2019

Mistři nejen rytého skla

7. mezinárodní sympozium rytého skla 2017

kurátorka výstavy, produkce, instalace)

Jan Schindler
Jan Schindler

19. 10. - 8. 11. 2019) 

Kurátor výstavy, produkce, instalace: Dita Hálová

Grafický design: MgA. Jana Hradcová

Architektonické řešení fundu z materiálu DUKTA: MgA. Petr Duba 

Výstavující: Pavlína Čambalová / František Jungvirt / Tereza Maňák Klimentová / Dáša Petrovická / Jan Schindler / Jaroslava Votrubová  


7. mezinárodní sympozium rytého skla 2017 

Účastníci: Ieva Birgele, Lotyšsko / Pavlína Čambalová, Česká republika / Marie Ducaté, Francie / Takeshi Ito, Japonsko / Tomáš Lesser, Česká republika / Magdalena Pejga, Polsko / Dagmar Petrovická, Česká republika / Sabina Ramershoven, Německo / Patrick Roth, Rakousko / Lada Semecká, Česká republika / Jan Schindler, Česká republika / Ioana Stelea, Rumunsko / Studio IRDS (Račková, Suchopárek), Česká republika / Edmond Suciu, Rakousko / Jiří Tesař, Česká republika / Jaroslava Votrubová, Česká republika / Tinne Vroonen, Belgie / Maciej Zaborski, Polsko

Hosté: Karel Bečvář, Švédsko / Charlie Parriot, USA / Cappy Thompson, USA

Studentská část sympozia: Cindy Domagalski, Německo / František Jungvirt, Česká republika / Liene Knēta, Lotyšsko / Antonín Kučera, Česká republika / Alena Lišková, Česká republika / Iskra Romanova, Bulharsko / Alisa Stoilova, Bulharsko / Marcin Zając Polsko / Daniela van Arkel Německo

Sympozium se konalo pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, děkana Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně Pavla Mrkuse a ředitelky Uměleckoprůmyslového musea v Praze Heleny Koenigsmarkové.

Výstava a katalog jsou podpořeny Státním fondem kultury ČR a Ministerstvem kultury ČR.

Výstava výsledků 7. mezinárodního sympozia rytého skla v Kamenickém Šenově 2017 se odehrává v rámci putovní výstavy k dvaceti letům založení sympozia. 

 

Václav Šerák
,, A vyšla mi ta keramika"

Galerie Muzeum berounské keramiky, Beroun

kurátor a instalace výstavy)

Galerie Muzea berounské keramiky, Zámečnická 14/2, Beroun

7. 9. - 3. 11. 2019)

kurátorka výstavy: Dita Hálová

úvodní slovo: Doc. ak. arch. Bohumil Chalupníček

Václav Šerák je výjimečná osobnost české a evropské keramiky. Věnuje se různým oborům keramické plastiky a designu. Jeho tvorba se vyznačuje prolínáním námětů ze sochařství do designu a jejich paralelním řešením. Hlavními tématy, přenášenými do obou oborů, jsou fragmenty architektury: hliněné plátové konstrukce s otiskem struktury či otiskem tkaniny, točený, dekonstruovaný reliéfní půlkruh a tordovaný sloup s výrazným barevným zpracováním povrchu. Pro jeho práce jsou příznačné dynamické tvary, velkorysé proporce, uměřený detail a expresivní tvarové a barevné pojetí plastik.

Václav Šerák absolvoval u profesora Otto Eckerta v roce 1958 v ateliéru keramiky a porcelánu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Od počátku šedesátých let spolupracoval s průmyslem, v roce 1960 získal na XII. Triennale di Milano první a zásadní ocenění za porcelánový soubor Milena a za návrhy figurálního porcelánu pro podnik Karlovarský porcelán. Jako umělec i organizátor se účastnil významné Mezinárodní výstavy keramiky pořádané asociací Académie Internationale de la Céramique (AIC) v Praze v roce 1962. Tato velkolepě koncipovaná přehlídka prosadila nově se formující obor - volnou keramickou plastiku - jakožto autonomní část moderního evropského sochařství.

V roce 1965 se Václav Šerák zúčastnil nově vzniklého keramického sympozia v rakouském Gmundenu a v roce 1969 vystavoval v italské Albisole. Sympoziem v Gmundenu tehdy prošla většina dnes již významných evropských sochařů keramiků, kteří poté ve vlasti utvářeli povědomí o daném oboru, pořádali výstavy a zakládali další sympozia. Umělecký kvas v Čechách vyústil v roce 1966 založením keramického sympozia v Bechyni, dodnes nejdéle kontinuálně pořádaného sympozia na evropském kontinentě. O jeho vznik se zasloužili Václav Šerák společně s Luborem Těhníkem, Pravoslavem Radou a Bohumilem Dobiášem mladším. K prohloubením mezinárodních kontaktů a etablování české keramické plastiky přispělo přijetí českých umělců do asociace AIC, včetně Václava Šeráka v roce 1970. Mimo Evropu si autor zamiloval Turecko, kde v Istanbulu objevil Hadí sloup - tordovaný sloup byl už tehdy Šerákovým zásadním životním námětem.

Osobitý, monumentální a expresivní styl uplatňoval také v realizacích v architektuře - od počátku devadesátých let ve spolupráci s architektem Bohumilem Chalupníčkem - a poněkud netradičně ve sněhových a ledových plastikách společně s Jiřím Laštovičkou a Petrem Říhou. Na počátku šedesátých let Václav Šerák začal spolupracovat s porcelánkami jako designér. S tímto oborem se podrobně seznámil během svých učňovských let v merklínské výrobě jističů vysokého napětí. Celý život se zajímal o technickou stránku vzniku silikátových materiálů a díky jejich vynikajícím znalostem a materiálovým a tvarovým experimentům přicházel Šerák s inovacemi, které používal v ateliérové tvorbě a v autorském designu. Intenzivně vytvářel návrhy pro keramické závody a porcelánky v letech 1972-1990 jako samostatný vývojový pracovník Ústavu bytové a oděvní kultury v Praze. Nejúspěšněji se rozvinula jeho spolupráce s pobočkami Karlovarského porcelánu v Lesově a v Duchcově. Duchcovský Royal Dux produkuje Šerákovy designy dodnes.

V roce 1990 Václav Šerák začal vést ateliér keramiky a porcelánu na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde byl v roce 1992 jmenován profesorem. V porevoluční atmosféře uváděl studenty do dění ve volné keramické plastice a designu uplynulých let za hranicemi naší země. Přivedl je k postmoderně, do té doby v Čechách reflektované pouze v tvorbě skupiny Atika a Milana Knížáka. K poznání postmoderny v designu přispěly také dvě výstavy pořádané Uměleckoprůmyslovým museem v Praze: Cesty k postmoderně (1990) a Blízkost dálky/Bořek Šípek (1993). Málo známou skutečností je osobní kontakt Václava Šeráka s ikonou postmoderny Ettorem Sottsassem. Šerákovi žáci v současné době zásadně ovlivňují podobu českého designu a není náhodou, že všechny vysokoškolské a univerzitní ateliéry zabývající se keramikou v Čechách a na Slovensku vedou právě oni.

Václav Šerák se v minulém půlstoletí účastnil většiny významných výstav evropské keramiky, pořádaných především asociací AIC. Obdržel mnoho ocenění a jeho díla jsou zastoupena ve většině evropských a také zámořských sbírek specializujících se na sochařství a volnou keramickou plastiku. Jeho tvorba přesahující běžný rámec pojetí keramiky inspirovala a ovlivňovala dění v tomto oboru v Evropě i v zámoří. Kurátorka Dita Hálová v roce 2014 v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze realizovala Šerákovu retrospektivní výstavu Oheň-Hlína-Led: Václav Šerák a žáci za odborné spolupráce Milana Hlaveše a Daniely Karasové. V roce 2017 se uskutečnila repríza v Galerii umění v Karlových Varech ve stejném realizačním teamu: architektonické řešení - Petr Duba ; grafický design - Petr Krejzek, Martin Groch, Studio Redesign, kde byl vydán také katalog.

www.muzeumberounskekeramiky.cz

www.vaclavserak.cz

Výstava: 7. mezinárodní sympozium rytého skla 2017

Krajský úřad, Jihlava

kurátorka výstavy)

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. 8. -30. 8. 2019)

Kurátorka výstavy: Dita Hálová

Grafický design: MgA. Jana Hradcová

Účastníci: Ieva Birgele, Lotyšsko / Pavlína Čambalová, Česká republika / Marie Ducaté, Francie / Takeshi Ito, Japonsko / Tomáš Lesser, Česká republika / Magdalena Pejga, Polsko / Dagmar Petrovická, Česká republika / Sabina Ramershoven, Německo / Patrick Roth, Rakousko / Lada Semecká, Česká republika / Jan Schindler, Česká republika / Ioana Stelea, Rumunsko / Studio IRDS (Račková, Suchopárek), Česká republika / Edmond Suciu, Rakousko / Jiří Tesař, Česká republika / Jaroslava Votrubová, Česká republika / Tinne Vroonen, Belgie / Maciej Zaborski, Polsko

Hosté: Karel Bečvář, Švédsko / Charlie Parriot, USA / Cappy Thompson, USA

Studentská část sympozia: Cindy Domagalski, Německo / František Jungvirt, Česká republika / Liene Knēta, Lotyšsko / Antonín Kučera, Česká republika / Alena Lišková, Česká republika / Iskra Romanova, Bulharsko / Alisa Stoilova, Bulharsko / Marcin Zając Polsko / Daniela van Arkel Německo

Sympozium se konalo pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, děkana Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně Pavla Mrkuse a ředitelky Uměleckoprůmyslového musea v Praze Heleny Koenigsmarkové.

Výstava a katalog jsou podpořeny Státním fondem kultury ČR a Ministerstvem kultury ČR.

Výstava výsledků 7. mezinárodního sympozia rytého skla v Kamenickém Šenově 2017 se odehrává v rámci putovní výstavy k dvaceti letům založení sympozia. K jubileu vychází publikace Dvacet let mezinárodních sympozií rytého skla v Kamenickém Šenově zahrnující rovněž informace z teoretického sympozia a obrazové ohlédnutí za šesti předchozími sympozii.

www.kr-vysocina.cz

Tři generace Dobiášů

kurátorka výstavy)
8. 6. - 31. 7. 2019)

Galerie Galvína, Libušina 176, Bechyně

8. 6. - 31. 7. 2019)

Kurátorka výstavy a úvodní slovo: Dita Hálová

Grafický design: MgA. Jana Hradcová

Na letošní rok spadají dvě výročí významných jihočeských sochařů - keramiků a pedagogů z města Bechyně, Bohumila Dobiáše st. (1905-1964) a Bohumila Dobiáše ml. (1929-2001). Rodina se rozhodla uspořádat vzpomínkovou výstavu, do níž jsou zařazeny sochařské práce, kresby, dobové fotografie tak, aby divák získal vhled do různorodé a obsáhlé tvorby těchto autorů. Součástí prezentace je několik ukázek výtvarných prací Jana Smolíka (2011), jejich pokračovatele v rodinné výtvarné tradici.

www.galvina.cz

Výstava: Mistrovská rytina skla 

7. mezinárodní sympozium rytého skla 2017

kurátorka výstavy, produkce)

PASK, Hostašova 917, Klatovy

14. 2.- 14. 4. 2019)

Kurátorka výstavy: Dita Hálová

Grafický design: MgA. Jana Hradcová

Architektonické řešení fundu z materiálu DUKTA: MgA. Petr Duba

Účastníci: Ieva Birgele, Lotyšsko / Pavlína Čambalová, Česká republika / Marie Ducaté, Francie / Takeshi Ito, Japonsko / Tomáš Lesser, Česká republika / Magdalena Pejga, Polsko / Dagmar Petrovická, Česká republika / Sabina Ramershoven, Německo / Patrick Roth, Rakousko / Lada Semecká, Česká republika / Jan Schindler, Česká republika / Ioana Stelea, Rumunsko / Studio IRDS (Račková, Suchopárek), Česká republika / Edmond Suciu, Rakousko / Jiří Tesař, Česká republika / Jaroslava Votrubová, Česká republika / Tinne Vroonen, Belgie / Maciej Zaborski, Polsko

Hosté: Karel Bečvář, Švédsko / Charlie Parriot, USA / Cappy Thompson, USA

Studentská část sympozia: Cindy Domagalski, Německo / František Jungvirt, Česká republika / Liene Knēta, Lotyšsko / Antonín Kučera, Česká republika / Alena Lišková, Česká republika / Iskra Romanova, Bulharsko / Alisa Stoilova, Bulharsko / Marcin Zając Polsko / Daniela van Arkel Německo

Sympozium se konalo pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, děkana Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně Pavla Mrkuse a ředitelky Uměleckoprůmyslového musea v Praze Heleny Koenigsmarkové.

Výstava a katalog jsou podpořeny Státním fondem kultury ČR a Ministerstvem kultury ČR.

Výstava výsledků 7. mezinárodního sympozia rytého skla v Kamenickém Šenově 2017 se odehrává v rámci putovní výstavy k dvaceti letům založení sympozia. K jubileu vychází publikace Dvacet let mezinárodních sympozií rytého skla v Kamenickém Šenově zahrnující rovněž informace z teoretického sympozia a obrazové ohlédnutí za šesti předchozími sympozii.

www.pask-klatovy.cz

Ryté sklo  

Mistři rytého skla

kurátorka výstavy, produkce)

Galerie Galvína, Libušina 176, Bechyně

3. 2. - 4. 4. 2019) 

Kurátor výstavy: Dita Hálová 

Grafický design: MgA. Jana Hradcová 

Architektonické řešení fundu z materiálu DUKTA: MgA. Petr Duba 

Produkce a PR: Galerie Galvína a Dita Hálová 

Výstavující: Pavlína Čambalová / František Jungvirt / Tereza Maňák Klimentová / Lucie Pejchová / Dáša Petrovická / Jan Schindler / Jiří Tesař / Jaroslava Votrubová 

Výstava objektů sklářských výtvarníků a mistrů rytiny představuje tradiční české řemeslo spojené především se s Kamenickošenovskem v jihočeské Bechyni. Na dílech vyjímečných svým zpracováním se návštěvníci seznámí s možnostmi využití této techniky na vázách, nápojových sklech a špercích v realistickém i abstraktním výtvarném provedení autorů všech generací.

7. mezinárodní sympozium rytého skla v Kamenickém Šenově 2017 Účastníci: Ieva Birgele, Lotyšsko / Pavlína Čambalová, Česká republika / Marie Ducaté, Francie / Takeshi Ito, Japonsko / Tomáš Lesser, Česká republika / Magdalena Pejga, Polsko / Dagmar Petrovická, Česká republika / Sabina Ramershoven, Německo / Patrick Roth, Rakousko / Lada Semecká, Česká republika / Jan Schindler, Česká republika / Ioana Stelea, Rumunsko / Studio IRDS (Račková, Suchopárek), Česká republika / Edmond Suciu, Rakousko / Jiří Tesař, Česká republika / Jaroslava Votrubová, Česká republika / Tinne Vroonen, Belgie / Maciej Zaborski, Polsko Hosté: Karel Bečvář, Švédsko / Charlie Parriot, USA / Cappy Thompson, USA Studentská část sympozia: Cindy Domagalski, Německo / František Jungvirt, Česká republika / Liene Knēta, Lotyšsko / Antonín Kučera, Česká republika / Alena Lišková, Česká republika / Iskra Romanova, Bulharsko / Alisa Stoilova, Bulharsko / Marcin Zając Polsko / Daniela van Arkel Německo 

https://www.engravedglass.cz/ 

www.galvina.cz