2018

Design porcelánu

Nela Havlíčková

kurátorka výstavy a produkce) 

Galerie Laufen, I.P. Pavlova 5 (vchod z Legerovy ulice), Praha 2

8. 11. - 30. 11.)

Kurátorka výstavy a produkce: Dita Hálová, UPM Praha

Grafický design: Jana Hradcová   

Výstava designérky porcelánu Nely Havlíčkové, představí především vysoce kvalitní a tvarově neotřelí design porcelánu. Tvorba autorky je v Praze prvně prezentována samostatně.

V Laufen Prague Gallery Nela Havlíčková vystaví kolekci autorského designu, který od roku 2015 vytváří pod vlastní značkou Nela porcelán. Po Střední uměleckoprůmyslové škole v Karlových Varech, studovala v ateliéru Design keramiky na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem u doc. Pavla Jarkovského a na Burg Giebichenstein Kunsthochschule v Halle. Účastní se porcelánových sympozií např. Spielraum 125 v Triptisu v Německu v roce 2016. Získala Perron-Kunstpreis v kategorii porcelán v roce 2014.

www.praguegallery.cz

www.nela-porcelan.cz 

https://futureceramics.aalto.fi/ 

S láskou, Markéta a Simona 

Markéta Nováková, CZE a Simona Janišová, SLV 

Autorská tvorba

kurátorka výstavy a produkce) 

Galerie Laufen, I.P. Pavlova 5 (vchod z Legerovy ulice), Praha 2

6.-27. 9. 2018)


Kurátorka výstavy a produkce: Dita Hálová, UPM Praha

Grafický design: Jana Hradcová  

Společná výstava designérky porcelánu a vysokoškolské pedagožky Markéty Novákové a kurátorky, designérky keramiky a porcelánu Simony Janišové představuje jejich aktuální tvorbu. Obě autorky spojuje nejen působení v Bratislavě a studia na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, ale především vysoká umělecká a řemeslná úroveň jejich objektů. Jejich tvorba je v Praze prvně prezentována společně.

Markéta Nováková v Laufen Prague Gallery představí dva ze svých projektů - Papírové vázy u nichž se výsledný tvar dotváří pomocí papírových archů namočených do porcelánu a vkládaných do formy. Druhým projektem jsou Květinové a Kořenové vázy​ ​ vycházejí z inspirace přírodou. Jsou založené na přirozeném principu kopírování struktury přírodnin, živých květin a jejich kořenů, které byly umístěné na plném sádrovém rotačním modelu.

Simona Janišová vystaví kolekci keramických nádob ANACHRONIK, rovněž součást disertační práce. Projekt navazuje na trend využívání lokálních matreiálů a tradice v tvorbě keramiky. Tyto východiska autorka reinterpretuje pomocí digitálních technologií. Exaktně strukturované povrchy staví do kontrastu s malířským přístupem malby glazurou na povrch tvarů.


www.praguegallery.cz

www.simonajanisova.sk

https://admagazin.sk/design/marketa-novakova-v-porcelane/

https://futureceramics.aalto.fi/ 

Ceramics and its Dimensions: SHAPING THE FUTURE / Perspektivy keramické tvorby

asistentka výstavy)

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

4. 9. - 11. 11. 2018)

Kurátor výstavy za českou stranu: Milan Hlaveš

Asistentka výstavy: Dita Hálová

Grafický design: Jana Hradcová 

Produkce: Veronika Mědílková

Architektonické řešení výstavy: Sylvie Novotná

Výstavní projekt vznikl za podpory z grantu Creative Europe Ceramics and its Dimensions, modul Shaping the Future.

Výstava experimentálních přístupů v tvorbě keramiky a porcelánu studentů evropských vysokých škol, jejich pedagogů a přizvaných hostů prezentuje myšlenky a procesy, které vznikly v rámci programu Creative Europe: Ceramics and its Dimensions a jeho podprogramu Shaping the Future. Projekt začal workshopem v německé porcelánce Kahla, kde se studenti, učitelé a další spolupracovníci ze čtyř partnerských univerzit sešli, aby hledali možnosti keramických materiálů a s tím souvisejících nových technologií.

Účastníci zkoumali několik témat: Globální budoucnost: životní prostředí, ekologie, ekonomika a společenské změny, 3D tisk - nový pohled na staré technologie a Kultura stolování: vliv na keramické koncepty.

Riikka Latva-Somppi, kurátorka výstavy, k tomu říká: "Z výstupů workshopu se rodí dobře navržené projekty, předměty spojené s tématem kultury stolování využívají nové technologie jak pro vlastní výrobu, tak pro vyjádření společenských změn. Staré technologie se setkávají s novými. Důraz je kladen na funkci, avšak roli zde hraje také iracionální myšlení vedoucí ke zdánlivě bláznivým a nepoužitelným nápadům, z nichž se nakonec mohou vyvinout ty nejrevolučnější inovace."

Česká účast na výstavě

Výstava cestovala od roku 2016 po evropských městech, svou poslední reprízu má v Praze. Během příprav pražské výstavy mapoval kurátor Milan Hlaveš a Dita Hálová sedm ateliérů na pěti vysokých školách v České republice a jedné na Slovensku. Výstupy z klauzurních a diplomových prací sledovali s ohledem na klíčová témata výstavy, která přibližuje dění v současném designu keramiky a porcelánu.

České a slovenské projekty mají výtvarnou úroveň srovnatelnou se zahraničím. Množství originálních autorských cest se objevuje také v oblasti vývoje současných technologií, které nastupující generace designérů využívá ráda a v hojné míře. Čtyři vybrané ateliéry jsou zaměřeny na zpracování keramiky a porcelánu a další tři na produktový a průmyslový

design - s keramickými hmotami tedy pracují jen částečně. Realizace studentů obou typů ateliérů jsou ovšem na stejné profesionální úrovni, liší se snad jen výtvarným a technickým zpracováním. Podobně jako v evropské části výstavy, i zde studenty doplňují někteří jejich pedagogové a hosté-designéři. Nejen že působí na nejmladší generaci, ale sami jsou také ve své tvorbě experimentátory - a v mnoha případech frekventanty doktorských studií. Patří mezi ně Markéta Nováková a Mira Podmanická, Milan Pekař, Petr Stehlík, Studio Vobouch (Markéta Kalivodová a Richard Švejda), Matěj Polách a Vojtěch Říha (Superior Object), Roman Šedina nebo Zuzana Knapková. Stejně jako studenti i oni se mnohdy pohybují na hraně mezi designem a volným uměním.

Projekt Ceramics and its Dimensions

Ceramics and its Dimensions je široký projekt, který přináší výzkum historie a současnosti evropské keramiky a přispívá k rozvoji jejího inovačního potenciálu. Je podporován programem vypsaným Evropskou unií s názvem Creative Europe, v jehož rámci pracuje osmnáct předních evropských muzeí a univerzit činných v keramickém oboru v čele s muzeem porcelánu Porzellanikon v německém Selbu.

Součástí výstavy jsou aktivní zóny, ve kterých se můžete seznámit s tradičními technikami, které se používají při vytváření keramických objektů a nádob, s různými postupy výroby porcelánového hrnku a kde si můžete vytvořit návrh vlastní keramické nádoby.


Organizer: Aalto University, School of Art, Design and Architecture, Department of Design
Duration: 1 June 2016 until 30 November 2018 

Summary: Modern ceramics must be meet a variety of requirements (such as being energy efficient, sustainable or meeting specific design and handling requirements). At the same time, the technologies are rapidly changing. Modern designers are thus faced with the challenge of taking new paths, adopting new production methods and learning about new application areas so that they can develop new products. This module explores a variety of new possibilities. The resulting objects will then be presented as part of a travelling exhibition.

Exhibition locations: Helsiniki, Selb, Dublin, Stoke-on-Trent, Berlin, Ljubljana, Prague


https://futureceramics.aalto.fi/

www.tu-ilmenau.de/ceramics/news-archive/overview/newsbeitrag/20511/

www.porzellanikon.org/en/museum/projects/ceramics-and-its-dimensions/project-modules/

https://ceramicsanditsdimensions.eu/

www.upm.cz

FB: Ceramics and its Dimensions 

FB: Ceramics and its Dimensions: Shaping the Future

Výstava: 7. mezinárodní sympozium rytého skla 2017

kurátorka výstavy)

Huť František, Centrum sklářského umění, Sázava

26. 5. - 1. 7. 2018)

Zahájení: 25. 5. 2018 od 17 hodin, úvodní slovo PhDr. Jaroslav Polanecký Ph.D.

Kurátorka výstavy: Dita Hálová, UPM Praha

Grafický design: MgA. Jana Hradcová

Architektonické řešení fundu z materiálu DUKTA: MgA. Petr Duba

Účastníci: Ieva Birgele, Lotyšsko / Pavlína Čambalová, Česká republika / Marie Ducaté, Francie / Takeshi Ito, Japonsko / Tomáš Lesser, Česká republika / Magdalena Pejga, Polsko / Dagmar Petrovická, Česká republika / Sabina Ramershoven, Německo / Patrick Roth, Rakousko / Lada Semecká, Česká republika / Jan Schindler, Česká republika / Ioana Stelea, Rumunsko / Studio IRDS (Račková, Suchopárek), Česká republika / Edmond Suciu, Rakousko / Jiří Tesař, Česká republika / Jaroslava Votrubová, Česká republika / Tinne Vroonen, Belgie / Maciej Zaborski, Polsko

Hosté: Karel Bečvář, Švédsko / Charlie Parriot, USA / Cappy Thompson, USA

Studentská část sympozia: Cindy Domagalski, Německo / František Jungvirt, Česká republika / Liene Knēta, Lotyšsko / Antonín Kučera, Česká republika / Alena Lišková, Česká republika / Iskra Romanova, Bulharsko / Alisa Stoilova, Bulharsko / Marcin Zając Polsko / Daniela van Arkel Německo

Sympozium se konalo pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, děkana Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně Pavla Mrkuse a ředitelky Uměleckoprůmyslového musea v Praze Heleny Koenigsmarkové.

Výstava a katalog jsou podpořeny Státním fondem kultury ČR a Ministerstvem kultury ČR.

Výstava výsledků 7. mezinárodního sympozia rytého skla v Kamenickém Šenově 2017 se odehrává v rámci putovní výstavy k dvaceti letům založení sympozia. K jubileu vychází publikace Dvacet let mezinárodních sympozií rytého skla v Kamenickém Šenově zahrnující rovněž informace z teoretického sympozia a obrazové ohlédnutí za šesti předchozími sympozii.

Ve dnech 11. - 17. září 2017 se konalo Mezinárodní sympozium rytého skla v Kamenickém Šenově. Na 7. ročníku trienále se aktivně podílely téměř dvě desítky výtvarníků a devět studentů, zastupujících nejen domácí scénu, ale i evropskou a americkou. Účastníky vybírala odborná komise složená z řad organizátorů i renomovaných umělců, sklářských výtvarníků a designérů: Jitka Skuhravá, Pavel Kopřiva, Pavel Mrkus, Jára Šára, Jana Hradcová, a také kurátorů a teoretiků nejen moderního a současného skla: Helena Braunová, Milan Hlaveš, Jaroslav Polanecký, Dita Hálová. Na základě jejich výběru do Kamenického Šenova přijeli autoři např. z Belgie, Bulharska, Francie, Japonska, Lotyšska, Polska, Rumunska, či již tradičně z Rakouska a Německa. Účast na sympoziu byla proto považována za vysoce prestižní záležitost. K nedílným součástem a specifiku šenovských setkání patří teoretické sympozium. Přináší odborné poznání českého i světového rytého skla a také informace ze zahraničí o odborném dění v tomto oboru v muzeích a výzkumných institucích. Doplňují je zajímavosti od samotných tvůrců skla, kteří bývají často ve svých zemích pedagogicky činní. Mimo umělců přednesli své příspěvky na sympoziu také badatelé, teoretici a kurátoři, které ryté sklo zaujalo: Helena Braunová, Jaroslav Polanecký, Jitka Bažantová, Michal Gelnar, Milan Hlaveš, Jitka Lněničková, Tereza Šváchová a další.

V místě sympozia působí nejstarší sklářská škola v Evropě, která se na akci vždy velmi intenzivně podílí, stejně jako samotné Město Kamenický Šenov. V prostorách SUPŠS se odehrává praktická část sympozia. Z prací vytvořených účastníky sympozia vznikla unikátní kolekce, která byla vystavena v minulém roce ve sklářském muzeu v Kamenickém Šenově.

Nyní se s ní můžete seznámit ve sklářském centru Huť František.

Dita Hálová, Uměleckoprůmyslové museum v Praze


www.cestyskla.cz 

14. mezinárodní hrnkové sympozium 2017 Dubí

kurátorka výstavy)

Výstavní prostor ve foyer
Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 17.listopadu 2, Praha 1

11. 4. - 27. 5. 2018)

Kurátorka výstavy: Dita Hálová

Grafický design: Jana Hradcová

Účastníci:

Paula Bastiaansen, NLD / Nela Havlíčková, CZE / Helena Hlušičková, CZE / Blanka Hovorková, CZE / Mimi Kato, JPN / Daniela Kosová, CZE / Aneta Koutná, CZE -BRD / Zdenka Lindbergová, CZE / Ivica Markovičová, SLV / Markéta Nováková, CZE / Miroslav Oliva, CZE / Maria Skoko, DEU / Claudia Stölzel, BRD / Miloslav Svoboda, CZE / Markéta Škopková, CZE / Lucie Tvrdíková, CZE / Willy Van Bussel, NLD / Seiko Wakasugi, JPN / Michie Yamaguchi, JPN / Lisa Zambelli, FRA

Výstava se koná ve spolupráci s Českým porcelánem, a. s., pod záštitou generálního ředitele Ing. Vladimíra Feixe.

Výstava představuje výsledky 14. Mezinárodního hrnkového sympozia v Dubí, vybraných prací zařazených do sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Sympozium pořádala v minulém roce znovu společnost Český porcelán, a. s. Uměleckoprůmyslové museum v Praze se vrátilo k udělování záštity nad touto významnou přehlídkou designu porcelánu, jejíž tradice sahá do dob předrevolučních - založení sympozia spadá již na červen 1989. U vzniku hrnkového sympozia stál a dodnes jej podporuje Ing. Vladimír Feix, generální ředitel Českého porcelánu, a. s. Od třetího setkání nese akce název Mezinárodní hrnkové sympozium a od 5. sympozia užívá vlastního loga s malou obměnou v jubilejním desátém ročníku. S kompletními výsledky inovace typologie tvaru nebo utváření volných artefaktů je možno se seznámit na výstavách navazujících na sympozium v Regionálním muzeu v Teplicích nebo v posledních letech v Domě porcelánu s modrou krví v Dubí u Teplic. Často bývá uváděno jako česko-japonsko-německé sympozium, protože umělci z těchto zemí jsou převažujícími účastníky a někteří jsou akci věrní dlouhodobě. Tvarů hrnků vzniklo na stovky, dekorů na tisíce. Umělce a designéry vždy lákala vysoká kvalita dubského porcelánu v kombinaci s podglazurním kobaltem i obtisky a zlacením. Kvalitní nabídka materiálů i technologií se projevuje v postmoderní citaci tvarů, námětů a dekorů ústící v mezinárodní interkontextualitu vzniklých artefaktů.

Text z plakátu z prvního hrnkového sympozia předznamenal fungování sympozia, na jehož základech se staví dodnes: "Hrnkové sympozium" bylo pořádáno v duchu volné tvorby, takže účastníci sympozia nebyli vázáni na daný rozměr ani na vyhraněné pojetí. Podmínkou bylo pouze odevzdání nejméně dvou nových tvarů hrnků, včetně dekoru, rovněž provedeného libovolnou dekorativní technikou, z níž minimálně jeden tvar bude určen na vytváření točením. Z těchto důvodů byla velikost točených hrnků limitována vnějšími rozměry konusu formy na dvě možné velikosti. Těchto podmínek účastníci sympozia plně využili. V průběhu prvního hrnkového sympozia bylo vytvořeno 61 nových tvarů hrnků, kterým bylo navrženo a realizováno 234 dekorů."

www.symposium.porcelan.cz


Sympozium se uskutečnilo ve dnech 12. až 22. června 2017 pod záštitou Heleny Koenigsmarkové, ředitelky UPM.
/ The symposium was realized from 12 June to 22 June 2017
under the auspices of Helena Koenigsmarková, Director of the Museum of Decorative Arts in Prague.


Prezentace designérky porcelánu Markéty Novákové: Jak vzniká hrnek? Lití porcelánu do sádrových forem, 28. 4. ve 14 hodin v ateliéru v přízemí UPM


Komentovaná prohlídka:
24. 5. v 17 hodin ve foyeru Uměleckoprůmyslového musea v Praze


Výstava se koná ve spolupráci s firmou Český porcelán, a. s., pod záštitou jejího generálního ředitele Vladimíra Feixe.
/ The exhibiton is held in collabration with Český porcelán, a.s., under the auspices of Vladimír Feix, the company´s Director Beneral.

KERAMONO - POHODA

úvodní slovo)

Galerie Galvína, Libušina 176, Bechyně

monotematická výstava Sdružení výtvarných umělců keramiků KERAMONO)

7. 4. - 6. 6. 2018)

Kurátor výstavy: Miroslav Oliva

Úvodní slovo: Dita Hálová

Návrh pozvánky s využitím kresby Miroslava Olivy navrhla Jana Hradcová. 


Dovolujeme si Vás pozvat na obnovení tradičních monotematických výstav Sdružení výtvarných umělců keramiků KERAMONO.

V letošním roce s tématem POHODA!

Výstava bude slavnostně zahájena organizátorem, sochařem Miroslavem Olivou a galeristou Martinem Zelenkou v sobotu 7. dubna 2018 ve 15 hodin v Galerii Galvína, Bechyně.

O historii akce promluví Dita Hálová.


Galerie Galvína Libušina 176, Bechyně

Otevírací doba:

Pondělí - Pátek 10-12, 13-18 hod.

Sobota 8-12, 13-18 hod.

Neděle 13-18 hod.

www.galvina.cz

ARTCERAMICS CZ 2018

 ve spolupráci s UPM)
kurátorka výstavy a produkce s Naděždou Potůčkovu)

Muzeum Chodska v Domažlicích

výstava Sdružení výtvarných umělců keramiků - SVUK)

Chodské náměstí 96, Domažlice

25. 3. - 30.9. 2018)


Kurátorky výstavy: Dita Hálová a Naděžda Potůčková

Produkce: Dita Hálová a Naděžda Potůčková

Grafický design: Jana Hradcová

Návštěvníci uvidí díla od 36 výtvarníků, členů Sdružení výtvarných umělců keramiků, členů plzeňské Unie výtvarných umělců a z partnerského města Weidenu Mariánských Lázní. Koncepce výstavy kurátorek Naděždy Potůčkové z plzeňské Unie výtvarných umělců a Dity Hálové z Uměleckoprůmyslového musea v Praze vychází z aktuálního dění v oblasti volné keramické plastiky a designu porcelánu v tvorbě členů těchto spolků. Výstava je sestavená do dvou nezávislých skupin, napříč výtvarnými názory i generačně takřka stočlennou základnou SVUK a keramiků z UVU - volné keramické plastiky a designu porcelánu. Představí se nám to nejlepší z největšího českého odborného spolku i z dění v Plzeňském kraji. Prostřednictvím výstavy se vrátíme do nedávné historie, kterou nám připomenou práce vybraných významných osobností oboru. Posmrtně bude zastoupen dlouholetý předseda SVUK Pravoslav Rada, excelentní sochař a keramik celoevropského významu. Prezentováni budou také v Německu dobře známí autoři Lubomír Šilar, Pravoslav Rada, Jindřiška Radová a Václav Šerák.

Z Plzeňského kraje připomeneme mimo jiné tvorbu Aleny Burešové a Milana Vendi Hůrky, kteří dlouhá léta tvořili v Tachově. Atrium muzea obohatí instalace soch dalších umělců, např. Pavla Drdy, Zdeňka Maniny, Ludmily Kováříkové, Evy Roučky. 

Výstava vznikla ve spolupráci spolku Freundeskreis DIE KERAMISCHEN e. V. a Unie výtvarných umělců Plzeň ve spolupráci se Sdružením výtvarných umělců keramiků a za odborné spolupráce Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Výstava současné keramické plastiky a designu porcelánu z České republiky se představila v Internationales Keramikmuseum ve Weidenu, pobočky Zweigmuseum der Neuen Sammlung - The Designmuseum München.

Výstava je podpořena Státním fondem kultury.

www.muzeum-chodska.com

Z JIHU Z JÍLU

(produkce, kurátorka výstavy) 

Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1

výstava Sdružení výtvarných umělců keramiků - SVUK) 

21. 2. - 10. 3. 2018)

Kurátorka výstavy: Dita Hálová

Grafický design: Jana Hradcová

Produkce a propagace: Dita Hálová a Artceramics.cz

Instalace výstavy: Petr Duba a Dita Hálová

Vystavující:

Jan Benda / Pavel Drda / Ivo Chovanec / Martin Kos / Jana Krejzová / Helena Ladová Lišková / Miroslav Oliva/ Naděžda Potůčková / Hana Purkrábková / Valerie Stehlíková a Vanda Grecová / Miloslav Svoboda / Markéta Škopková / Jitka Wernerová

Za poslední půl století se formovalo několik silných generací umělců a sochařů, které spojuje především absolutorium na přední škole keramického zaměření - Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni nebo působení v Jihočeském kraji. Společným jmenovatelem autorů zůstává silný vztah k Jihočeskému kraji, který se promítá do práce s keramickými hmotami v nejrůznějších výtvarných pojetích a otiskuje tak do jejich tvorby řemeslnou a uměleckou tradici této oblasti.

Tématem výstavy je hledání vazby na místo - prostředí vzniku díla nebo na místo určení díla - které je podpořeno osobitou instalací výstavy, jejíž autorkou koncepce je Dita Hálová, a grafickým designem Jany Hradcové.

Výstava pořádaná Sdružení výtvarných umělců keramiků přináší různost pohledů ovlivněných nejen generačním odstupem a vytváří tak citlivé konfrontační chvění. Sochařská a designérská díla více než desítky vystavujících přesahují svou kvalitou naznačené geografické ukotvení a úspěšně zasahují nejen do celé České republiky, ale často i do zahraničí.

Poslední rozsáhlá výstava autorů z Jihočeského regionu, zaměřená rovněž na absolventy keramické školy v Bechyni, proběhla v roce 2014 v Bechyni u příležitosti 130. výročí založení školy. Na akci se podílelo Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně a Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni, pobočka AJG v Hluboké nad Vltavou, za podpory Sdružení výtvarných umělců keramiků, z. s. (více informací o výstavě k 130. výročí založení školy na: www.artceramics.cz/spolkove-akce/fenomen-b)

Tento stále aktuální jihočeský fenomén je třeba přiblížit a prezentovat v hlavním městě, v renomované výstavní síni a tím jej zařadit do širšího diskurzu současného českého umění a designu.

Jiří Laštovička, Eva Slavíková, Tomáš Proll - TŘI

spolupráce s UPM)  

(úvodní slovo výstavy) 

Galerie U Prstenu, Jilská 449/14, Praha 1

výstava Sdružení výtvarných umělců keramiků - SVUK)

14. 12. 2017 - 28. 1. 2018)

Úvodní slovo: Dita Hálová, Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Komentovaná prohlídka 11. 1. 2018 v 17 hodin

Grafický design: Jan Laštovička

Výstava aktuální tvorby tří sochařů pracujících převážně s keramickou hmotou a porcelánem, kteří tvořili skupinu TŘI. Autoři vystaví díla aktuální a také několik evergrinů, oblíbených jejich příznivci. Jiří Laštovička (1949) je všeobecně znám jako designér porcelánu, zároveň vytváří také působivé porcelánové figurální plastiky. Pro současnou výstavu vytvořil několik nových děl na téma "moucha" a opět pracuje se světlem a průsvitností porcelánu. Eva Slavíková (1955) přistupuje k pojednání povrchů svých plastik kresebně, často v podobě velkoformátově pojatých "rentgenových" kresbách pravěkých rostlin nebo živočichů. Nově připravila plastiky inspirované mořem v černotyrkysové barvě. Třetím vystavujícím je Tomáš Proll (1951-2017). Jehož díla mající hravé téma, figury v nich personifikoval do zvířecích podob. Ztvárňoval je v kamenině barvené oxidy kovů. Naposledy jsme se s jejich společnou výstavou se stejným názvem TŘÍ mohli setkat v Praze na podzim roku 2013. Autoři jsou členové Sdružení výtvarných umělců keramiků.