2017

Jiří Laštovička, Eva Slavíková, Tomáš Proll - 
TŘI 

ve spolupráci s UPM)

 (úvodní slovo výstavy)

Galerie U Prstenu, Jilská 449/14, Praha 1

výstava Sdružení výtvarných umělců keramiků - SVUK)

14. 12. 2017 - 28. 1. 2018)

Úvodní slovo: Dita Hálová, Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Komentovaná prohlídka 11. 1. 2018 v 17 hodin.

Grafický design: Jan Laštovička

Výstava aktuální tvorby tří sochařů pracujících převážně s keramickou hmotou a porcelánem, kteří tvořili skupinu TŘI. Autoři vystaví díla aktuální a také několik evergrinů, oblíbených jejich příznivci. Jiří Laštovička (1949) je všeobecně znám jako designér porcelánu, zároveň vytváří také působivé porcelánové figurální plastiky. Pro současnou výstavu vytvořil několik nových děl na téma "moucha" a opět pracuje se světlem a průsvitností porcelánu. Eva Slavíková (1955) přistupuje k pojednání povrchů svých plastik kresebně, často v podobě velkoformátově pojatých "rentgenových" kresbách pravěkých rostlin nebo živočichů. Nově připravila plastiky inspirované mořem v černotyrkysové barvě. Třetím vystavujícím je Tomáš Proll (1951-2017). Jehož díla mající hravé téma, figury v nich personifikoval do zvířecích podob. Ztvárňoval je v kamenině barvené oxidy kovů. Naposledy jsme se s jejich společnou výstavou se stejným názvem TŘÍ mohli setkat v Praze na podzim roku 2013. Autoři jsou členové Sdružením výtvarných umělců keramiků.

M) 774 681 316
FB) galerieuprstenu 

Jiří Laštovička

Absolvoval VŠUP v Praze, ateliér Keramiky a porcelánu u prof. Otty Eckerta (1968-1975). Do roku 2015 byl členem International Academy of Ceramic (AIC) v Ženevě. Jeho dílo se nalézá v mnoha domácích a zahraničních sbírkách. Nejznámější částí jeho tvorby je design početných porcelánových souborů, vytvořených ve spolupráci s několika českými porcelánkami (Thun, a.s., Ateliér Lesov, a.s. a další). Získal za ně nespočet ocenění v Česku a v zahraničí, stejně jako za autorské konvice. Určitou protiváhou tvarosloví designu pro průmyslovou výrobu se stala jeho volná tvorba. Laštovičkovy často rozměrné objekty inspirované zvířecí říší nebo lidským bytím nepracují s dokonalostí figurální porcelánové plastiky. Jdou vlastní nesnadnou cestou sochy, objektu z porcelánu.

www.lastovicka.net

Eva Slavíková

Absolvovala VŠUP v Praze, ateliér Keramiky a porcelánu u prof. Otty Eckerta

(1974-1980). Působila jako odborná asistentka na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1980-1986). Byla dlouholetou předsedkyní Sdružení výtvarných umělců keramiků (1990-2000). Mezi její nejvýznamnější ocenění patří diplom z roku 1988 z francouzské Vallauris. V letošním roce obdržela čestné uznání na 39° CONCORSO INTERNAZIONALE DELLA CERAMICA D'ARTE CITTÀ v italském Gualdo Tadinu. Realizovala řadu děl pro architekturu. Věnuje se plastice skulpturálního charakteru. Povrch pojednává rostlinnými a přírodními motivy Volnou tvorbu často vystavuje především v Německu. Díla Evy Slavíkové jsou zastoupené v mnoha domácích a zahraničních sbírkách.

www.artceramics.cz/clenove/slavikova-eva

Tomáš Proll

Uprostřed tvůrčí práce náhle odešel 9.9.2017 sochař - keramik Tomáš Proll (nar.6.3.1951), jehož životní a profesní dráha se spojila s jihočeský krajem. Po absolvování Střední průmyslové školy keramické          v Bechyni (1966-1970) pokračoval ve studiích na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1974-1980) v ateliéru Keramiky a porcelánu vedeného prof. Otto Eckertem. Žil a pracoval v malebném prostředí v Habří u Českých Budějovic. Od roku 1991 jako spoluautor a organizátor projektu "Keramik aus Tschechien - Zwischen Prag und Budweis" společně s Galerii Marianne Heller v Heidelbergu propagoval domácí keramickou plastiku v zahraničí. Zde díky němu mělo možnost vystavit v evropsky významné galerii téměř čtyři desítky autorů několika generací tvůrců české keramické plastiky a designu porcelánu. Jeho odborný vhled do mezinárodního kontextu tohoto oboru prohlubovalo členství v AIC. Své myšlenky transformoval od drobných forem plastik po monumentální realizace        do architektury z keramiky, ale také z bronzu. Keramickou hmotu osobitě kombinoval s kovem a měl-li možnost odléval práce do bronzu. Jeho dílo byl mnohdy více a lépe reflektováno v zahraničí, kdy byl opětovně vyzýván k účasti na mezinárodních keramických sympozií. Tuto skutečnost dokládá zastoupení v četných sbírkách a muzejních institucích. Plastiky ztvárněné typickým, realistickým způsobem se specifickou autorovou stylizací čerpající z klasického sochařství s humorným až sarkastickým námětem. Jeho díla mající hravé téma, figury v nich personifikoval do zvířecích podob.

www.proll.virt.cz


ARTCERAMICS CZ 2017

spolupráce s UPM)

(s katalogem, organizační spolupráce, kurátor výstavy s Naděždou Potůčkovou)

 Výběrová výstava členů Sdružení výtvarných umělců - keramiků a Unie výtvarných umělců Plzeň)

Internationales Keramikmuseum ve Weidenu, pobočka Zweigmuseum der Neuen Sammlung - The Designmuseum München, DEU
Mezinárodní muzeum keramiky ve Weidenu

17. 10. 2017 -  4. 3. 2018)

Kurátorky výstavy: Dita Hálová a Naděžda Potůčková

Grafický design: Jana Hradcová

Současnou českou keramickou plastiku a design porcelánu představí od 17. října 2017 do 25. února 2018 Mezinárodní muzeum keramiky ve Weidenu, které je pobočkou významného Zweigmuseum der Neuen Sammlung - The Designmuseum München.
Svá díla vystavuje 43 předních sochařů a designérů z České republiky. Koncepce výstavy kurátorek Naděždy Potůčkové z plzeňské Unie výtvarných umělců a Dity Hálové z Uměleckoprůmyslového musea v Praze vychází z aktuálního dění v oblasti volné keramické plastiky a designu porcelánu v tvorbě členů těchto spolků. Výstava je sestavená do dvou nezávislých skupin, napříč výtvarnými názory i generačně takřka stočlennou základnou SVUK a keramiků z UVU - volné keramické plastiky a designu porcelánu. Představí se nám to nejlepší z největšího českého odborného spolku i z dění v Plzeňském kraji. Prostřednictvím výstavy se vrátíme do nedávné historie, kterou nám připomenou práce vybraných významných osobností oboru. Posmrtně bude zastoupen dlouholetý předseda SVUK Pravoslav Rada, excelentní sochař
a keramik celoevropského významu. Prezentováni budou také v Německu dobře známí autoři Lubomír Šilar, Jindřiška Radová a Václav Šerák. Z Plzeňského kraje připomeneme mimo jiné tvorbu Aleny Burešové a Milana Vendi Hůrky, kteří dlouhá léta tvořili v Tachově. Atrium muzea obohatí instalace soch dalších umělců, např. Pavla Drdy, Zdeňka Maniny, Ludmily Kováříkové, Pavla Jarkovského a Davida Exnera. Na vernisáži bude prezentováno video předsedy SVUK Adama Železného o tvarování keramiky výbuchem, které doslova obletělo svět po
Výstavu organizuje kruh přátel Die Keramischen e. V. a Unie výtvarných umělců Plzeň s podporou Sdružení výtvarných umělců keramiků a za odborné spoluprác Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Záštitu převzali PhDr. Helena Koenigsmarková, ředitelka UPM, Mgr. Martin Baxa, náměstek hejtmana Plzeňského kraje, a Lothar Höher, vicepresident Krajského sněmu Horní Falce.

https://www.upm.cz/index.php?language=cz&page=123&year=2017&id=303&img=1794

Výstava 7. mezinárodní sympozium rytého skla 

v Kamenickém Šenově 

spolupráce s UPM)

(organizační spolupráce) 

Sklářské muzeum, Osvobození 69,  Kamenický Šenov

17. 9. - 17. 12. 2017)

Od pondělí 11. 9. do neděle 17. 9. 2017 probíhalo v Kamenickém Šenově 7. Mezinárodní sympozium rytého skla. Aktivně se na něm podílelo 18 umělců, 9 studentů, přizváni byli také tři zahraniční hosté.
Slavnostní setkání proběhlo za účasti zástupců Města Kamenický Šenov, Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, vedení Spolku rytého skla, jenž celou akci koordinuje, a především za přítomnosti partnerů a sponzorů, kteří akci podpořili. Na sympozium přijal pozvání také pan Peter Rath, který sympozium a především tradici rytého skla na Kamenickošenovsku podporuje dlouhodobě. Pozvání přijal také Dr. Milan Hlaveš, vedoucí kurátor oddělení sbírky skla, keramiky a porcelánu z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.
Návštěvníci si mohou na této přehlídce vzniklých děl prohlédnout různorodá díla, jejichž společným jmenovatelem je královská zušlechťovací technika - rytina, která v poslední době opět prožívá svou renesanci.
Z vytvořených exponátů byla vybrána dvě ocenění: cenu Corning Studia z USA, určenou pro výtvarníky, získal Jan Schindler / ČR, cenu Bild-Werku Frauenau, určenou pro studentskou sekci, získal Marcin Zajac / Polsko.
Účastníky trienále vybírala odborná komise složená z řad organizátorů i renomovaných umělců, sklářských výtvarníků a designérů: Jitka Skuhravá, Pavel Kopřiva, Pavel Mrkus, Jára Šára, Jana Hradcová, a také kurátorů a teoretiků nejen moderního a současného skla: Helena Braunová, Milan Hlaveš, Jaroslav Polanecký, Dita Hálová. Na základě jejich výběru do Kamenického Šenova přijeli autoři např. z Bulharska, Rumunska Japonska, Francie, Itálie, Belgie, Lotyšska či již tradičně z Polska, Rakouska a Německa. Účast na sympoziu je proto považována za vysoce prestižní záležitost.
Nedílnou součástí a specifikem šenovského setkání je teoretické sympozium. Přináší odborné poznání českého i světového rytého skla a také informace ze zahraničí o odborném dění v tomto oboru v muzeích a výzkumných institucích. Rovněž se dozvíme zajímavosti od samotných tvůrců skla, kteří bývají často ve svých zemích pedagogicky činní. Své příspěvky přednesou mimo umělců na sympoziu badatelé, teoretici a kurátoři, jež zaujalo ryté sklo: Hana Braunová, Jitka Bažantová, Michal Gelnar, Milan Hlaveš, Pavel Kopřiva, Jitka Lněničková, Tereza Šváchová, Peter Rath, Hanif Lehman, Capy Thompson, Charlie Parriot a další.
V místě sympozia působí nejstarší sklářská škola v Evropě, která se na akci velmi intenzivně podílí. V jejích prostorách se část sympozia také odehrává. Od čtvrtka do soboty se zde mohou zájemci o sklářské techniky účastnit workshopů. SSUPŠ na sobotu 16. 9.2017 připravila pro veřejnost slavnosti Skla a světla. Nejen studenti školy mají možnost se seznámit v demonstracích v prostorách KLVC s tvorbou světově známých výtvarníků a s mistry rytého skla udržujícími skvělou řemeslnou tradici. Studenti se veškerého dění aktivně účastní a dokumentují jej, své postřehy pak následně prezentují na sociálních sítích, čímž propagují sympozium.
V sobotu 16. 9. 2017 se propojí Dny otevřených dveří Střední uměleckoprůmyslové školy v Kamenickém Šenově a firmy Preciosa, dále Sklářské muzeum a 7. Mezinárodní sympozium rytého skla v centrum tradičního i moderního sklářství, s důrazem na královskou disciplínu - ryté sklo.
Sympozium se koná pod záštitami hejtmana Libereckého kraje Martina Půty,
děkana Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Pavla Mrkuse
a Uměleckoprůmyslového musea v Praze.
www.muzeumskla.cz

www.engravedglass.cz


Účastníci /Participants
Ieva Birgele Lotyšsko / Latvia
Pavlína Čambalová Česká republika / Czech Republic
Marie Ducaté Francie / France
Takeshi Ito Japonsko / Japan
Tomáš Lesser Česká republika / Czech Republic
Magdalena Pejga Polsko / Poland
Dagmar Petrovická Česká republika / Czech Republic
Sabina Ramershoven Německo / Germany
Patrick Roth Rakousko / Austria
Lada Semecká Česká republika / Czech Republic
Jan Schindler Česká republika / Czech Republic
Ioana Stelea Rumunsko / Romania
Studio IRDS (Račková, Suchopárek) Česká republika / Czech Republic
Edmond Suciu Rakousko / Austria
Jiří Tesař Česká republika / Czech Republic
Jaroslava Votrubová Česká republika / Czech Republic
Tinne Vroonen Belgie / Belgium
Maciej Zaborski Polsko / Poland

Hosté / Guests
Karel Bečvář Švédsko / Sweden
Charlie Parriot USA
Cappy Thompson USA


Studentská část / Student part
Cindy Domagalski Německo / Germany
František Jungvirt Česká republika / Czech Republic
Liene Knēta Lotyšsko / Latvia
Antonín Kučera Česká republika / Czech Republic
Alena Lišková Česká republika / Czech Republic
Iskra Romanova Bulharsko / Bulgaria
Alisa Stoilova Bulharsko / Bulgaria
Marcin Zając  Polsko / Poland
Daniela van Arkel Německo / Germany

Eva Roučka - POČESKU

(úvodní slovo)

Muzeum berounské keramiky, Zámečnická 14, Beroun

9. 9. - 5. 12. 2017)

Pozoruhodný životní příběh česko-francouzské výtvarnice začal v roce 1951 v Plzni. Přestože se už záhy rozhodla být sochařkou a pracovat zejména s keramikou, na VŠUP do Prahy se jí navzdory kádrování podařilo dostat až na posedmé. Mezitím se vyučila aranžérkou, písmomalířkou a úspěšně absolvovala také Hollarovu školu grafickou.

Ačkoli jí na VŠUP nakonec přijali, studia nedokončila. Nemohla snést tísnivou atmosféru, kterou normalizační režim dokázal otrávit i prostředí na umělecké škole, a tak se ve čtvrtém ročníku studia v roce 1979 rozhodla odejít do Francie.

Po příchodu do Paříže měla obrovské štěstí. Profesor Musculus na École nationale des arts appliquées et metiers d'art zrovna potřeboval asistentku. Když mu Eva na diapozitivech ukázala svůj kompletní moderní porcelánový servis, její práce ho ohromila a jako jeho asistentka pak působila 3 roky. Mohla opět svobodně tvořit, a to jí stačilo k tomu, aby nakonec zůstala ve Francii na volné noze.

Svou tvorbou se jako nezávislá a uznávaná umělkyně úspěšně živí dodnes. Od 90. let žije střídavě ve Francii a na svém statku v Břasích na Rokycansku. Charakteristická energičnost a výtvarná všestrannost pohybující se od designérské práce s keramikou, porcelánem, sklem až po klasickou sochařinu jí přivedla ke spolupráci s prestižními francouzskými a evropskými firmami.

www.muzeumberounskekeramiky.cz

PROMĚNY - Šárka Radová

(instalace, úvodní slovo) 

Galerie Zbraslav
Městský dům U Malé řeky 3, Praha 5 - Zbraslav

5. 3. - 30. 3. 2017)

Vernisáž se koná v sobotu 4. března 2017 v 17 hodin

Výstavu zahájí Dita Hálová

Komentovaná prohlídka výstavy za účasti autorky se uskuteční v sobotu 25. března 2017 v 15 hodin.

Výstava aktuální tvorby (projektu Proměny) české keramičky Šárky Radové v komorním prostoru zbraslavské galerie. Figurální cyklus proměny navazuje na poslední autorčinu realizaci do architektury pro základní školu v Říčanech v roce 2016. Ztvárněným námětem se stala cesta za poznáním. Charakteristická práce s figurou a řetězení pohybu i na dále zůstává typickým znakem tvorby Šárky Radové. Absolvovala VŠUP v Praze, ateliér Keramiky a porcelánu u prof. Otty Eckerta (1966-1973). Její skrumáže, pyramidy drobných lidských figur, zaznamenávají dav v různých situacích, reakcích nebo se prostě jen vrší na sebe, aby vytvořily obraz lidské nicotnosti, stádnosti a honby za nejistým cílem. V reliéfech Radová kombinuje porcelán s probarvenou papírovinou, čímž dosahuje další tvůrčí svobody ve vyjádření plastické rozmanitosti uměleckého výrazu.

OHEŇ/HLÍNA/LED Václav Šerák a žáci

(s katalogem, organizační spolupráce, kurátorka výstavy)

Galerie umění, Goethova stezka 6, Karlovy Vary

3. 2. - 23. 4. 2017)

Václav Šerák je výjimečná osobnost české a evropské keramiky. Věnuje se různým oborům keramické plastiky a designu. Jeho tvorba se vyznačuje prolínáním námětů ze sochařství do designu a jejich paralelním řešením. Hlavními tématy, přenášenými do obou oborů, jsou fragmenty architektury: hliněné plátové konstrukce s otiskem struktury či otiskem tkaniny, točený, dekonstruovaný reliéfní půlkruh a tordovaný sloup s výrazným barevným zpracováním povrchu. Pro jeho práce jsou příznačné dynamické tvary, velkorysé proporce, uměřený detail a expresivní tvarové a barevné pojetí plastik.
Václav Šerák absolvoval u profesora Otto Eckerta v roce 1958 v ateliéru keramiky a porcelánu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Od počátku šedesátých let spolupracoval s průmyslem, v roce 1960 získal na XII. Triennale di Milano první a zásadní ocenění za porcelánový soubor Milena a za návrhy figurálního porcelánu pro podnik Karlovarský porcelán. Jako umělec i organizátor se účastnil významné Mezinárodní výstavy keramiky pořádané asociací Académie Internationale de la Céramique (AIC) v Praze v roce 1962. Tato velkolepě koncipovaná přehlídka prosadila nově se formující obor - volnou keramickou plastiku - jakožto autonomní část moderního evropského sochařství.
Výstava se koná ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze. 
www.galeriekvary.cz
www.vaclavserak.com

Komentovaná prohlídka výstavy
21. 2. 2017 v 17:00 hodin s kurátorkou výstavy

Kurátorka výstavy: Dita Hálová
Odborná spolupráce: Milan Hlaveš, Daniela Karasová
Architektonické řešení: Petr Duba
Grafický design: Petr Krejzek, Martin Groch, Studio Redesign

Exponáty zapůjčili: 

Český porcelán, a. s., Dubí, pobočka Duchcov, Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni, Alšova jihočeská galerie, Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Poděkování za podporu: 

Vladimír Feix, generální ředitel společnosti Český porcelán, a. s., Dubí
LAUFEN a.s.
Městská část Praha - Čakovice
Thun 1794 a.s.
Sdružení výtvarných umělců keramiků, z.s.

https://www.upm.cz/index.php?language=cz&page=123&year=2017&id=293&img=1721

Zdeněk Manina - EXPOZICE

spolupráce s UPM)

(s katalogem, kurátorka výstavy)

Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1

výstava Sdružení výtvarných umělců keramiků - SVUK)

11. 1. - 29. 1. 2017)

Kurátorka výstavy: Dita Hálová

Grafický design výstavy a katalogu: Jana Vlčková

Výstava s názvem EXPOZICE představuje výběr z figurálních prací ak. soch. Zdeňka Maniny z posledních pěti let. Jeho tvorba se zde prezentuje jako kontinuální proces hledání forem plastik z různých sochařských materiálů jako laminátu, keramiky nebo méně tradičně z oceli.
Stejně důležitou roli hraje malířská tvorba, která je s plastikami tematicky propojená. Charakteristické je zachycení krátkého okamžiku akce a specifického napětí ve svalech mužských figur - ať při sportu, nebo dalších fyzicky náročných činnostech, neméně důležitý je moment cykličnosti pohybů.
Autor absolvoval VŠUP v Praze, ateliér Keramiky a porcelánu u profesora Otty Eckerta (1980-1986). Svoje práce vystavuje často ve významných institucích a také v exteriérových instalacích doma i v zahraničí např. zastupoval Českou republiku na bienále European Ceramic Context v Dánsku (Bornholm's Kunstmuseum) v roce 2014.

www.novasin.org

https://www.upm.cz/index.php?language=cz&page=123&year=2017&id=292&img=1720

Ludmila Kováříková - HLÍNA A OHEŇ

(úvodní slovo výstavy)

Trčkovská galerie a Výstavní síň Senátu


Senát Parlamentu České republiky, Valdštejnské nám. 17/4, Praha 2 - Malá strana

13. 1. - 26. 2. 2017 )

Vernisáž se koná 12.1.2017 od 14,30 hod. Úvodní slovo Dita Hálová. Nad výstavou převzala záštitu senátorka Anna Hubáčková.

Absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (1968-1972). Svoji tvorbu často prezentuje na výstavách doma i v zahraničí, její práce jsou zastoupeny v řadě institucí. V minulosti se účastnila keramických sympozií ve střední Evropě a Pobaltí. V sochařském, často monumentálním sochařském projevu upřednostňuje geometrické tvarosloví, barvu a abstraktní povrchové zpracování. Promyšleně využívá oxidační a redukční pálení na keramických hmotách. Inspiraci nalézá často v přírodě. Svým dílem pokračuje v nejlepší tradici volné keramické plastiky.

www.senat.cz/cinnost/galerie.php?ke_dni=3.9.2013&O=11&aid=20025