2014

Elžbieta Grosseová - POVRCH JE OBRAZEM 

VNITŘNÍHO SVĚTA

(úvodní slovo)

Mázhaus a v Galerie ve věži, Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2 

20. 8. - 28. 9. 2014)

Vernisáž se koná 21. 8. 2014 od 18 hodin.

Úvodní slovo: Dita Hálová

K výstavě promluví kurátor: Krzysztof Kucharczyk, ředitel Galerie součsného umění BWA Wroclaw

Slova autorky: " Moje práce byla a je založena na vzájemných vztazích stavby a destrukci, na nestabilitě, na neustálém balanci mezi tím, co bylo, je a bude, na rozdíl od celku s ohledem na prvky, které to tvoří, na přirozeném procesu transformace v přírodě, na stárnutí, smrti a obnovy.

Napětí mezi dokonalostí nově vytvořeného a postupně mizícího, tento rozpad a vývoj této činnosti v daném okamžiku je spojen především s dynamikou a pohybem hmoty. A protože původ evokuje ve mně radost, ale také předtuchu ztráty, vnímám svou vlastní práci jako proces neustálého obnovování.
Moje inspirace pramení z mých vlastních prožitků,...a hlavně z přírody, z katastrofických úkazů, jevů, jako tornádo, tsunami, tajfuny, gejzíry apod.
Snažím se zachytit, zmrazit tento úžasný úkaz v daném okamžiku. Zároveň cítím ohrožení života na této planetě.
Fascinuje mně vše, co je v pohybu, co netrvá, co nekončí,,...kdy během několika sekund se vše mění jako v přírodě i v lidském životě."

www.sites.google.com/site/grosseova/ 

www.nrpraha.cz

26. Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně 2014

spolupráce UPM)

(organizační spolupráce, propagace, kurátor výstavy)

Galerie Na Chodbě, Střední uměleckoprůmyslové školy Bechyně, Písecká 203, Bechyně

16. 8. - 27. 9. 2014)

Vernisáž výstavy ve se koná v pátek 15. srpna 2014 od 13 hodin.

Kurátor výstavy: Dita Hálová

Grafický design: Petr Macek

Instalace: Ateliér design s.r.o

Propagace: Dita Hálová a Artceramics.cz

Účastníci / Participants

Jan Čapek, CZ / Pedar Dalthorp, USA / Petr Macek, CZ / Colleen Toledano, USA / Gabriel Vach, CZ / Zorka a Niek Zwartjes, CZ/NL

Šestadvacáté Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně se po dvanácti letech a šesti sympoziích navrátilo k jednotnému tématu. A není to téma ledajaké. Obrátilo se k poněkud odlišnému odvětví keramické tvorby, než tomu bývalo v minulých ročnících zaměřených převážně sochařským, výsostně uměleckým směrem. Tématem roku 2014 se stal "Návrh sanitární keramiky", stejně jako na 20. MSK v roce 2002. Loňské sympozium opět vzniklo za podpory nejen Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Střední uměleckoprůmyslové školy Bechyně a dalších subjektů, které jsou uvedeny v zadní části katalogu, ale také díky velké podpoře při realizaci firmy LAUFEN CZ. 26. Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně zařadila do svého programu JIKA ART, spolupracovala při něm např. s Ateliérem keramiky a porcelánu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (2012-2013) a ateliérem Keramiky Fakulty designu a umění Západočeské univerzity v Plzni (2011-2012). Touto dlouhodobou činností mimo jiné LAUFEN CZ podporuje specifický obor průmyslového designu u střední a nejmladší generace designérů. Jak se ke zdánlivě jednoduchému zadání postavili vyzvaní tvůrci na posledním sympoziu? Přístupy byly různorodé. Objevovaly se i práce na pomezí mezi designem a stylingem. Jak je z předchozích řádek zřejmé, otevřelo se množství otázek týkajících se tohoto mnohdy neviditelného oboru současného designu, s nímž se všichni setkáváme dnes a denně, takže je často ani nevnímáme. Vlastně se tak děje správně. V momentě, kdy si uvědomíme přítomnost těchto předmětů v interiéru, je vlastně "něco" v nepořádku. Chvála těm nemnoha designérům věnujícím se sanitární keramice. Vzdáváme jim díky za nenápadnost jejich tvorby nezbytné pro naše fungování v tomto světě.

4. keramická plastika Kadaň

(úvodní slovo) 

Františkánský klášter, Městské muzeum v Kadani, Kadaň

výstava Sdružení výtvarných umělců keramiků - SVUK) 

16. 6. - 27. 7 .2017 )

Vernisáž výstavy 15. června 2014 ve 14:00 hod.

Kurátor výstavy: František Vlček

Úvodní slovo: Dita Hálová

Edita Devínská / Marek Dias / Pavel Drda /Gustav Fifka / Alexandra Gosmanová / Elzbieta Grosseová / Blanka Hasová / Irena Hirai / Jiří Hlušička / Helena Hlušičková / Blanka Hovorková / Pavel Knapek / Zuzana Kořistková / Daniela Kosová / Jana Krejzová / Ivica Langerová / Jiří Laštovička / Josef Lorenc / Zdeněk Manina / Miroslav Oliva / Naděžda Potůčová / Yanik Potvin / Hana Purkrábková / Jindřiška Radová/ Šárka Radová / Pavel Rajdl / Marie Rychlíková / Helena Samohelová / Eva Svobodová / Lubomír Šilar / Petra Šťastná / Marta Taberyová / Vladimír Uhlík / Jindra Viková / František Vlček / Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně

www.kultura-kadan.cz/muzeum 

www.artceramics.cz/spolkove-akce/keramicka-plastika-kadan/vystava-4-keramicka-plastika-kadan-2014

OHEŇ/HLÍNA/LED, Václav Šerák a žáci

(kurátorka výstavy)

Výstavní sál, Uměleckoprůmyslové museum v Praze

26. 6. -14. 9. 2014)

Kurátorka výstavy: Dita Hálová
Odborná spolupráce: Milan Hlaveš, Daniela Karasová
Architektonické řešení: Petr Duba
Grafický design: Petr Krejzek, Martin Groch, Studio Redesign
Exponáty zapůjčili
Český porcelán, a. s., Dubí, pobočka Duchcov, Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni, Alšova jihočeská galerie, Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Poděkování za podporu
Vladimír Feix, generální ředitel společnosti Český porcelán, a. s., Dubí
Sdružení výtvarných umělců keramiků, z.s.

Václav Šerák (1931), Václav Šerák je výjimečná osobnost české a evropské keramiky. Věnuje se různým oborům keramické plastiky a designu. Jeho tvorba se vyznačuje prolínáním námětů ze sochařství do designu a jejich paralelním řešením. Hlavními tématy, přenášenými do obou oborů, jsou fragmenty architektury: hliněné plátové konstrukce s otiskem struktury či otiskem tkaniny, točený, dekonstruovaný reliéfní půlkruh a tordovaný sloup s výrazným barevným zpracováním povrchu. Pro jeho práce jsou příznačné dynamické tvary, velkorysé proporce, uměřený detail a expresivní tvarové a barevné pojetí plastik. Jeho tvorba přesahující běžný rámec pojetí keramiky inspirovala a ovlivňovala dění v tomto oboru v Evropě i v zámoří.
Od počátku šedesátých let Václav Šerák spolupracoval s průmyslem. Celý život se zajímal o technickou stránku vzniku silikátových materiálů a díky jejich vynikajícím znalostem a materiálovým a tvarovým experimentům přicházel s inovacemi, které používal v ateliérové tvorbě a v autorském designu. Osobitý, monumentální a expresivní styl uplatňoval také v realizacích v architektuře - od počátku devadesátých let ve spolupráci s architektem Bohumilem Chalupníčkem - a poněkud netradičně ve sněhových a ledových plastikách společně s Jiřím Laštovičkou a Petrem Říhou. V roce 1966 Václav Šerák založil s Luborem Těhníkem, Pravoslavem Radou a Bohumilem Dobiášem mladším keramické sympozium v Bechyni, dodnes nejdéle kontinuálně pořádané sympozium na evropském kontinentě.
V roce 1990 Václav Šerák začal vést ateliér keramiky a porcelánu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde byl v roce 1992 jmenován profesorem. V porevoluční atmosféře uváděl studenty do dění ve volné keramické plastice a designu uplynulých let za hranicemi naší země. Šerákovi žáci v současné době zásadně ovlivňují podobu českého designu a není náhodou, že všechny vysokoškolské a univerzitní ateliéry zabývající se keramikou v Čechách a na Slovensku vedou právě Daniel Piršč, Antonín Tomášek, Gabrilel Vach a Maxim Velčovský.Cyklus komentovaných prohlídek:
08. 07. 2014 v 17 hodin s kurátorkou výstavy
12. 08. 2014 v 17 hodin s autorem a kurátorkou výstavy

www.vaclavserak.com

www.upm.cz/index.php?language=cz&page=123&year=2014&id=240&img=1556

Výstavní projekt Fenomén B, 

k 130 výročí založení keramické školy v Bechyni

spolupráce AJG, SUPŠ a UPM)

 (s katalogem, organizační spolupráce, propagace, edukace, instalace, 

kurátorka výstavy)

Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni, pobočka AJG v Hluboké nad Vltavou, Zámek 1, Bechyně

4. 5. - 28. 9. 2014)


Výstavní projekt k 130. výročí založení keramické školy v Bechyni Pořadatelé výstavy:
Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni a Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně
ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze
Výstava se koná pod záštitou starosty města Bechyně Jaroslava Matějky.

Kurátoři výstavy: Dita Hálová, Jiří Novotný 
Odborná spolupráce: Milan Hlaveš 

Architektonické řešení fundusu: Štěpán Rous                                                                                    Instalace: Dita Hálová a Štěpán Rous                                                                                                  Grafický design výstavy a katalogu: Jana Hradcová                                                                     Propagace: Dita Hálová a AJG                                                                                                              Mediální spolupráce: Sdružení výtvarných umělců keramiků                                                                Edukace: Dita Hálová a AJG

Atraktivní výstavní projekt, uspořádaný ke 130. výročí založení keramické školy v Bechyni ve věhlasném keramickém muzeu, představuje na 120 autorů z řad absolventů a pedagogů školy a mapuje jejich vliv na české výtvarné umění. Ve výběru umělců figurují významné osobnosti z oblasti současného designu a volného umění. V rozsáhlých a členitých prostorách muzea jsou umístěny jejich sochy, volné keramické plastiky, produktový design (v přízemí muzea) a v patře ukázky z dochovaných prací od počátků školní tvorby v roce 1884 po současnost. Horní výstavní prostor doplňuje prezentace tvorby současných pedagogů, která dotváří celkový obraz aktuálního dění na SUPŠ. Jedná se především o absolventy prošlé dalšími studii na Akademii výtvarných umění v Praze, Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakultu výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. atd. Výběr se zaměřil na významné osobnosti prošlých studiem po roce 1945 až do nedávné minulosti z oblasti současného umění, sochařství, sochařů pracujících s keramickou hmotou jako aktuálním výrazovým prostředkem, přes držitele řemeslné a výtvarné tradice výroby keramiky, po autory působící v různých oborech designu (porcelánu, skla, interiéru, průmyslových výrobků atd.). Průřez neopomene zmínit osobnosti z oblasti hudby (Karel Kryl, Viktor Sodoma), divadla a filmu (Jan Kačer, Karel Roden) , historie a teorie umění (Radko Chodura, Jiří Militký, Milouš Růžička, Jan Samec, Tomáš Vlček). K výstavě proběhne doprovodný program ve formě komentované prohlídky a přednášek. Další přínosem bude podpora mladých a začínajících autorů, absolventů. Cílem projektu se stalo také povzbuzení zájmu o zajímavý a perspektivní obor - keramiku. Jako součást výstavy vznikl nový edukační program o třech aktivních zónách a pracovní listy. K výstavě proběhne doprovodný program ve formě komentovaných prohlídek a přednášek spojených s oslavami výročí založení bechyňské keramické školy.
Komentované prohlídky s kurátory výstavy:
21. června od 13 hodin
24. července od 16 hodin
14. srpna od 16 hodin
28. září od 13 hodin
Edukační programy ve výstavě ve spolupráci s UPM.

www.ajg.cz
www.supsbechyne.cz

www.artceramics.cz/spolkove-akce/fenomen-b

www.upm.cz/index.php?language=cz&page=123&year=2014&id=237&img=1552

Historie keramické školy a oslava výročí, 

výstavní projekt Fenomén B,

k 130 výročí založení keramické školy v Bechyni
spolupráce AJG, SUPŠ a UPM)
(s katalogem, organizační spolupráce, propagace, edukace, instalace)

Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni, pobočka AJG v Hluboké nad Vltavou, Zámek 1, Bechyně

4. 5. - 28. 9. 2014)

Výstavní projekt k 130. výročí založení keramické školy v Bechyni Pořadatelé výstavy:
Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni a Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně
ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze
Výstava se koná pod záštitou starosty města Bechyně Jaroslava Matějky. 

Kurátor výstavy: Jiří Novotný 

Odborná spolupráce: Dita Hálová

Architektonické řešení fundusu: Štěpán Rous 

 Instalace: Dita Hálová a Štěpán Rous 

 Grafický design výstavy a katalogu: Jana Hradcová 

 Propagace: Dita Hálová a AJG 

 Mediální spolupráce: Sdružení výtvarných umělců keramiků 

 Edukace: Dita Hálová a AJG

Medailon Bohumila Dobiáše st.

(instalace, kurátorka výstavy)

Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni, pobočka AJG v Hluboké nad Vltavou, Zámek 1, Bechyně

4. 5. - 28. 9. 2014)

Výstavní projekt k 130. výročí založení keramické školy v Bechyni Pořadatelé výstavy:
Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni a Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně
ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze
Výstava se koná pod záštitou starosty města Bechyně Jaroslava Matějky. 

Kurátoři výstavy: Dita Hálová, Jiří Novotný 

Odborná spolupráce: Milan Hlaveš

Instalace: Dita Hálová a Štěpán Rous 

Grafický design výstavního panelu: Pavel Černý, AJG                                                                   

Medailon Bohumila Dobiáše ml.

(instalace, kurátorka výstavy)

Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni, pobočka AJG v Hluboké nad Vltavou, Zámek 1, Bechyně

4. 5. - 28. 9. 2014)

Výstavní projekt k 130. výročí založení keramické školy v Bechyni Pořadatelé výstavy:
Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni a Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně
ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze
Výstava se koná pod záštitou starosty města Bechyně Jaroslava Matějky.

Kurátoři výstavy: Dita Hálová, Jiří Novotný

Odborná spolupráce: Milan Hlaveš

Instalace: Dita Hálová a Štěpán Rous

Grafický design výstavního panelu: Pavel Černý, AJG 

Medailon Pravoslava Rady

(instalace, kurátorka výstavy)

Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni, pobočka AJG v Hluboké nad Vltavou, Zámek 1, Bechyně

4. 5. - 28. 9. 2014)

Výstavní projekt k 130. výročí založení keramické školy v Bechyni Pořadatelé výstavy:
Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni a Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně
ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze
Výstava se koná pod záštitou starosty města Bechyně Jaroslava Matějky.

Kurátoka výstavy: Dita Hálová

Odborná spolupráce: Milan Hlaveš

Instalace: Dita Hálová a Štěpán Rous

Grafický design výstavního panelu: Pavel Černý, AJG               

Carmen Dionýse a Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni 1966 - 1969

(instalace, kurátorka výstavy)

Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni, pobočka AJG v Hluboké nad Vltavou, Zámek 1, Bechyně

4. 5. - 28. 9. 2014)

Výstavní projekt k 130. výročí založení keramické školy v Bechyni Pořadatelé výstavy:
Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni a Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně
ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze
Výstava se koná pod záštitou starosty města Bechyně Jaroslava Matějky.

Kurátoka výstavy: Dita Hálová

Odborná spolupráce: Milan Hlaveš

Instalace: Dita Hálová a Štěpán Rous

Grafický design výstavního panelu: Pavel Černý, AJG               

Výstava z nesympoziálních sbírek MMK Bechyně

(instalace, kurátor výstavy)


Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni, pobočka AJG v Hluboké nad Vltavou, Zámek 1, Bechyně

4. 5. - 28. 9. 2014)

Výstavní projekt k 130. výročí založení keramické školy v Bechyni Pořadatelé výstavy:
Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni a Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně
ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze
Výstava se koná pod záštitou starosty města Bechyně Jaroslava Matějky.

Kurátořka výstavy: Dita Hálová

Odborná spolupráce: Milan Hlaveš

Instalace: Dita Hálová a Štěpán Rous

Grafický design výstavního panelu: Pavel Černý, AJG    

Šárka Radová-RELIÉFY

(úvodní slovo)

Divadlo Viola, Národní třída 10, Praha 1

12. 3. - 5. 4. 2014)

Výstava je otevřena v průběhu představení.

Úvodní slovo: Dita Hálová