografie: Ondřej Kocourek, Gabriel Urbánek (UPM), Alena Kotzmanová
grafický design: Štěpán Malovec
formát: 24 x 23 cm, kroužková vazba
počet stran: 19
počet reprodukcí: 36
ISBN 978-80-7290-768-7 (UK v Praze, Pedagogická fakulta)
ISBN 978-80-7101-140-8 (UPM)
katalog je neprodejný
Vydání umožnila grantová podpora Ministerstva kultury České republiky NAKI DF 11P01OVV025.

2013)

Galerijní a muzejní edukace 2)

Galerijní a muzejní edukace: učení z umění

Vzdělávací programy Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Galerie Rudolfinum v letech 2011-2013

Katalog přibližuje edukační programy, které vznikly k výstavním projektům UPM a Galerie Rudolfinum v letech 2011-2013. Byly vytvořeny ve spolupráci s katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v rámci společného výzkumného grantu NAKI Ministerstva kultury ČR.
Prostřednictvím vzdělávacích programů chtějí obě instituce své návštěvníky - širokou veřejnost, školní či zájmové skupiny - inspirovat k tvůrčímu zapojení do výstav a zprostředkovat jim hlubší znalost tématu. Vzdělávací programy mohou mít podobu takzvaných aktivních zón ve výstavách, komentovaných prohlídek, přednášek, pracovních listů, výtvarných dílen, programů pro školy a podobně. Jsou realizovány ve výstavních sálech, výtvarných ateliérech pro návštěvníky a také ve školách, převážně ve vyučovacích hodinách výtvarné výchovy.
Fotografické záznamy, edukační materiály, kresebné a písemné ohlasy účastníků programů dokumentují mnohohlasé svědectví všech lidí, kteří se příprav a realizací edukačních programů zúčastnili, o tom, co v souvislosti s výstavou viděli a prožili, co vytvořili, o čem přemýšleli a diskutovali.Katalog vydaly UPM a katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ke stejnojmenné výstavě konané 19. 12. 2013 až 18. 3. 2014 v předsálí výstavních prostor Obecního domu v Praze.
koncepce: Vladimíra Sehnalíková (UPM), Dita Hálová (UPM), Marie Fulková (KVV PedF UK)
vydání: české s anglickým resumé
fotografie: Ondřej Kocourek, Gabriel Urbánek (UPM), Alena Kotzmanová
grafický design: Štěpán Malovec
formát: 24 x 23 cm, kroužková vazba
počet stran: 19
počet reprodukcí: 36
ISBN 978-80-7290-768-7 (UK v Praze, Pedagogická fakulta)
ISBN 978-80-7101-140-8 (UPM)
katalog je neprodejný
Vydání umožnila grantová podpora Ministerstva kultury České republiky NAKI DF 11P01OVV025.

2013)

ARTCERAMICS

ARTCERAMICS, Výběrová výstava členů Sdružení výtvarných umělců - keramiků a jeho přátel, Novoměstská radnice, Praha (spolupráce UPM, s katalogem, kurátor výstavy společně se Zdeňkem Freislebenem)

Grafický design: Jana Hradcová  

2012)

Galerijní a muzejní edukace I / Vlastní cestou k umění)

zdělávací programy Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Galerie Rudolfinum v roce 2011
Nejkrásnější česká kniha roku - 3. místo v kategorii Učebnice
Publikace představuje různé typy vzdělávacích programů, které připravily UPM a Galerie Rudolfinum ve spolupráci s katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze v průběhu roku 2011 ke svým výstavním projektům. Edukační programy, které byly vytvořeny na základě výsledků akčního pedagogického výzkumu, prováděného týmem specialistů z katedry VV, jsou rámovány statěmi o teoretických východiscích, aktuálních trendech v oboru galerijní a muzejní pedagogiky a reflexemi širšího okruhu účastníků výzkumu. Texty kurátorů, zúčastněných pedagogů i autentické výpovědi návštěvníků přibližují samotný proces vzniku těchto programů a jejich realizace. Bohatý obrazový doprovod dává nahlédnout do výstavních prostor a tvůrčích dílen, které jsou nedílnou součástí všech výstav UPM i Galerie Rudolfinum. Publikace je určená vyučujícím a studentům výtvarné výchovy, dějepisu, estetických předmětů a předmětů humanitního základu, dále pak i kurátorům edukace, kurátorům výstav a všem, kdo hledají "vlastní cestu k umění".
Vydavatelé: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, UPM
Autorky koncepce a textů: Marie Fulková, Lucie Hajdušková, Vladimíra Sehnalíková
Vydání: české s anglickým resumé
Grafický design: Štěpán Malovec
Formát: 29,7 x 21 cm, měkká vazba
Počet stran: 320
Počet reprodukcí: cca 220
ISBN: 978-80-7101-111-8 (UPM)
cena: 275 Kč
titul rozebrán
Publikace je výsledkem grantu NAKI MK ČR.
Související odkazy)
Galerijní a muzejní edukace 2:
https://www.upm.cz/index.php?language=cz&page=145&year=2013&id=101&img=1537)

2012)

Keramické setkání, Socha a prostor

Grafický design: Jana Hradcová  

Keramické setkání, Socha a prostor, deváté bienále současné české keramiky, Regionální muzeum, Synagoga, Radniční sklepy, Galerie v Zahradě, Kolín (organizační a kurátorská spolupráce UPM, s katalogem)  

Výstavní katalog představuje díla dvaceti účastníků kolínského bienále a přináší i medailonky dvou klasiků české keramické tvorby: Jindřišky a Pravoslava Radových. Výběr keramiků-sochařů všech generací vytváří ucelený obraz kvality a rozmanitosti výtvarných názorů v tomto oboru. Přiložené DVD obsahuje verzi katalogu zahrnující dalších sedmdesát snímků exponátů či jejich tvůrců.
Katalog byl vydán k devátému ročníku bienále Keramické setkání Kolín, které se uskutečnilo 6. září - 6. října 2012 ve čtyřech výstavních prostorách (Regionální muzeum Kolín, Radniční sklepy, Synagoga, Galerie V Zahradě).
text: Pavel Rajdl, Dita Hálová
vydavatelé: Město Kolín a UPM
vydání: české
grafický design: Jana Hradcová
formá: 21 x 21 cm, vazba brožovaná
počet stran: 54, reprodukcí: 23 (na DVD dalších 73)
ISBN: 978-80-7101-114-9
cena v UPM: 40 Kč
objednávky na dobírku: marketing@upm.cz

2010) 

Folklor is alive!

Folklorní stopy v současném designu zemí Visegradu

Grafický design: Jana Hradcová  

2011 Folklor is alive!, Folklorní stopy v současném designu zemí Visegradu, České Centrum: Praha, Stockholm, Bratislava, Slovensko (kurátor výstavy, s katalogem)

2010)

P.Rada! Paráda!

Grafický design: Tereza Hejmová a Jan Matoušek 

P.Rada! Paráda!, UPM, Praha, 2009 (výstavní katalog společně s M.Hlavešem)


Pravoslav Rada: keramické dílo -
Drobná publikace představuje ukázky hravého a vysoce originálního díla Pravoslava Rady - klasika české keramiky. Součástí brožury je pexeso s výběrem figurálních plastik - zvířecích, bájných a lidských, kterými se jejich autor proslavil. Vedle fotografií z rodinného archivu publikace zahrnuje reprodukce sochařských realizací do veřejných prostor, jež Pravoslav Rada vytvářel často ve spolupráci se svojí ženou Jindřiškou. Radovo dílo v sobě nese vtip, nadsázku, ironii, nadhled i moudré zamyšlení.
Vydáno ke stejnojmenné výstavě konané v UPM 3. února - 25. dubna 2011.
text: Ditá Hálová a Milan Hlaveš
vydání: česko-anglické
grafický design: Tereza Hejmová a Jan Matoušek
formát: 20 x 14,8 cm, pexeso 21,1 x 15,8 cm
počet stran: 32
reprodukce: 34 + 32 (pexeso)
ISBN: 978-80-7101-094-4
cena: 88,- Kč
objednávky na dobírku: marketing@upm.cz