2015

10. KERAMICKÉ SETKÁNÍ KOLÍN / SOCHA A PROSTOR
bienále současné české keramiky

spolupráce s UPM)
(s katalogem, instalace, organizační a kurátorská spolupráce s Pavlem Rajdlem)

UBART / budova CEROP v areálu zámku 
Galerie V Zahradě
Studiová scéna Městského divadla POD TOČNOU
Regionální muzeum Kolín 

14. 11. - 18. 12. 2015)

Autor koncepce & kurátor: Pavel Rajdl
Kurátor za spolupořadatele: Dita Hálová
Odborná spolupráce: Zdeněk Freisleben, Milan Hlaveš
Spolupořadatel: Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Spolupráce: Sdružení výtvarných umělců keramiků
Grafická úprava katalogu a výstavy: Jana Hradcová
Architektonická spolupráce a projekce: Ondřej Batoušek
Propagace: Ondřej Batoušek a Dita Hálová 

10. KERAMICKÉ SETKÁNÍ KOLÍN / SOCHA A PROSTOR

výstava Sdružení výtvarných umělců keramiků - SVUK)

Vystavující / Participants
David Cajthaml / Edita Devínská / Marek Dias / Pavel Drda / David Exner / Nina Fránková / Elžbieta Grosseová / Ivo Chovanec / Jonesson Deker Lenka / Daniela Kosová / Ludmila Kováříková / Jana Krejzová / Alena Kupčíková / Jiří Laštovička / Zdeněk Manina / Pavla Naďová / Miroslav Oliva / Iva Ouhrabková / Karel Pauzer / Eva Pelechová / Naděžda Potůčková / Patrik Proško / Hana Purkrábková / Šárka Radová / Pavel Rajdl / Eva Roučka / Marie Rychlíková / Helena Samohelová / Roman Šedina /
Václav Šerák / Vladimír Uhlík / Jindra Viková / František Vlček / Dalibor Worm / Adam Železný

Zahájení proběhne 13. listopadu 2015 od 17 hodin v Městském divadle POD TOČNOU v Kolíně.
Na vernisáži v Městském divadle zahraje BBC trio.
David Cajthaml a Martin Čech (DekadentFabrik) vystoupí v CUBART od 18.30 hodin. 

V letošním roce proběhne již desátá výstava nazvaná Keramické setkání Kolín. Založil ji jako bienále místní výtvarník a pedagog Mgr. Pavel Rajdl v roce 1994. Jeho aktivita se úspěšně rozvinula do jedné z největších přehlídek současné volné keramické plastiky a příbuzných oborů. Jejím specifikem je již po několik ročníků podtitul SOCHA A PROSTOR, vycházející z pravidelného objevování nových prostor v lokalitě historického centra města Kolína, čímž se výstava vymezila od jiných přehlídek keramické plastiky v České republice. V letošním roce se koná v novém prostoru CUBART v rekonstruované části kolínského zámku a na tradičních místech v Městském divadle a v Galerie V Zahradě. Již podruhé výstavu spolupořádá Uměleckoprůmyslové museum v Praze a Sdružení výtvarných umělců keramiků. Velké množství vystavujících členů všech generací dává možnost vytvořit si ucelený obraz o tomto specifickém oboru sochařství. V letošním roce prezentuje svou tvorbu 27 umělců z SVUK a 8 hostů, kteří pracují s hlínou nebo keramikou jako jedním z možných vyjadřovacích prostředků své tvorby. Tradičně se k přehlídce váže samostatná výstava medailon vybraných členů SVUK. V letošním roce věnovaný osobité sochařské dvojici: Hana Purkrábková a Karl Pauzer v Regionálním muzeu v Kolíně. Výstavu doprovází stálá prezentace: Současná keramika ve výstavním prostoru Pod synagogou v městském Infocentru a nechybí ani další doprovodný program.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Komentovaná prohlídka s kurátory výstavy
26. 11. od 17 hodin / sraz v Městském divadle v Kolíně / Dita Hálová a Pavel Rajdl /
Komentovaná prohlídka medailonu Hany Purkrábkové a Karla Pauzera
3. 12. od 17 hodin / v Regionálním muzeu Kolín / Dita Hálová /

www.galerie-kolin.cz/

www.upm.cz/index.php?language=cz&page=123&year=2015&id=275&img=1646

www.artceramics.cz/spolkove-akce/keramicke-setkani-kolin/vystava-v-cupartu-v-koline

www.artceramics.cz/spolkove-akce/keramicke-setkani-kolin/vystava-mestskem-divadle-v-koline

www.artceramics.cz/spolkove-akce/keramicke-setkani-kolin/vystava-v-galerii-v-zahrade-v-koline

Medailon Hany Purkrábkové a Karla Pauzera

v rámci Keramického setkání Kolín

spolupráce s UPM)

(instalace, kurátorka výstavy)

Regionální muzeum, Červinkovský dům, Brandlova 35, Kolín

14. 11. - 18. 12. 2015)

SVUK) KERAMICKÉ SETKÁNÍ KOLÍN / SOCHA A PROSTOR 

výstava Sdružení výtvarných umělců keramiků - SVUK)

Autor koncepce & kurátor: Pavel Rajdl

Kurátor za spolupořadatele: Dita Hálová
Odborná spolupráce: Zdeněk Freisleben, Milan Hlaveš
Spolupořadatel: Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Spolupráce: Sdružení výtvarných umělců keramiků
Grafická úprava katalogu a výstavy: Jana Hradcová
Architektonická spolupráce a projekce: Ondřej Batoušek
Propagace: Ondřej Batoušek a Dita Hálová 

Hana Purkrábková absolvovala VŠUP v Praze, ateliér Užitého sochařství u prof. Jana Kavana (1955-1961). V roce 1987 získala zlatou medaili z italského Gualdo Tadino. Mezinárodně uznávaná sochařka zastoupená v mnoha významných sbírkách ve svých keramických robustních figurách originálním způsobem zachycuje lidské bytosti v jejich mnohdy skrytých nebo pro cizího diváka negativně působících až směšných neřestech a libůstkách. Přes značnou dávku ironie se ale neposmívá, vše pojímá s pochopením a lidskou účastí. Příkladem může být zaznamenání drobného okamžiku pocitu naplnění z vlastnictví. Většinou zobrazuje mentalitu a vnitřní hnutí člověka s přihlédnutím k naší každodennosti.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Komentovaná prohlídka s kurátory výstavy
26. 11. od 17 hodin / sraz v Městském divadle v Kolíně / Dita Hálová a Pavel Rajdl /
Komentovaná prohlídka medailonu Hany Purkrábkové a Karla Pauzera
3. 12. od 17 hodin / v Regionálním muzeu Kolín / Dita Hálová /

www.upm.cz/index.php?language=cz&page=123&year=2015&id=275&img=1646

www.artceramics.cz/spolkove-akce/keramicke-setkani-kolin/medailon-hany-purkrabkove-a-karla-pauzera

26. Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně 2014

spolupráce UPM)

(s katalogem, instalace, kurátor výstavy)

Galerie u Prstenu, Jilská 14, Praha 1

10. 10. - 6. 11. 2015)

výstava ve spolupráci s UPM)

Kurátorka výstavy a návrhu instalace: Dita Hálová

Grafický design: Jana Hradcová

Vernisáž se koná 9. 10. 2015 od 17.30 hod.
Záštitu nad výstavou převzala ředitelka Uměleckoprůmyslového musea PhDr. Helena Koenigsmarková. Výstava vznikla za podpory firmy Laufen, Jihočeského kraje a Státního fondu MK ČR.


Účastníci / Participanst:
Jan Čapek, CZ / Pedar Dalthorp, USA / Petr Macek, CZ / Colleen Toledano , USA / Gabriel Vach, CZ /
Zorka a Niek Zwartjes, CZ/NL


Šestadvacáté Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně se po dvanácti letech a šesti sympoziích
navrátilo k jednotnému tématu. A není to téma ledajaké. Obrátilo se k poněkud odlišnému odvětví
keramické tvorby, než tomu bývalo v minulých ročnících zaměřených převážně sochařským, výsostně uměleckým směrem. Tématem roku 2014 se stal "Návrh sanitární keramiky" , stejně jako na 20. MSK v roce 2002. Za zmínku jistě stojí, že se již v roce 1973 konalo sympozium zaměřené na
keramické obklady. Ty byly v té době velmi aktuální, protože byly velmi často nedílnou součástí architektury. Tento fenomén, patrný nejen na stavbách veřejných budov, je zatím málo známým a takřka nezpracovaným tématem socialistické výstavby. O to vzácnější je krátký vhled do tohoto
specifického odvětví keramické tvorby, dnes umístěný ve sbírce Mezinárodního muzea keramiky v Bechyni, Alšově jihočeské galerii (AJG). Jmenujme alespoň domácí autory zastoupené na 7. MSK: Antonín Bartoš, Marie Rychlíková, Helena Samohelová, Karolína Šimčíková a Ludmila Pecková-Severová. S jejich tvorbou v tomto odvětví jsme se setkávali i nadále. Ze zahraničních autorů uveďme tato jména: Janina Konieczna, Vadim Kosmačov, Péteris Martinsons, Karen Park,
Brigitte Schuller-Hohlt, Branislav Stajević, Károly Szekeresz, Lucia Teodorescu-Maftei. U zahraničních
účastníků je však někdy s odstupem let obtížně zjistitelné, zda a do jaké míry se věnovali této oblasti designu. Již zmíněné sympozium v roce 2002 se zaměřilo na design, poprvé v historii na sanitární keramiku, přesněji na návrhy umyvadel. Tehdy šlo v podstatě o "studentské" sympozium pedagogů
Václava Šeráka a Aleše Wernera z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a jejich studentů. Dnes
ale tito bývalí studenti představují plejádu významných designérů a tvůrců. Patří mezi ně: Yoshikazu Ikeda, Eva Mochalová (roz. Polachová), Antonín Tomášek, Gabriel Vach, Mariana Velčovská (roz. Karoláková). Místní keramickou školu zastupoval pedagog a sochař Jan Benda.Za velkého přispění dalšího účastníka, sochaře Oldřicha Rujbra, se výsledky tohoto sympozia podařilo uvést v život osazením na VUT v Brně. Přes utilitární zadání vzniklo několik nezapomenutelných originálních tvarů: polštář od Evy Mochalové, barel od Joshikazu Ikedy - i tak může vypadat umyvadlo. Rovněž čisté linie dalších prototypů se nesou v duchu tehdejších aktuálních tendencí evropského designu. Snad právě
proto jsou tyto práce stále přitažlivé.

www.upm.cz/index.php?language=cz&page=123&year=2015&id=269&img=1634

www.artceramics.cz/aktuality/sympozia/vystava-26-mezinarodni-sympozium-keramiky-bechyne-2014

www.artceramics.cz/aktuality/sympozia/exponaty-26-mezinarodni-sympozium-keramiky-bechyne-2014

Zwischen Prag und Budweis  - Elzbieta Grosseová, Jiří Laštovička, Miroslav Oliva, Tomáš Proll, Eva Slavíková

(s katalogem, kurátor výstavy)

Gallerie Marienne Heller, Heidleberg, DEU

9. 8. - 20. 10. 2015

Zwischen Prag - Budweis - Heidelberg/ Mezi sochou a keramikouObdobně začínala úvodní stať Dr. Waltera Lokau pro tento výstavní projekt v roce 2011. Pro letošní výstavu mě nečekaně oslovili vystavující a především spoluautor projektu, jihočeský sochař Tomáš Proll. Je mi velkou ctí, že se mohu také podílet na této výstavě v Galerii Marianne Heller. V průběhu dvacetiletí opakujících se výstav české volné keramické plastiky v Heidelbergu se tu vystřídalo několik umělců a proměňoval se rovněž i jejich pohled na keramickou plastiku. Změnil se tento pohled na sochu a keramiku také v Čechách? Tvorbě keramických plastik se věnuje v naší oblasti stále menší množství umělců, ať již absolventů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze nebo Akademie výtvarných umění v Praze. Příslušné obory na těchto i dalších českých univerzitách se v současnosti věnují spíše designu porcelánu než plastickým, sochařským oborům a práci s hlínou. Od generace vystavujících mě dělí nějaký čas, snad právě proto na jejich práci pohlížím stále s větší úctou a o obor jevím čím dál větší zájem. V předchozích dekádách, kdy jsem se věnovala především vlastní tvorbě textilního a oděvního designu a dlouhodobě se pohybuji v oblasti současného designu, jsem o to více přitahována k tomuto tvárnému a různorodému materiálu. Zájem o keramiku mne provázel od mládí, kdy jsem se s ní seznámila v jihočeské Bechyni. Ohromující pro mne byly dnes neprezentované unikátními výsledky Mezinárodních keramických sympozií v Mezinárodním muzeu keramiky a velkolepé přehlídky v Českém Krumlově pořádané Agenturou českého keramického designu. Díky nim se tento obor zdál v českém porevolučním období stále perspektivní a aktuální. Zde jsem se setkávala se jmény autorů, s nimiž mám dnes tu skvělou možnost spolupracovat. V období měnící se společenské situace se proměnily i obory a jejich terminologie - ustoupilo se od užitého průmyslu či užitého umění, kam byla mnohdy neprávem keramická plastika zařazována. Nastaly také velké proměny v současném sochařství. Nejen v přirozeném vývoji uměleckých stylů a tvůrčích názorů. Zásadním formujícím faktorem se stal samotný způsob prezentace a vznik artefaktů. Dnes, po čtvrtstoletí, nastává čas nové percepce oboru volné keramické plastiky, jako součásti moderního sochařství. Ustanovují se nová témata pro směřování české volné keramické plastiky. Zde, v tomto výstavním projektu, můžeme vidět to nejlepší ze střední generace autorů a "zlaté generace" tvůrců. Účastnili se uměleckého provozu a tvorby v 70. a 80. letech, nebo se právě odhodlávali věnovat svou tvůrčí aktivitu a talent pro keramické hmoty při studiu uměleckých oborů tohoto směru. Aktivně, každý svým nezaměnitelným způsobem přispívají k rozvoji a vyššímu povědomí o kvalitách tohoto oboru volného sochařství na domácí půdě a v zahraničí. Od svého nástupu do Uměleckoprůmyslového musea v Praze se touto tématikou zabývám, aniž bych opustila sledování dění v jiných oborech. Pokud má být tento obor i nadále vnímán pro nastupující generaci sochařů, teoretiků i diváků perspektivně, pak jako součást dějin moderního euroamerického sochařství. V našem kontextu výstavy je to myšlenka dávno prověřená. Právě proto je skvělé podnikat tato mezinárodní představení českých autorů. Spoluvytvářet aktivní ovzduší prezentace a tím i připomínat dalším generacím, v čem je obor a tvůrci volné keramické plastiky tak zajímavý.Představovat v Heidelbergu většinu vystavujících by se zdálo zbytečné. Přesto vznikl katalog výstavy jako doklad společného úsilí galeristky a všech autorů, jako záznam vzájemné spolupráce a vzpomínka pro další léta. Většina vystavujících má společný základ ve studiích na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliérech Keramiky a Sochařství. Sochařská studia absolvovala také Elzbieta Grosseová ovšem ve Varšavě. Do české volné keramické plastiky tak vnesla zkušenost z jiného prostředí. Autoři po několik desetiletí svou tvorbou vytváří povědomí o kvalitě a významu české volné keramické plastiky. Tvorbu Elzbiety Grosseové, Jiřího Laštovičky, Evy Slavíkové a Tomáše Prolla příznivci keramiky a porcelánu v Heidelbergu již dobře znají a jejich umělecká kvalita je konstantní. Nově se v tomto projektu nazvaném Prag - Budweis - Heidelberg představuje svou aktuální figurativní tvorbou sochař a designér Miroslav Oliva. Všem umělcům je společné citlivé vnímání prostoru, hledání charakteru zvoleného tvárného materiálu, do něhož zhmotňují své náměty, inspirace přírodou i figurou. Každý ovšem s vytříbenou individuální stylizací a dokonale zvládnutou technikou práce s materiálem.I pro letošní výstavu Prag - Budweis - Heidelberg zůstává stěžejní výměna kulturních podmětů a upevnění uměleckých vztahů v oboru keramické plastiky v evropském kontextu, jak si tento výtvarný projekt před 25 lety předurčil.

www.galerie-heller.de 

Tomáš Proll - RELIÉFY A KRESBY 

(úvodní slovo)

Divadlo Viola, Národní 10, Praha 1

11. 5. - 5. 6. 2015

Úvodní slovo: Dita Hálová 

Vernisáž se uskuteční 10. května 2015 od 16 hodin.

https://proll.wz.cz/index2.htm

Život s keramikou - Jindřiška Radová

výstava k 90. narozeninám ve spolupráci s UPM)

 (s katalogem, instalace a kurátorka výstavy)

Galerie v přízemí ,Novoměstská radnice p.o., Karlovo nám. 1/23, Praha 2 

výstava Sdružení výtvarných umělců keramiků - SVUK) 

14. 5. - 14. 6. 2015 2015)

Kurátorka výstavy a návrhu instalace: Dita Hálová

Odborná spolupráce: Milan Hlaveš

Grafický design: Vojtěch Marek

Výstava Jindřišky Radové na Novoměstské radnici představuje shrnutí jejího celoživotního díla. V malých kolekcích předvede ukázky ze všech jejích obdobích její tvorby od začátků po současnost. V průběhu let pracovala nejprve s malovanou majolikou. věnovala se užité tvorbě zejména v padesátých a šedesátých letech dvacátého století. Spolupracovala s Karlovarským porcelánem n.p., pobočkou Royal Dux v Duchcově, kdy její návrhy drobných porcelánů vstoupily do tisíců domácností. Českou volnou keramickou plastiku obohatila rozsáhlou škálou glazur na porcelánových plastikách a na kameninových objektech s rostlinnými a zvířecími motivy v té době v Čechách unikátní. Fotograficky zdokumentované se předvedou ukázky autorčiných realizací pro architekturu. Poslední léta se věnuje především tvorbě porcelánových reliéfů převážně s krajinnými motivy.
Záštita nad výstavou:
Ministr kultury Mgr. Daniel Herman
Hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, PhD.
Ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze PhDr. Helena Koenigsmarková
Starostka městské části Praha 2 Mgr. Jana Černochová

Jindřiška Radová narozena 1. 4. 1925 v Libkově, žije a pracuje v Praze.
V letech 1941-1944 studovala na Škole uměleckých řemesel v Brně (prof. Malý) a v letech 1945-1950 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (prof. ak. mal. Antonín Kybal).
Stala se členkou Umělecké Besedy v Praze, Sdružení výtvarných umělcůkeramiků a Mezinárodní keramické akademie (AICl´Academie Internationale dela Ceramique)) v Ženevě. Od roku 1950 vystavovala samostatně a s manželem Pravoslavem Radou (1923 2011) ve čtyřiceti galeriích doma i v zahraničí. Kolektivních výstav se pravidelně zúčastňuje od roku 1953, především pak výstav AIC, skupiny Bilance, Umělecké Besedy a Sdružení výtvarných umělců keramiků. Zúčastnila se mezinárodních keramických sympozií v Bechni (1966, 1968, 2000), v Karlových Varech (1971) a izraelském městě Einhold (1966). Spolupracovala organizačně na Mezinárodním sympoziu keramiky v Bechyni (dříve Intersymposium) od jeho založení v
roce 1966 společně se svým manželem Pravoslavem Radou, s dalšími zakladateli sympozia Luborem Těhníkem, Václavem Šerákem a Bohumilem Dobiášem ml.
Svým dílem je autorka zastoupena v soukromých i veřejných sbírkách v ČR, zejména v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, Moravské galerii Brno, Mezinárodním muzeu keramiky v Bechyni, pobočky Alšovy jihočeské galerie. Její díla vlastní také Slovenská národní galerie v Bratislavě, Museum f'ür Kunst und Gewerbe v Hamburku a Keramion Museum v německém Frechenu, Musée de l´Ariana v Ženevě, Museo internazionale della ceramica v italské Faenze, Magnelli Museum ve francouzské Vallauris.
Autorčina tvorba byla oceněna na pražské Mezinárodní výstavě keramiky (AIC) v roce 1962 zlatou medailí, na Mezinárodní výstavě keramiky (AIC) v Istambulu v roce 1962 čestným
diplomem, na Mezinárodním bienále keramiky ve francouzské Vallauris v roce 1972 zlatou medilí. Spolu s Pravoslavem Radou realizovala řadu keramických realizací pro architekturu v Praze, Brně Ostravě, Havířově, Plzni, Vlašimi a jinde. V zahraničí tvořili pro Čs.dům v Berlíně a pro výstavy Expo v Bruselu, Montrealu a Ósace.
www.nrpraha.cz
www.artceramics.cz/clenove/radova-jindriska 
www.radova.cz/jindriska 

www.upm.cz/index.php?language=cz&page=123&year=2015&id=263&img=1616

Miroslav Oliva - Andělům a kočkám

sochařská a designerská práce

výstava k 60. narozeninám ve spolupráci s UPM)

(s katalogem, instalace a kurátorka výstavy)

Velká výstavní síň, Chodovská tvrz, Praha 4

výstava Sdružení výtvarných umělců keramiků - SVUK)

4. 3.-2. 5. 2015)

Vernisáž v úterý 3. března 2015 od 18 hodin. 

Úvodní slovo kurátor galerie Chodovská tvrz akad. soch. Milan Martiník 

Výstava se koná pod záštitou Heleny Koenigsmarkové, ředitelky Uměleckoprůmyslového musea v Praze. 

Kurátorka výstavy a návrh instalace: Dita Hálová

Grafický design: Jana Hradcová

Velká výstavní síň Chodovské tvrze v Praze uvítá v březnu a dubnu letošního roku výstavu k šedesátým narozeninám českého sochaře a designéra keramiky a porcelánu Miroslava Olivy (1954). Zaměřena je především na jeho aktuální figurativní sochařskou tvorbu.
Autor absolvoval Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni (1974) a následně Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (1980) v ateliéru figurativního sochařství. Pro jeho tvorbu byla obě studia zásadní. Svými realizacemi zajímavě řešených keramických a porcelánových výrobků i dekoračních předmětů obohacoval po desetiletí naše interiéry. Navrhoval je především jako designér podniků Keramo a ÚLÚV. Často se inspiroval vytříbeným a minimalistickým, plně funkčním finským designem, aniž by opomněl českou keramickou tradici. V roce 1989 obdržel Diplom Institutu průmyslového designu "Dobrý design". V letech porevolučních působil jako designér a sochař na volné noze. Dlouhodobě je pedagogem na Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni, kde své řemeslné a designérské dovednosti předává mladým zájemcům o obor. Pravidelně vytváří nové návrhy na Mezinárodních hrnkových sympoziích v porcelánce Dubí. Již dvakrát byl vyzván k účasti na nejstarší evropské Mezinárodní keramické sympozium v Bechyni (1992, 2012). Od vysokoškolského absolutoria se paralelně věnoval na špičkové úrovni volné keramické plastice a sochařství. Již v mládí obdržel za svoji tvorbu významnou evropskou cenu Premio aquisto v soutěži Concorso Internazionale Ceramica d´ Arte v italském Gualdo Tadinu (1985). Často vystavuje nejen v Česku, ale také v zahraničí. Rovněž je členem Sdružení výtvarných umělců keramiků. V letošním roce jej čeká např. společná výstava s několika vybranými autory v Galerii Heller v německém Heidelbergu.
Přijďte se podívat na nejaktuálnější tvorbu a potěšit se stylizovanými anděly, kočkami a dalšími keramickými plastikami.

www.miroslavoliva.cz

www.upm.cz/index.php?language=cz&page=123&year=2015&id=257&img=159

Vladimír Uhlík - REFREŠ  

(úvodní slovo)

Divadlo Viola, Národní 10, Praha 1

9. 1. - 8. 2. 2015)

Vernisáž se uskuteční 8.1. od 18 hodin.

Úvodní slovo: Dita Hálová

Absolvoval Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni (1984-1988) a vystudoval Metropolitní univerzitu Praha, obor Mezinárodní vztahy (2008-2012). Autor se projevuje v řadě médií včetně malby a užití keramické hmoty je jen jedním z jeho možných výrazových prostředků. Obvykle ve svých sériích prolíná různá média, téma zpracovává dlouhodobě a materiálové rozmanitě. Tento tvůrčí přístup je v českém "keramickém" prostředí důležitý svou otevřeností mezioborovému dialogu. V letech 2006, 2007 a 2010 autor se účastnil International Snow Sculpture Championship v Breckenrigde ve státě Colorado v USA. V současnosti je předsedou Sdružení výtvarných umělců keramiků.

https://atelier-ceramic.com/index_cz.php