2013

GAMUEDU.CZ

(koncepce a kurátorka výstavy s Marií Fulkovou a Vladimírou Sehnalíkovou)

Obecní dům - předsálí výstavních prostor, Nám. Republiky 5, Praha 1

Vzdělávací programy Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Galerie Rudolfinum 

v letech 2011-2013

19. 12. 2013 - 18. 3. 2014)


Koncepce výstavy a kurátorky výstavy: Marie Fulková, Dita Hálová a Vladimíra  Sehnaliková

Grafický design: Štěpán Malovec

Instalace: Dita Hálová a Ateliér design s.r.o.

Výstava představuje edukační programy, které vznikly k výstavním projektům Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Galerie Rudolfinum v letech 2011-2013. Byly vytvořeny ve spolupráci s katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v rámci společného výzkumného grantu NAKI Ministerstva kultury ČR.
Prostřednictvím vzdělávacích programů chtějí obě instituce své návštěvníky - širokou veřejnost, školní či zájmové skupiny - inspirovat k tvůrčímu zapojení do výstav a zprostředkovat jim hlubší znalost tématu. Vzdělávací programy mohou mít podobu takzvaných aktivních zón ve výstavách, komentovaných prohlídek, přednášek, pracovních listů, výtvarných dílen, programů pro školy a podobně. Jsou realizovány ve výstavních sálech, výtvarných ateliérech pro návštěvníky a také ve školách, převážně ve vyučovacích hodinách výtvarné výchovy.
Fotografické záznamy, edukační materiály, kresebné a písemné ohlasy účastníků programů dokumentují mnohohlasé svědectví všech lidí, kteří se příprav a realizací edukačních programů zúčastnili, o tom, co v souvislosti s výstavou viděli a prožili, co vytvořili, o čem přemýšleli a diskutovali.

Pořadatelé: Uměleckoprůmyslové museum v Praze (UPM)
a Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (KVV PedF UK)
Koncepce výstavy: Vladimíra Sehnalíková (UPM), Dita Hálová (UPM), Marie Fulková (KVV PedF UK)
Další informace o edukačním grantovém projektu NAKI: www.gamuedu.cz)

25. Mezinárodní sympozium keramiky 2012 Bechyně

spolupráce UPM)

(instalace, kurátorka výstavy)

Galerie Nová síň, Voršilská 139/3, Praha 1

11. 12. 2013 - 5. 1. 2014)

Vernisáž výstavy se koná 10. prosince 2013 od 17 hodin.

Kurátorka výstavy: Dita Hálová

Architektonické řešení: Dita Hálová 

Grafický design: Petr Macek

Architektonické řešení: Dita Hálová

Instalace: Atelier Design s.r.o.

Propagace: Dita Hálová a Artceramics.cz

Účastníci / Participants:

Larysa Antonova, UKR / Monika Hinterberger, AUT / Markéta Nováková, CZE / Miroslav Oliva, CZE / Šárka Radová, CZE / Martin Tagseth, CA / Myriam Urtz, AUT / Markus Urbanik, USA

Výstava výsledků z loňského, 25. Mezinárodního sympozia keramiky, které je nejdéle kontinuálně probíhající akcí svého druhu na evropském kontinentě. Současná sympozia záměrně postrádají jednotně určená témata, přesto jimi jako jednotící linie prochází problematika figury, řešení objemu a prostoru. V roce 2012 se tak stalo především v objektech českých autorů Šárky Radové, Miroslava Olivy, Markéty Novákové a rakouských sochařek Moniky Hinterberger a Myriam Urtz. Nezanedbatelným aspektem sympozia bylo v minulém roce i znovuoživení toho nejlepšího z tradiční hrnčířské keramiky v dílech Martina Tagsetha (Kanada) a Marcuse Urbanika (USA), kteří ve vrcholné formě doložili trvající zahraniční zájem o tyto přístupy. 

Výstava vznikla ve spolupráci Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze a s organizátorem sympozia, kterým je Mezinárodní keramické sympozium o.p.s.

Komentovaná prohlídka:
Dita Hálová  - 25. Mezinárodní keramické sympozium Bechyně
Termín a místo konání: čtvrtek 12.12.2013 od 17h Galerie Nová síň, Voršilská 139/3, 110 00 Praha 1

www.novasin.org/vystavy/25mezinarodni-keramicke-sympozium-bechyne/

www.upm.cz/index.php?language=cz&page=123&year=2013&id=230&img=1533

ŽENY, BANÁNY, PAROHY V GALVÍNĚ

Helena Hlušičková/SOCHY

Jiří Hlušička/PORCELÁN

(úvodní slovo)

Galerie GALVÍNA, Libušina 176, Bechyně

5. 10. - 31. 10. 2013)

Vernisáž se koná 5. 10. 2013 od 15 hodin

Úvodní slovo: Dita Hálová

www.galvina.cz 

www.goldfinger-porcelan.cz

Jiří Laštovička, Eva Slavíková, Tomáš Proll - TŘI

spolupráce UPM)

(kurátor výstavy)

Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 2

9. 10. - 3. 11. 2013)

Vernisáž se koná 8.10.2013 od 18 hodin.

Kurátorka výstavy: Dita Hálová

Grafický design: Jan Laštovička

Výstava aktuální tvorby sochařů střední generace pracujících převážně s keramickou hmotou. Jiří Laštovička je všeobecně znám coby designér porcelánu, paralelně ale vytváří také působivé porcelánové figurální plastiky. Eva Slavíková přistupuje k pojednání povrchů svých plastik kresebně, často v podobě velkoformátově pojatých "rentgenových" kresbách pravěkých rostlin. Tomáš Proll realizuje figurální plastiky mnohdy spojené s veřejným prostorem. Keramiku kombinuje s kovem a stále častěji vytváří práce z bronzu. Společná výstava vznikla ve spolupráci se Sdružením výtvarných umělců keramiků.
Doprovodný program k výstavě:
Komentovaná prohlídka: Dita Hálová
TŘI / Jiří Laštovička, Eva Slavíková, Tomáš Proll
Termín a místo konání:
Čtvrtek 17.10.2013 od 17h Galerie Nová síň, Voršilská 139/3, 110 00 Praha 1

Přednáška: Jiří Laštovička
LESK A BÍDA PORCELÁNU / O autorské a designérské tvorbě autora
Termín a místo konání:
čtvrtek 24.10.2013 od 17h Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 17.listopadu 2, 110 00 Praha 1

www.artceramics.cz/vystavy-clenu/autorske-vystavy-clenu-svuk-2013/tri-lastovicka-slavikova-proll-nova-sin-praha
www.novasin.org/vystavy/jiri-lastovicka-eva-slavikova-tomas-proll-tri/

www.upm.cz/index.php?language=cz&page=123&year=2013&id=223&img=1525

Vladimír Uhlík - MAJÁKY

spolupráce UPM)

(instalace, kurátor výstavy)

Novoměstská radnice, Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2 

18. 9. -3. 10. 2013)

Kurátoři: Dita Hálová 
Odborná spolupráce: Milan Hlaveš
Spolupořadatel: Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Grafický design: Advance Designi - Petr Bosák a Robert Jansa
Instalace: Dita Hálová a Atelier Design s.r.o
Propagace: Dita Hálová a Artceramics.cz 

Výstava aktuální tvorby Vladimíra Uhlíka zaměřené na grafické ztvárnění vlastních sochařských realizací v šamotu a porcelánu - v tzv. ocelátech a digitálních tiscích. Důvodem uspořádání výstavy je ukončení dlouholetého projektu Majáky provázející autora téměř desetiletí. Výstava nastiňuje také nové tendence v tvorbě směrem ke konfrontaci autorských nádob pálených technikou raku a velkoformátových grafik vzniklých na jejich základě. Dlouhodobé prolínání sochařské tvorby s tvorbou z oblasti dalších médií se pro Vladimíra Uhlíka od 90. let stalo charakteristickým a v českém kontextu ojedinělým.
Nad výstavou převzala záštitu Helena Koenigsmarková, ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

www.artceramics.cz/vystavy-clenu/autorske-vystavy-clenu-svuk-2013/vladimir-uhlik-novomestska-radnice-praha
www.nrpraha.cz

Keramické léto Chomutov 2013

(úvodní slovo)

Galerie Špejchar a Kostel sv. Ignáce, Chomutov

výstava Sdružení výtvarných umělců keramiků - SVUK)

15. 6. - 30. 8. 2013)

Vernisáž se koná 15.6. 2013 v 15 h v Galerii Špejchar.

Kurátor výstavy: František Vlček

Úvodní slovo: Dita Hálová

Vystavující:

Edita Devínská / Gustav Fifka / Alexandra Gosmanová / Blanka Hovorková / Elžbieta Grosseová / Blanka Hasová / Irena Hirai / Milan Vendi Hůrka / Viktor Chalepa / Pavel Knapek / Daniela Kosová / Ivica Langerová / Jiří Laštovička / Zdeněk Manina / Stanislav Martinec / Miroslav Oliva / Karel Pauzer / Naděžda Potůčková / Yanik Potvin / Hana Purkrábková / Jindřiška Radová / Šárka Radová / Pavel Rajdl / Helena Samohelová / Eva Svobodová / Lubomír Šilar / Jana Šlechtová / Petra Šťastná / Marta Taberyová / Vladimír Uhlík / Jindra Viková / František Vlček / Milan Žofka

www.artceramics.cz/spolkove-akce/keramicke-leto-chomutov/vystava

VIP sklo/XI. mezinárodní sklářské sympozium IGS 2012

(asistentka kurátora)

Výstavní sál, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, ul. 17. listopadu 2, Praha 1 

16. května-18. srpna 2013)

Kurátor: Milan Hlaveš

Architektonické řešení: Dušan Seidl

Grafický design: Jaromír Harovník

Asistentka kurátora: Dita Hálová

Výstava děl 98 sklářských umělců, legend světového a českého skla i začínajících autorů - účastníků XI. Mezinárodního sklářského sympozia IGS (International Glass Symposium).
Artefakty udivují rozmanitostí technik a přístupů ke sklu. Sahají od vážných objektů opěvujících krásu skleněného materiálu, přes technologické experimenty, instalace, konceptuální projekty, vitraje a obrazy, k dotýkání se průmyslového designu až k radostně nevázanému projevu. Pestrá a živá kolekce skla zpracovaná mistry svého oboru vznikla na podzim roku 2012 v dílnách a sklárnách v Novém Boru a okolí, na největší akci svého druhu na světě s třicetiletou respektovanou tradicí.
Součástí výstavy je aktivní program pro návštěvníky s pracovními listy.
Více na webových stánkách zde).
komentované prohlídky s kurátorem výstavy:
21. 5. 2013 v 17 hodin, Milan Hlaveš
18. 6. 2013 v 17 hodin, Milan Hlaveš a vystavující umělci

www.igsymposium.cz 

www.upm.cz/index.php?language=cz&page=123&year=2013&id=216&img=1520

25. Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně, Mezinárodní muzeum keramiky, AJG, Bechyně

spolupráce UPM) 
(s katalogem, kurátor výstavy)

Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni, pobočka AJG, Zámecký  pivovar 1, Bechyně 

27. 5. - 17. 8. 2013)

Kurátor výstavy: Dita Hálová

Grafický design: Petr Macek

Instalace: Dita Hálová

Propagace: Dita Hálová a Artceramics.cz

Účastníci / Participants:

Larysa Antonova, UKR / Monika Hinterberger, AUT / Markéta Nováková, CZE / Miroslav Oliva, CZE / Šárka Radová, CZE / Martin Tagseth, CA / Myriam Urtz, AUT / Markus Urbanik, USA

Na jubilejním pětadvacátem Mezinárodním sympoziu keramiky v Bechyni v roce 2012 se zcela spontánně objevilo společné téma figury, lidské figury v celé šíři současného výtvarného pojetí, od realistického ztvárnění téměř v životní velikosti, geometrickou stylizaci, přes silné abstrahování figury vycházející z dětské kresby, po naivistickou grotesku s prvky folkloru, ke stylizaci vycházející z vernakulárního umění. Šest zúčastněných umělců z Evropy zhmotnilo své vize především z rozdílných druhů kamenin, což je pro bechyňské sympozium typické, a s minimálním využitím glazur, kysličníků kovů a engob sloužících k umocnění a plasticitě tvaru nebo ideje díla. Nezanedbatelným aspektem setkání se stalo i znovuoživení kontaktů s tím nejlepším z tradiční řemeslné výroby keramiky. S často opomíjenými a bagatelizovanými základy: s točením na kruhu a následným pálením dřevem. Právě přístup ke klasické "hrnčině" zámořských umělců znovu poukazuje na zájem zahraničních umělců uplatnit tyto postupy ve vrcholném provedení. V severoamerickém kontextu jde o silnou školu, spojenou s cíleným experimentováním, s výzkumem glazování a řízených přírodních výpalů. Keramici používají lokální materiály a historické technologie. Příznačné bývá pro jejich přístup poučení z dálněvýchodní historické keramiky, hledání originálních úprav povrchu, stavění vlastních pecí a následná instalace výsledků ovlivněná japonským interiérem nebo vybavením prvních amerických osadníků. Jejich tvorbou se prolíná nalézání vlastních kořenů a místa v globalizovaném světě. Na sympoziu tento přístup dává vzniknout konfrontaci s tradicí místní Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a jejích pedagogů, na niž nelze v českém kontextu zapomenout. Figura, tvar, tradice a řemeslo se staly základem zajímavého tvůrčího, pracovního, ale i diskusního prostředí.

Jubilejní sympozium se mohlo uskutečnit díky podpoře Jihočeského kraje, podniku Laufen CZ a odborné spolupráce Mezinárodního muzea keramiky v Bechyni a Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

www.ajg.cz

www.upm.cz

www.artceramics.cz/aktuality/sympozia/25-mezinarodni-keramicke-sympozium-bechyne-v-mezinarodnim-muzeu-keramiky-ajg​

ARTCERAMICS 2013

Výběrová výstava členů Sdružení výtvarných umělců - keramiků a jeho přátel 

spolupráce UPM) 

(s katalogem, kurátor výstavy společně se Zdeňkem Freislebenem)

Novoměstská radnice, Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2 

6. 4. - 5. 5. 2013)

Výstava se koná ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze.

Kurátoři: Dita Hálová a Zdeněk Freisleben
Odborná spolupráce: Milan Hlaveš
Spolupořadatel: Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Grafická úprava katalogu a výstavy: Jana Hradcová
Architektonická spolupráce: Michal Švejda
Propagace: Dita Hálová  a Artceramics.cz

Vystavující:

Eva Hodinová Baranzini / Ondřej Batoušek / Matěj Bednařík / Linda Čihařová / Edita Devínská / David Exner / Milan Exner / Martina Fotrová / Elžbieta Grosseová / Simona Janišová / Song Mi Kim / Anna Klimešová / Ludmila Kováříková/ Jiří Laštovička / Zdeněk Manina / Milan Martiník / Lukáš Moravec / Miroslav Oliva /Iva Ouhrabková / Eva Pelechová / Hana Purkrábková / Jindřiška Radová / Šárka Radová / Pavel Rajdl / Helena Samohelová / Eva Slavíková / Lubomír Šilar/ Václav Šerák / Petra Šťastná / Marta Taberyová / Tyformy /Vladimír Uhlík / Gabriel Vach ml. / Jindra Viková / František Vlček 

Výběrová výstava členů SVUK a přátel na Novoměstské radnici v Praze v dubnu 2013 ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze. Navazuje a tradici spolkových výstav na Novoměstské radnici pořádaných v minulých desetiletích. V členitých prostorách budou umístěny jednotlivé skupiny autorů od klasiků české volné keramické plastiky, aktivních autorů střední generace a hostů z nejmladší generace, kteří budou dotvářet celkový obraz současné české keramiky .K výstavě proběhne doprovodný program ve formě komentované prohlídky a přednášek. Přínosem bude mimo jiné mapování obrazu současného umění pracujícího s keramickou hmotou jako aktuálním výrazovým prostředkem. Další přínosem bude podpora mladých a začínajících autorů, absolventů AVU Praha, VŠUP Praha, FUD UJEP Ústí nad Labem, IPUS Ostrava, VŠVU Bratislava. Cílem projektu má být zatraktivnění autorských plastik širší veřejnosti i povzbuzení zájmu o obor - keramiku.

Doprovodný program k výstavě ARTCERAMICS:
Přednáška:
Elžbieta Grosseová - POVRCH JE VÝRAZEM VNITŘNÍHO SVĚTA / Cesty autorské tvorby, přístupy k materiálu a jeho struktuře.
Termín a místo konání:
úterý 9.4.2013 od 17h Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 17.listopadu 2, 110 00 Praha 1
Komentovaná prohlídka :
Dita Hálová  - ARTCERAMICS / Komentovaná prohlídka výstavy
Termín a místo konání:
úterý 16.4.2013 od 17h Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, 128 00 Praha 2 -Nové Město
Přednáška:
Jindra Viková - ZVĚDAVOST / O své tvorbě, setkaní se zajímavými lidmi, sympozia, krátké filmy
Termín a místo konání:
úterý 23.4.2013 od 17h Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 17.listopadu 2, 110 00 Praha 1


www.artceramics.cz/spolkove-akce/artceramics-2013

www.upm.cz/index.php?language=cz&page=123&year=2013&id=211&img=1491

Elzbieta Grosseová - SOCHY A OBRAZY

(úvodní slovo)

Městská galerie U Zlatého slunce, Nám. Míru 37, Týn nad Vltavou

9.3. - 3.4. 2013)

Absolvovala ateliér Sochařství na Akademii Szuk Pieknych, Varšava (1960-1966). Členka International Academy of Ceramic (AIC), Ženeva. Po několik let byla místopředsedkyní Sdružení výtvarných umělců keramiků. Získala řadu významných ocenění a její tvorba nalezla své místo v důležitých uměleckých sbírkách v Evropě a zámoří. Zúčastnila se mnoha keramických, sochařských a v poslední době i malířských sympozií. Pedagogicky působí v rodném Polsku a v Kanadě, kdy předává své bohaté sochařské zkušenosti zejména v technice paperclay. V současnosti vytváří další cykly na téma živly, v posledních zaznamenává téma voda - déšť, které realizuje v cyklu obrazů z nepálené hlíny. Vznikají v časově náročných technologiích, se značnou trpělivostí a představivostí. Autorka s obdivuhodnou energií prezentuje svoji rozsáhlou tvorbu v zahraničí a tím propaguje nejen své dílo, ale českou keramickou plastiku obecně.

https://sites.google.com/site/grosseova/home

www.artceramics.cz/vystavy-clenu/autorske-vystavy-clenu-svuk-2013/elzbieta-grosseova-mestska-galerie-tyn-n-vltavou