BIO

Po absolvování Střední průmyslové školy oděvní  v Praze-Holešovicích (1990-1994) a následně Střední průmyslové školy textilní řemesel a Vyšší odborné školy v Praze (1994- 1997) studovala v Ateliéru textilní tvorby  u prof. ak. mal. Bohdana Mrázka (1998-2003) a v ateliéru přírodních materiálů u prof. ak. mal. Jaroslava Prášila (2003-2004) na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Rovněž studovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor Teorie a dějiny umění a nová média (SSZ) pod vedením prof. PhDr. PaedDr. Jindřicha Vybírala.

Mimo vlastní práci oděvního designéra spoluorganizovala putovní česko-italské výstavy studentů a absolventů uměleckých škol (FUD UJEP, VŠUP, AVU, FAVU Brno, IPUS Ostrava). Výstavy se konaly na různých místech doma i v zahraničí - v Ústí nad Labem, Praze, Ostravě, Brescia a Mostar (2003-2006, 2008). Účastnila se několika dalších výstav, soutěží a módních přehlídek (nominace na TOP STYL DESIGNER, Styl a Kabo, BVV 2003 a 2004). Po dlouhou dobu se zapojovala do kurátorské činnosti       v oblasti designu, v projektech a výstavách Muzea designu a galerie v Benešově u Prahy. Především spolupracovala s Design Cabinetem CZ na soutěži Národní cena za studentský design, spojené               s mezinárodní putovní výstavou NEW G(O)ODS (2008-2011) a podílela se na velké mezinárodní soutěži firmy Grund, a. s. (členové výboru: Luigi Colani a Alessandro Mendini, 2008). Realizovala projekt Folklor žije! Folklórní stopy v současném návrhu visegrádských zemí (České centrum Praha, Stockholm, Bratislava) a další menší výstavy a projekty.

Od roku 2009 do 2018 pracovala v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze (UPM). Teoreticky a organizačně se podílela na výstavách současného skla, keramiky a porcelánu   v UPM, např. Hledání skla (UPM stálá expozice, 2010), Všechno nejlepší! (UPM stálá expozice, 2011), VIP Glass - Výsledky IGS 2012 v Novém Boru (UPM výstavní sál, 2012). Jako kurátorka uspořádala retrospektivní výstavy v sále UPM: P.RADA! Parada!, Pravoslav Rada - keramická práce (2011), OHEŇ / HLÍNA / LED, Václav Šerák a žáci (2014 a 2017 Galerie umění v Karlových Varech). Organizovala výstavy např. v Mezinárodním muzeu keramiky v Bechyni, pobočka Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (2014), samostatné výstavy (Bohumil Dobiáš st., Bohumil Dobiáš ml., Pravoslav Rada) a Fenomén B výstavního projektu k 130. výročí založení keramické školy v Bechyni. Ve spolupráci s UPM realizuje samostatné výstavy členů Sdružení výtvarných umělců keramiků (SVUK) včetně produkce katalogů, např. Jindřiška Radová - Rabasova Galerie v Rakovníku (2016), Anna Klimešová - Topičův salon v Praze (2016), Zdeněk Manina - Nová síň   v Praze (2017), a mnoha dalších autorů: Šárka Radová, Miroslav Oliva, Vladimír Uhlík i kolektivní výstavy současné české keramické plastiky ve spolupráci se SVUK: ARTCERAMICS CZ 2017 (Internationales Keramikmuseum ve Weidenu, pobočka Zweigmuseum der Neuen Sammlung - The Designmuseum München, Německo), Artceramics (Novoměstská radnice v Praze, 2013), Keramika setkání Kolín (2012, 2015), Keramická plastika Kadaň atd.

Organizačně se podílela na Mezinárodním sympoziu keramiky v Bechyni (2008-2016) a na výstavních expozicích soch Letní keramická plastika (2008-2011). Spolupracovala se Sdružením výtvarných umělců keramiků, z.s. v letech 2011 až 2018 a je členkou organizačního výboru Spolku ryteckého sympozia, z.s. pořádající Mezinárodní rytecká sympozia v Kamenickém Šenově. Zapojuje se do propagace a vzdělávání v oblasti silikátů, a to nejen v rámci své práce v UPM. Stala se spoluautorem a realizátorem internetových prezentací:

www.designcabinet.cz

www.keramicka-plastika.cz (zrušeno)

www.artceramics.cz (v září 2018 změněno)

www.sympozium-bechyne.com (zrušeno)

www.miroslavoliva.cz

www.vaclavserak.cz

www.sympozium-bechyne.cz

www.bohumildobias.cz

www.lubortehnik.cz

www.engravedglass.cz

atd.

foto / photo: Stanislav Kožený
foto / photo: Stanislav Kožený