MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM RYTÉHO SKLA   INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF ENGRAVED GLAS         KAMENICKÝ ŠENOV

Spolek sympozia rytého skla z.s. je zapsaný spolek s dlouholetou tradicí organizování sympozií rytého skla v Kamenickém Šenově a dalších aktivit spojených s tímto mezinárodně prestižním setkáním mistrů rytého skla např. přednášky, workshopy, dílny atd. Sympozium se v letošním roce konalo po sedmé a je pořádáno jako triennále. Oslavilo se tak dvacetileté trvání této unikátní akce.

Mezinárodní sympozia rytého skla v Kamenickém Šenově jsou pořádána Městem Kamenický Šenov, Sklářským muzeem, Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou a Sklářským atelierem Petra Ratha od r. 1996. V roce 1998 vzniklo Sdružení sympozia rytého skla, které je zájmovým sdružením fyzických a právnických osob. Jeho posláním je ve spolupráci s ostatními subjekty zajišťovat přípravu a organizaci trienále Mezinárodních sympozií rytého skla v Kamenickém Šenově.

www.engravedglass.cz

Huť František, Centrum sklářského umění, Sázava

26. 5. - 1. 7. 2017)

Zahájení: 25. 5. 2018 od 17 hodin

Úvodní slovo PhDr. Jaroslav Polanecký Ph.D.

Kurátorka výstavy: Dita Hálová, UPM Praha

Grafický design: MgA. Jana Hradcová

Architektonické řešení fundu z materiálu DUKTA: MgA. Petr Duba

Účastníci: Ieva Birgele, Lotyšsko / Pavlína Čambalová, Česká republika / Marie Ducaté, Francie / Takeshi Ito, Japonsko / Tomáš Lesser, Česká republika / Magdalena Pejga, Polsko / Dagmar Petrovická, Česká republika / Sabina Ramershoven, Německo / Patrick Roth, Rakousko / Lada Semecká, Česká republika / Jan Schindler, Česká republika / Ioana Stelea, Rumunsko / Studio IRDS (Račková, Suchopárek), Česká republika / Edmond Suciu, Rakousko / Jiří Tesař, Česká republika / Jaroslava Votrubová, Česká republika / Tinne Vroonen, Belgie / Maciej Zaborski, Polsko

Hosté: Karel Bečvář, Švédsko / Charlie Parriot, USA / Cappy Thompson, USA

Studentská část sympozia: Cindy Domagalski, Německo / František Jungvirt, Česká republika / Liene Knēta, Lotyšsko / Antonín Kučera, Česká republika / Alena Lišková, Česká republika / Iskra Romanova, Bulharsko / Alisa Stoilova, Bulharsko / Marcin Zając Polsko / Daniela van Arkel Německo

Sympozium se konalo pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, děkana Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně Pavla Mrkuse a ředitelky Uměleckoprůmyslového musea v Praze Heleny Koenigsmarkové.

Výstava a katalog jsou podpořeny Státním fondem kultury ČR a Ministerstvem kultury ČR.

Výstava výsledků 7. mezinárodního sympozia rytého skla v Kamenickém Šenově 2017 se odehrává v rámci putovní výstavy k dvaceti letům založení sympozia. K jubileu vychází publikace Dvacet let mezinárodních sympozií rytého skla v Kamenickém Šenově zahrnující rovněž informace z teoretického sympozia a obrazové ohlédnutí za šesti předchozími sympozii.

Ve dnech 11. - 17. září 2017 se konalo Mezinárodní sympozium rytého skla v Kamenickém Šenově. Na 7. ročníku trienále se aktivně podílely téměř dvě desítky výtvarníků a devět studentů, zastupujících nejen domácí scénu, ale i evropskou a americkou. Účastníky vybírala odborná komise složená z řad organizátorů i renomovaných umělců, sklářských výtvarníků a designérů: Jitka Skuhravá, Pavel Kopřiva, Pavel Mrkus, Jára Šára, Jana Hradcová, a také kurátorů a teoretiků nejen moderního a současného skla: Helena Braunová, Milan Hlaveš, Jaroslav Polanecký, Dita Hálová. Na základě jejich výběru do Kamenického Šenova přijeli autoři např. z Belgie, Bulharska, Francie, Japonska, Lotyšska, Polska, Rumunska, či již tradičně z Rakouska a Německa. Účast na sympoziu byla proto považována za vysoce prestižní záležitost. K nedílným součástem a specifiku šenovských setkání patří teoretické sympozium. Přináší odborné poznání českého i světového rytého skla a také informace ze zahraničí o odborném dění v tomto oboru v muzeích a výzkumných institucích. Doplňují je zajímavosti od samotných tvůrců skla, kteří bývají často ve svých zemích pedagogicky činní. Mimo umělců přednesli své příspěvky na sympoziu také badatelé, teoretici a kurátoři, které ryté sklo zaujalo: Helena Braunová, Jaroslav Polanecký, Jitka Bažantová, Michal Gelnar, Milan Hlaveš, Jitka Lněničková, Tereza Šváchová a další.

V místě sympozia působí nejstarší sklářská škola v Evropě, která se na akci vždy velmi intenzivně podílí, stejně jako samotné Město Kamenický Šenov. V prostorách SUPŠS se odehrává praktická část sympozia. Z prací vytvořených účastníky sympozia vznikla unikátní kolekce, která byla vystavena v minulém roce ve sklářském muzeu v Kamenickém Šenově.

Nyní se s ní můžete seznámit ve sklářském centru Huť František.

Dita Hálová, Uměleckoprůmyslové museum v Praze

www.cestyskla.cz 

7. mezinárodní sympozium rytého skla 2017

11.-17. 9. 2017

Na akci se podíleli téměř dvě desítky výtvarníků, zastupujících nejen domácí scénu, ale i evropskou a americkou. Účast na sympoziu je proto považována za vysoce prestižní záležitost. Součástí sympozia jsou kromě sekce určené profesionálům rovněž další sekce studentská a řemeslná, určená pro rytce skla. Sympozium je určeno k propagaci tradice českého sklářství doma i v zahraničí a především k povzbuzení zájmu o ryté sklo jako velmi specifickou technologii typickou pro severočeské sklářství a především pro Kamenickošenovsko. V místě sympozia působí také nejstarší sklářská škola v Evropě, která se na akci také podílí. Nejen její studenti mají možnost se seznámit s tvorbou světově známých výtvarníků, ale také se seznámit s mistry rytého skla udržující skvělou řemeslnou tradici nebo absolvovat odborné přednášky. Samotné sympozium podporuje řada renomovaných sklářských firem.

Sympozium se koná pod záštitami hejtmana Libereckého kraje Martina Půty,
děkana Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Pavla Mrkuse
a Uměleckoprůmyslového musea v Praze.


Výstava: 7. mezinárodní sympozium rytého skla 2017

17. 9. - 17. 12. 2017

Kurátor výstavy: Jaroslav Polanecký

Grafický design: MgA. Jana Hradcová

Architektonické řešení fundu z materiálu DUKTA: MgA. Petr Duba

. K nedílným součástem a specifiku šenovských setkání patří teoretické sympozium. Přináší odborné poznání českého i světového rytého skla a také informace ze zahraničí o odborném dění v tomto oboru v muzeích a výzkumných institucích. Doplňují je zajímavosti od samotných tvůrců skla, kteří bývají často ve svých zemích pedagogicky činní. Mimo umělců přednesli své příspěvky na sympoziu také badatelé, teoretici a kurátoři, které ryté sklo zaujalo: Helena Braunová, Jaroslav Polanecký, Jitka Bažantová, Michal Gelnar, Milan Hlaveš, Jitka Lněničková, Tereza Šváchová a další.

Účastníci / Participanst:
Ieva Birgele, Lotyšsko / Latvia
Pavlína Čambalová, Česká republika / Czech Republic
Marie Ducaté, Francie / France
Takeshi Ito, Japonsko / Japan
Tomáš Lesser, Česká republika / Czech Republic
Magdalena Pejga, Polsko / Poland
Dagmar Petrovická, Česká republika / Czech Republic
Sabina Ramershoven, Německo / Germany
Patrick Roth, Rakousko / Austria
Lada Semecká, Česká republika / Czech Republic
Jan Schindler, Česká republika / Czech Republic
Ioana Stelea, Rumunsko / Romania
Studio IRDS (Račková, Suchopárek), Česká republika / Czech Republic
Edmond Suciu, Rakousko / Austria
Jiří Tesař, Česká republika / Czech Republic
Jaroslava Votrubová, Česká republika / Czech Republic
Tinne Vroonen, Belgie / Belgium
Maciej Zaborski, Polsko / Poland

Hosté / Guests
Karel Bečvář, Švédsko / Sweden
Charlie Parriot, USA
Cappy Thompson, USA


Studentská část / Students part:
Cindy Domagalski, Německo / Germany
František Jungvirt, Česká republika / Czech Republic
Liene Knēta, Lotyšsko / Latvia
Antonín Kučera, Česká republika / Czech Republic
Alena Lišková, Česká republika / Czech Republic
Iskra Romanova, Bulharsko / Bulgaria
Alisa Stoilova, Bulharsko / Bulgaria
Marcin Zając,  Polsko / Poland
Daniela van Arkel, Německo / Germany