2016

Anna Klimešová - 4D 

spolupráce s UPM)

(s katalogem, organizační spolupráce, kurátorka výstavy) 


Salon kritiků, Topičův salon, Národní 9, Praha 1

výstava Sdružení výtvarných umělců keramiků - SVUK)

15. 12. 2016 - 8. 1. 2017)

Kurátorka výstavy: Dita Hálová 

Grafický design výstavy a katalogu: Jana Hradcová

Výstava aktuální malířské a sochařské tvorby ak. soch. Anny Klimešové přináší čtvrtou dimenzi: ČAS. Reflektuje více témat, ale převládá jedno velké, silné a obecné - příroda a člověk ve své cykličnosti. Důležitá je nejen kontinuita těchto inspirací, ale také souběžnost malířské a sochařské tvorby. V té sochařské se autorka materiálově soustředí na porcelán v kombinaci s akrylátovým sklem. Velkým tématem současné práce zůstávají struktury a odlitky přírodnin.
Sochařství a keramické hmotě se Anna Klimešová věnovala od studií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru Keramiky a porcelánu u prof. Otty Eckerta v letech 1978-1984. Od absolutoria se zabývala volnou sochařskou tvorbou a také realizacemi pro architekturu. Její práce v roce 1989 byla vybrána na Il Concorso Internazionale della Ceramica d'Arte Contemporanea v italské Faenze. V roce 1999 získala 3. cenu na
Internationale Keramik Biennale v rakouském Kapfenbergu. Její tvorba zastupovala Českou republiku v roce 2010 na European Ceramic Context v Borholm´s Kunstmuseum v Dánsku. Autorka se účastní různých sympozií, opakovaně Mezinárodního sympozia v porcelánce Dubí u Teplic, Malířského sympózia v Hoslovicích. V roce 1992 tvořila na Mezinárodním keramickém sympoziu v Bechyni a v roce 2007 v polském Boleslavci. Její dílo je zastoupeno
v domácích i zahraničních sbírkách, např. ve sbírkách Galerie města Boleslavec, v Mezinárodním keramickém muzeu v Bechyni - pobočce Alšovy Jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, Moravské galerii v Brně a Uměleckoprůmyslovém museu v Praze.
Pravidelně se prezentuje na souborných výstavách Sdružení výtvarných umělců-keramiků, kterého je členkou. Samostatně vystavuje nejen doma, ale také v zahraničí. Žije a svá díla
vytváří v Jedovnicích nedaleko Blanska.
Autorkou a kurátorkou výstavy byla Dita Hálová, pracovnice sbírky skla, keramiky a porcelánu UPM.      K výstavě vyšel doprovodný katalog v grafické úpravě MgA. Jany Hradcové.
Výstavu pořádá 1. Art Consulting Brno - Praha z odborné spolupráce UPM.


www.topicuvsalon.cz
www.annaklimesova.cz

www.upm.cz/index.php?language=cz&page=123&year=2016&id=290&img=1714

Šárka Radová -  PORCELÁNOVÉ ŠPERKY A OBJEKTY  

(úvodní slovo)

Galerie Original móda, Jungmannova 4, Praha 

16. 10. - 27. 10. 2016)

Vernisáž se koná ve čtvrtek 6. října 2016 v 18.00.

Úvodní slovo: Dita Hálová


Absolvovala VŠUP v Praze, ateliér Keramiky a porcelánu u prof. Otty Eckerta (1966-1973). Účastní se místních a evropských keramických a sochařských sympozií. Její tvorba je zastoupena v domácích a zahraničních sbírkách. Získala mimo jiné stříbrnou medaili ve francouzském Vallauris, 1977. V současnosti se stala členkou výboru Sdružení výtvarných umělců keramiků. Po řadu let autorku provází jako hlavní téma figura v různém pojetí a měřítku. Její skrumáže, pyramidy drobných lidských figur, zaznamenávají dav v různých situacích, reakcích nebo se prostě jen vrší na sebe, aby vytvořily obraz lidské nicotnosti, stádnosti a honby za nejistými cíly. V reliéfech Radová kombinuje porcelán s probarvenou papírovinou, čímž dosahuje další tvůrčí svobody ve vyjádření plastické rozmanitosti uměleckého výrazu.

Pravoslav Rada - INDIVIDUAL FORM OF CERAMICS / OSOBITÁ FORMA KERAMIKY 

(instalace, úvodní slovo)

Muzeum berounské keramiky, Zámečnická 14, Beroun  

10. 9. - 6. 11. 2016 )

Úvodní slovo: Dita Hálová

Vernisáž se koná 10.9. od 18 hodin.

Pravoslav Rada - sochař, organizátor a propagátor keramického umění.
Jeho tvorbu ze soukromé sbírky zapůjčla dcera, sochařka a keramička Šárka Radová s rodinou.
K vidění budou ukázky tvorby hravého a vysoce originálního díla Pravoslava Rady - klasika české keramiky. Rada vytvářel často ve spolupráci se svojí ženou, také keramičkou, Jindřiškou. Radovo dílo v sobě nese vtip, nadsázku, ironii, nadhled i moudré zamyšlení. Výstava bude součástí oslav Dnů evropského děditství a také proběhne u příležitosti oslavy jubilejních 20. Hrnčířských trhů v Berouně.


https://berounsky.denik.cz/kultura_region/dvacate-hrncirske-trhy-vam-nesmi-uniknout-20160908.html

27. Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně 2017

spolupráce UPM)

(organizační spolupráce, kurátor výstavy)

Galerie Na chodbě, SUPŠ, Bechyně

19. 8. - 16. 9. 2016)

Vernisáž se koná v pátek 19. srpna od 13 hodin.


Účastníci / Participants:

Jana Krejzová, CZE / Aino Nebel, DEU / Tomasz Niedziółka, POL / Frédéric Pagace, FRA / Eva Pelechová, CZE / Franz Tišek, AUT / Kyle Triplett, USA / Vladimír Uhlík, CZE

5. keramická plastika Kadaň

spolupráce s UPM)

(instalace, organizační a kurátorská spolupráce s Františkem Vlčkem) 

Františkánský klášter, Městské muzeum, Kadaň 

výstava Sdružení výtvarných umělců keramiků - SVUK)

5. 6. - 31. 7. 2016)

Kurátoři výstavy: Dita Hálová a František Vlček

Grafický design: Ondřej Batoušek

Vernisáž výstavy 4. června 2016 ve 14.00 hod.

Výstava se koná pod záštitou starosty města PaedDr. Jiřího Kulhánka a ředitelky Uměleckoprůmyslového musea v Praze PhDr. Heleny Koenigsmarkové.

Ondřej Batoušek / David Cajthaml / Edita Devínská / Marek Dias / Pavel Drda / Irena Hirai / Helena Hlušičková / Blanka Hovorková Maříková / Ivo Chovanec / Pavel Jarkovský / Song Mi Kim / Martin Kos /Daniela Kosová / Ludmila Kovaříková / Jana Krejzová / Lada Křesadlová Krupková / Jiří Laštovička / MADE IN CHYNE / Zdeněk Manina / Markéta Nováková a Mira Podmanická / Miroslav Oliva / Iva Ouhrabková / Eva Pelechová / Naděžda Potůčková / Šárka Radová / Pavel Rajdl / Eva Roučka / Marie Rychlíková / Helena Samohelová / Emil Sláma / Valerie Stehlíková / Václav Šerák / Lubomír Šilar / Jindra Viková /František Vlček a hosté: Keramické studio Kohoutov / Bratislavský projekt NA STOLE

www.artceramics.cz/spolkove-akce/keramicka-plastika-kadan/vystava-5-keramicka-plastika-kadan-2016

Lubomír Šilar - ALTAMÍRA , Milovník figur, zvířat a keramiky, 

odborná spolupráce UPM) 

(instalace a kurátorka výstavy)


Stálá expozice, Městské muzeum, Lanškroun 

od 21. května 2015)

Slavnostní zahájení stálé expozice proběhne 21. května od 15 hodin. 

Kurátorka výstavy a návrhu instalace: Dita Hálová 

Odborná spolupráce: Milan Hlaveš

Grafický design: Jana Hradcová

Narodil se 12. 6. 1932 nedaleko Lanškrouna v obci Horní Čermná. Svá studia započal v letech 1948-1951 na Státní keramické škole v Praze (dnes Výtvarná škola Václava Hollara). Následně absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, ateliér Keramiky a porcelánu u prof.Otty Eckerta (1951-1956), kde pokračoval ještětzv. čestný rok. Na pražské Mezinárodní výstavě keramiky pořádané AIC (l' Académie Internacionale de la Céramique) v roce 1962 obdržel stříbrnou medaili. V letech 1965, 1974 a 1975 získal opakovaně zlaté medaile na International Competition of Contemporary Ceramic Art v italské Faenze a řadu čestných uznání např. na Quadrienalle užitého umění v Erfurtu v roce 1977, Mezinárodní keramické výstavě v polských Sopotech v roce 1979 a speciální cenu z francouzské Vallauris. Dalšími významnými oceněními byly zlatá medaile a Bavorská státní cena, které obdržel na Mezinárodním veletrhu řemesel v Mnichově. V roce 1968 se Šilar účastnil III. Mezinárodního keramického sympozia v Bechyni (Intersympozia). Jako hostující docent vyučoval v roce 1991 v německém keramickém centru Höhr Grenzhausen na keramickém institutu (Institut für Künslerische Keramik). Je čestným členem Sdružení výtvarných umělců-keramiků. Lubomír Šilar působil dlouhodobě jako výtvarník DUV KERAMO Praha - zde se prohloubila jeho láska ke keramické hmotě postupně krystalizující od točených tvarů v techniku modelace z plátů. Tématem volné tvorby se pro něj na dlouhá desetiletí stala stylizovaná ženská figura a nejrůznější zvířata, která často skládá do rozsáhlejších kompozic. Je pro něj charakteristická citlivá, dynamická modelace pohybu s dokonale souznící přírodní barevností, připomínající kresby z Altamiry převedené do sochařské formy. Šilarova výstižná stylizace zpodobnění zvířat a lidí nemá u nás mnoho následovníků, kteří by alespoň vzdáleně dosahovali sochařských kvalit díla tohoto autora.Šilarova tvorba má široký záběr, od volných děl, realizací v architektuře, až po návrhy užitné keramiky pro dílenskou výrobu. V prostorách Městského muzea Lanškroun se představuje výběr významných děl z jeho sochařské tvorby. Jedná se o práce z glazované kameniny s typickými náměty ženských figur, zvířat, především koní, býčků a dalších kopytníků.Stálá expozice věnovaná zásadní osobnosti českého figurálního sochařství a designu keramiky byla realizována ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze.

www.artceramics.cz/vystavy-clenu/autorske-vystavy-clenu-svuk-2016/lubomir-silar-hlinafest-lanskroun


Jindřiška Radová - Život s keramikou 

spolupráce s UPM)
(s katalogem, instalace, kurátor výstavy)

Nová síň, Rabasova galerie, Středočeská galerie, Rakovník

výstava Sdružení výtvarných umělců keramiků - SVUK) 

22. 1. - 6. 3. 2016 )

Vernisáž se koná 21.1. od 16 hodin.

Záznam z vernisáže:

Kurátorka výstavy a návrh instalace: Dita Hálová

Odborná spolupráce: Milan Hlaveš

Grafický design: Vojtěch Marek

Výstava Jindřišky Radové (1925) v rakovnické Nové síni pod Vysokou bránou představuje shrnutí jejího rozsáhlého celoživotního díla. Rozšířený výběr z úspěšné výstavy z jara roku 2015 z pražské Novoměstské radnice vzniklé ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem, pod záštitou Ministra kultury Mgr. Daniela Hermana mohou návštěvníci shlédnout do poloviny března. V malých kolekcích předvede ukázky ze všech zásadních autorčiných obdobích její tvorby od uměleckých začátků na konci 40. let 20. století po současnost.
V průběhu let pracovala JIndřiška Radová nejprve s malovanou majolikou. Věnovala se užité tvorbě zejména v padesátých a šedesátých letech dvacátého století.
Spolupracovala s Karlovarským porcelánem n. p., pobočkou Royal Dux v Duchcově, kdy její návrhy drobných porcelánů vstoupily do tisíců domácností. Českou volnou keramickou plastiku obohatila rozsáhlou škálou glazur na porcelánových plastikách a na kameninových objektech s rostlinnými a zvířecími motivy v té době v Čechách unikátních.
Fotograficky zdokumentované budou ve výstavě zastoupeny autorčiny realizace pro architekturu. Poslední léta se věnuje především tvorbě porcelánových reliéfů převážně s krajinnými motivy. Výstavu doprovází katalog s bohatou obrazovou dokumentací.