2012

9. Keramické setkání Kolín, Socha a prostor, deváté bienále současné české keramiky

spolupráce s UPM)

(s katalogem, instalace, organizační a kurátorská spolupráce s Pavlem Rajdlem)

Regionální muzeum Kolín, Radniční sklepy, Synagoga, Galerie V Zahradě)

6. 9. - 6. 10. 2012)

výstava Sdružení výtvarných umělců keramiků - SVUK)

Keramické Setkání 2012 Kolín se představuje v novém: nově spoluprací s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze, nově čtyřmi výstavními prostory.
Devátý ročník bienále je tradiční akcí české keramiky a volné plastiky pracující s keramickými hmotami s podtitulem výstavy Socha a prostor.
Účast dvaceti autorů všech generací vytváří ucelený obraz o kvalitě a různorodosti výtvarných názorů v tomto oboru.
Regionální muzeum Kolín jako součást výstavy připravilo medailon Jindřišky Radové a Pravoslava Rady, dále přednášky Jindry Vikové a Dity Hálové. 


Autor koncepce & kurátor: Pavel Rajdl
Kurátor za spolupořadatele: Dita Hálová
Grafik výstavy a katalogu: Jana Hradcová
Architektonická spolupráce: Michal Švejda
Pořadatel: Regionální muzeum Kolín a Galerie V Zahradě
Spolupořadatel: Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Spolupráce: Sdružení výtvarných umělců keramiků
a Středočeské sdružení výtvarníků UVU ČR 

Vystavující /Particicpants: 

Linda Čihařová / Edita Devínská / David Exner/ Elžbieta Grosseová  / Petr Hůza / Anna Klimešová / Zdeněk Manina / Hana Novotná / Iva Ouhrabková / Eva Pelechová / Šárka Radová / Pavel Rajdl
Jaroslav Šafr / Helena Samohelová / Petra Šťastná / Václav Šerák / Vladimír Uhlík / Jindra Viková / Dalibor Worm 

Deváté bienále Keramické Setkání Kolín se představuje v novém: spoluprací s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze, a především v rozšířeném prostředí. Vedle známých prostor Regionálního muzea, Galerie V Zahradě a Synagogy přibyly podmanivé Radniční sklepy. Výstava tak propojuje známá i neznámá místa a zákoutí historického jádra města. Podtitulem bienále, na kterém se letos objevují díla dvaceti dvou umělců, zůstává již poněkolikáté Socha a prostor.

Vystavující autoři se s tématem Socha a prostor vypořádali různě. Linda Čihařová například prolíná keramiku s videoartem. Jemně a detailně pojaté porcelánové krajiny kombinuje s jejich fotografiemi, které za zvuku moře proměnlivě promítá v pravidelném rastru. Neotřelým způsobem navazuje na poetické krajinné reliéfy v české keramice, které na výstavě skvěle zastupují porcelánové krajiny Jindřišky Radové. Díla obou autorek naleznete v Regionálním muzeu společně s osobitými figurálními plastikami a fotogramy Jindry Vikové, promyšlenými geometrickými objekty Heleny Samohelové, s reliéfy originálně sjednocujícími porcelán s papírovinou Šárky Radové a jejími volnými kameninovými plastikami a s velkoryse rozvolněnou kompozicí z porcelánových segmentů Dalibora Worma.

Druhou zástupkyní nejmladší generace zabývající se rovněž porcelánem je vedle Lindy Čihařové Eva Pelechová, která své talíře dotváří koláží sítotiskových obtisků. Ukazuje nám fotografie z rodinného alba na různých kusech poděděných servisů, tak jako by otevřela starý kredenc na chalupě nebo u babičky. Našla zbytky různých servisů společně se vzpomínkou na zážitky z dětství. Předměty adjustovanými do jednoho celku v muzejní vitríně poukazuje v prostorách Synagogy na rodinou historii, zároveň se obrací na společnou paměť nás Středoevropanů. Také Petra Šťastná pootevřenými krabičkami - boxíky intimně zaznamenává vlastní mikrosvět a historii. Dovolí nám vrátit se do dětství, do světa tajemství, sbírání záhadných a inspirativních předmětů následně ukrytých v "posvátných" skrýších. Individuálním záznamem dění a strohou až unifikovanou formou objektů Petra Šťastná vychází vstříc kontextu místa. Rovněž instalace Hany Novotné pracuje se vzpomínkou - s pomíjivostí vjemů, situací a především vůní. Jaroslav Šafr expozici doplnil na vnější stěně Synagogy reliéfem s náznakem hebrejského textu.

Expozice v Radničních sklepech připomíná imaginární říši, vzdálený svět. Rostliny jakoby z jiných planet Ivy Ouhrabkové lákají příslibem podivných zahrad plných tajemství. Instalace spojující keramiku s magickým světlem neonů nás uvádí někam do Alenčiny pohádkové říše. Neotřelý pohled na využití keramiky v tvůrčím procesu nacházíme v plastikách a grafikách Vladimíra Uhlíka. Stejně tak v jeho hliněných obrazech nesoucích otisk objektu i tvůrčí energie, které vznikají společně s plastikami. Dva materiály prošlé ohněm kombinuje monumentální plastika Davida Exnera, konkrétně tavené sklo a šamot. Jeho Štíra podsvětluje chladnou modří neon. Světu sklepního prostoru vyhovují neobyčejná díla inspirovaná přírodninami a živly Elžbiety Grosseové. Pavel Rajdl nás provází neklidem neznámého přes sféru přírodnin a pozůstatků jiných civilizací do meditativního světa harmonie.

Čtvrtý výstavní prostor Keramického Setkání - Galerie V Zahradě dýchá poklidem, osazená citlivými porcelánovými objekty a reliéfy Anny Klimešové kontrastující s živelně expresivní tvorbou Václava Šeráka. Edita Devínská čerpá inspiraci ve školní tématice, ke které má osobně blízko. Pastelové kresby jako výtvarná technika zapadají do prostoru a místa Základní umělecké školy. Jinou polohu času dětství reflektuje ve svých plastikách a malbách Zdeněk Manina. Zobrazením vlastního syna obecně zaznamenává atmosféru šťastného trávení společného času rodičů a dětí. I při něm se děti učí. A učení je vztahem, předáváním zkušeností a zkouškou otevřenosti mysli zúčastněných. V prostorách Galerie V Zahradě našla své místo také instalace Petra Hůzy nazvaná My Army (Moje Armáda), kterou výtvarník poskládal z drobných autoportrétů.

V prostorech Regionálního muzea se nachází kromě tvorby zástupců nejstarší a střední generace české keramiky a medailon již zmíněné Jindřišky Radové dohromady s poctou legendě české keramiky - Pravoslavu Radovi.

Více informací o jednotlivých autorech formou krátké informace o díle nebo autorskou reflexí na vlastní tvorbu je možné najít v katalogu výstavy a na DVD, které je jeho součástí.

Bienále Keramické Setkání s tématem Socha a prostor přináší vyrovnanou kolekci výtvarného umění stvořeného z různých keramických hmot a dalších médií. Vedle řady tradičných vystavujících prezentuje nová jména i z nejmladší generace. Objevuje při tom běžnému oku skrytá a neobyčejně krásná místa města Kolína.

www.artceramics.cz/spolkove-akce/keramicke-setkani-kolin/vystava

www.artceramics.cz/spolkove-akce/keramicke-setkani-kolin/vernisaz-ks-kolin-2012

www.upm.cz/index.php?language=cz&page=123&year=2012&id=200&img=1446

Medailon Jindřišky Radové a Pravoslava Rady

v rámci Keramického setkání Kolín
(instalace, kurátorka výstavy)

Regionální muzeum, Červinkovský dům, Brandlova 35, Kolín

6. 9. - 6. 10. 2012)

KERAMICKÉ SETKÁNÍ KOLÍN / SOCHA A PROSTOR 

výstava Sdružení výtvarných umělců keramiků - SVUK)

Keramické Setkání 2012 Kolín se představuje v novém: nově spoluprací s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze, nově čtyřmi výstavními prostory.

Devátý ročník bienále je tradiční akcí české keramiky a volné plastiky pracující s keramickými hmotami s podtitulem výstavy Socha a prostor.

Účast dvaceti autorů všech generací vytváří ucelený obraz o kvalitě a různorodosti výtvarných názorů v tomto oboru.
Regionální muzeum Kolín jako součást výstavy připravilo medailon Jindřišky Radové a Pravoslava Rady, dále přednášky Jindry Vikové a Dity Hálové.


Autor koncepce & kurátor: Pavel Rajdl
Kurátor za spolupořadatele: Dita Hálová
Grafik výstavy a katalogu: Jana Hradcová
Architektonická spolupráce: Michal Švejda
Pořadatel: Regionální muzeum Kolín a Galerie V Zahradě
Spolupořadatel: Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Spolupráce: Sdružení výtvarných umělců keramiků
a Středočeské sdružení výtvarníků UVU ČR

www.artceramics.cz/spolkove-akce/keramicke-setkani-kolin/medailon-jindrisky-radove-a-pravoslava-rady 

25. Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně, Galerie Na chodbě, Bechyně  

spolupráce s UPM)

(organizační a kurátorská spolupráce) 


Galerie Na Chodbě, Střední uměleckoprůmyslové školy Bechyně, Písecká 203, Bechyně

17. 8. - 26. 9. 2012)

Vernisáž výstavy ve se koná v pátek 15. srpna 2014 od 13 hodin.

Kurátor výstavy: Dita Hálová

Grafický design: Petr Macek

Instalace: Ateliér design s.r.o

Propagace: Dita Hálová a Artceramics.cz

Účastníci / Participants:

Larysa Antonova, UKR / Monika Hinterberger, AUT / Markéta Nováková, CZE / Miroslav Oliva, CZE / Šárka Radová, CZE / Martin Tagseth, CA / Myriam Urtz, AUT / Markus Urbanik, USA

Na jubilejním pětadvacátem Mezinárodním sympoziu keramiky v Bechyni v roce 2012 se zcela spontánně objevilo společné téma figury, lidské figury v celé šíři současného výtvarného pojetí, od realistického ztvárnění téměř v životní velikosti, geometrickou stylizaci, přes silné abstrahování figury vycházející z dětské kresby, po naivistickou grotesku s prvky folkloru, ke stylizaci vycházející z vernakulárního umění. Šest zúčastněných umělců z Evropy zhmotnilo své vize především z rozdílných druhů kamenin, což je pro bechyňské sympozium typické, a s minimálním využitím glazur, kysličníků kovů a engob sloužících k umocnění a plasticitě tvaru nebo ideje díla. Nezanedbatelným aspektem setkání se stalo i znovuoživení kontaktů s tím nejlepším z tradiční řemeslné výroby keramiky. S často opomíjenými a bagatelizovanými základy: s točením na kruhu a následným pálením dřevem. Právě přístup ke klasické "hrnčině" zámořských umělců znovu poukazuje na zájem zahraničních umělců uplatnit tyto postupy ve vrcholném provedení. V severoamerickém kontextu jde o silnou školu, spojenou s cíleným experimentováním, s výzkumem glazování a řízených přírodních výpalů. Keramici používají lokální materiály a historické technologie. Příznačné bývá pro jejich přístup poučení z dálněvýchodní historické keramiky, hledání originálních úprav povrchu, stavění vlastních pecí a následná instalace výsledků ovlivněná japonským interiérem nebo vybavením prvních amerických osadníků. Jejich tvorbou se prolíná nalézání vlastních kořenů a místa v globalizovaném světě. Na sympoziu tento přístup dává vzniknout konfrontaci s tradicí místní Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a jejích pedagogů, na niž nelze v českém kontextu zapomenout. Figura, tvar, tradice a řemeslo se staly základem zajímavého tvůrčího, pracovního, ale i diskusního prostředí.

Jubilejní sympozium se mohlo uskutečnit díky podpoře Jihočeského kraje, podniku Laufen CZ a odborné spolupráce Mezinárodního muzea keramiky v Bechyni a Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

www.ajg.cz

www.upm.cz

www.artceramics.cz/aktuality/sympozia/vernisaz-25-mezinarodni-keramicke-sympozium-bechyne

https://www.artceramics.cz/aktuality/sympozia/vystava-25-mezinarodni-keramicke-sympozium-bechyne

3. keramická plastika Kadaň

výstava SVUK) 

(úvodní slovo)

Františkánský klášter, Městské muzeum, Kadaň

výstava Sdružení výtvarných umělců keramiků - SVUK)

6. 6. - 31. 7. 2012)

Kurátoři výstavy: Pavel Gavenda a František Vlček

Úvodní slovo: Dita Hálová

Vystavující: 

Stanislav Čermák / Hana Čermáková / Edita Devínská / Milan Exner / Gustav Fifka / Alexandra Gosmanová / Elžbieta Grosseová / Blanka Hasová / Blanka Hovorková / Milan Vendi Hůrka / Pavel Knapek / Zuzana Kořistka / Ludmila Kovaříková / Jiří Laštovička / Stanislav Martinec / Miroslav Oliva / Iva Ouhrabková / Karel Pauzer / Naděžda Potůčková / Hana Purkrábková / Jindřiška Radová / Šárka Radová / Pavel Rajdl / Helena Samohelová / Eva Slavíková / Magdaléna Smělá se Zdeňkem Majznerem / Eva Svobodová / Jaroslav Šafr / Lubomír Šilar / Jana Šlechtová / Petra Šťastná / Marta Taberyová / Gabriel Vach st. / František Vlček / Jindra Viková / Dalibor Worm / Milan Žofka

Ve specifickém prostředí františkánského kláštera v Kadani se letošní červen a červenec opět pořádá ve spolupráci: Městské muzeum v Kadani a Galerie u Adama třetí ročník Keramické plastiky, výstavy členů a přátel Sdružení výtvarných umělců keramiků. V současné době se jedná o autorsky největší výstavní akci české současné keramiky. Za uplynulé dva ročníky si mezi vystavujícími získala značnou oblibu. Ve spojení s rozsáhlou členskou základnou ... Sdružení výtvarných umělců keramiků (SVUK) dává předpoklady pro další úspěšné pokračování akce. Téměř čtyřicet vystavujících, přesněji třicet osm, dává v romantickém prostředí kláštera ucelenou informaci o současné české keramice. Ve výtvarné různorodosti i v materiálovém a technologickém rozsahu informaci nebývalé šíře. Do budoucna inspiruje zdejší unikátní architektonické a duchovní prostředí také možnost vniku děl na společné téma. Čerpání inspirace přímo v Kadani.

Na bienále se setkáváme s řadou zasloužilých autorů zlaté éry české keramiky, stále dokládajících vysokou úroveň své tvorby. Autoři střední generace již tradičně předvádějí škálu výtvarných možností české keramiky. Salonní přehlídka přináší možnost seznámit se s tvorbou absolventů VŠUP i autorů prošlých různorodým školením. Ze členů SVUK se Keramické plastiky účastní skupina autorek spojených s Keramickým studiem Kohoutov. Účast nečlenů SVUK se stává obohacením výstavy o řadu zajímavých exponátů.

Organizátoři Pavel Gavenda a František Vlček k výstavě připravili pro její diváky doprovodný program: praktickou ukázku keramické techniky RAKU a přednášku přední české autorky tvořící mimo jiné i z keramických hmot o pobytu českých keramiků na sympoziu v Číně v roce 2011.

Citlivé zasazení objektů do zákoutí kláštera přináší pozoruhodné symbiosy s místní architekturou a unikátními freskami. Tato možnost, specifikum kadaňského bienále, by se měla stát výzvou pro autory a organizátory do budoucna. Bez nadšení organizátorů akce a ochotu vystavujících se takto rozsáhlá akce nemůže uskutečnit a zato všem patří poděkování. Obdivuhodná aktivita inspirující a přínosná pro českou keramiku a diváka!

Doprovodný program:

Sobota 30. 6. 2012, Městské muzeum v Kadani ve františkánském klášteře

od 10 hodin - ukázka výpalu RAKU (stará japonská technika keramiky)

od 14 hodin - přednáška přední české autorky pracující s keramikou Jindry Vikové  o práci českých keramiků na sympoziu v Číně roku 2011

Vše nejlepší! České sklářské umění

(asistentka kurátora)

Výstavní sál, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, ul. 17. listopadu 2, Praha 1

16. 5. - 18. 8. 2013)

Kurátor: Milan Hlaveš

Architektonické řešení: Dušan Seidl

Grafický design:

Asistentka kurátora: Dita Hálová

Výstava "Vše nejlepší!" představuje v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze (UPM) jedinečnou kolekci děl třicítky významných, mezinárodně uznávaných českých výtvarníků, kteří náleží ke dvěma pionýrským generacím užívajícím skleněný materiál ve své umělecké práci. Pro tato díla se vžilo označení ateliérové sklo. Zařazením mezi exponáty ve stálé expozici UPM současná díla ukazují nejen nejrůznější vazby k minulosti, ale zejména sílu uměleckého výrazu skupiny výtvarníků, která patří ve svém oboru k aktivní světové špičce. Proto název "Vše nejlepší!". Výstavou, která předvádí práce slavných výtvarníků, se více než třetině z jejích účastníků gratuluje k jejich letošním životním jubileím a muzeu přeje doslova "Vše nejlepší!" do časů rekonstrukce hlavní budovy a výstavby moderního depozitáře. Výstava vznikla ve spolupráci s Galerií Pokorná jako jeden z projektů v rámci Pražského Festivalu, PF12, mezinárodního setkání umělců pracujících se sklem.

Vystavující umělci:
René Roubíček *90 / Miluše Roubíčková *90 / Stanislav Libenský & Jaroslava Brychtová / Jiří Harcuba / Václav Cigler / Vladimír Kopecký / Karel Wünsch *80 / Jiřina Žertová *80 / Ladislav Oliva / Vladimír Jelínek / Dana Vachtová *75 / Karel Vaňura *75 / Eliška Rožátová / Jaroslav Matouš / Pavel Werner *70 / Jiří Šuhájek / Marian Karel / Václav Machač / Dana Zámečníkova / Oldřich Plíva / Aleš Vašíček *65 / Pavel Trnka / Ilja Bílek / Vladimir Klein / František Janák / Jan Exnar / Břetislav Novák *60 / Jaromír Rybák *60 / Gizela Šabóková *60 / Milan Handl *60 

www.upm.cz/index.php?language=cz&page=123&year=2012&id=196&img=1493