MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY  INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF CERAMICS  BECHYNĚ 1966 - 2016

Mezinárodní sympozium keramicky Bechyně 1966 - 2016

Pravoslav Rada , Jindřiška Radová a Šárka Radová

Lubomír Šilar

Václav Šerák

Lubor Těhník

Bohumil Dobiáš ml.

Bohumil Dobiáš st.