2011

24. Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně

spolupráce UPM)

(organizační spolupráce, úvodní slovo) 

 Ministerstvo kultury ČR, Nosticův palác, Praha 

18. 10. - 12. 11. 2011)

Vernisáž výstavy ve se koná v pátek 17. října 2011 od 13 hodin.

Kurátor výstavy: Milouš Růžička

Úvodní slovo: Dita Hálová

Grafický design: Petr Macekb 

Instalace: Ateliér design s.r.o

Propagace: Dita Hálová a UPM

Účastníci / Participants:

Nusret Algan, TUR / Doris Becker, LUX /  Michal Jakeš, CZE / Marc Leuthold, USA / Brian McArtur, CAN /  Robert Shay, USA / Markéta Škopková, CZE / Petra Šťastná, CZE


Čtyřiadvacáté Mezinárodní sympozium keramiky v Bechyni se neslo v duchu práce se strukturami přenesenými do média keramické hmoty v osobitých autorských vyjádřeních všech účastníků. V prostorech místní Střední uměleckoprůmyslové školy keramické vytvořilo z kameniny sedm účastníků struktury těl mořských korálů, texturu bizoní srsti, použili odlitek srnčího parohu, texturu dřeva, geometrické plastické obrazce. Využili struktur kovového řetězu, prasklin v plastice, vytvořili také rozechvělé řezy hmotou, které vyznívají až vzdušným textilním charakterem. Vše znehybnělé výpalem. Společné struktury otisků modelujících prstů v různých druzích hlín se stávají otiskem myšlení a duše, zcela kopírující podstatu latinského slova "struere" - skládat, sestavovat, budovat, pořádat. Zákonitost a pravidelnost nutná pro vznik uměleckého díla z keramické hmoty má svůj základ v řemeslné podstatě této tvorby. Až hledání dalších vztahů a částí uskupení v jednotícím tvůrčím plánu nebo osobnostním principu dává prostor pro plné rozvinutí autentického tvůrčího názoru. Vztahy a specifické uspořádání v celkovém dění jednoho sympozia dají vyniknout jednotlivým částem a nechávají stranou otázky vývoje a smyslu systému, smyslu sympozií. Jak napsal v reakci na autory a díla dlouholetý kurátor Mezinárodního muzea keramiky v Bechyni dr. Milouš Růžička v úvodu katalogu z tohoto sympozia: "... jejich zásluhou byla odlišnost přístupu, a to jak ve smyslu koncepce díla, tak ve smyslu použité technologie, tato práce, která přinesla mnoho nového, postavena na vědomí provázanosti s existencí člověka a nepopiratelnou snahu vyslovit se přímo, skrze novou, čistě výtvarnou řeč, vlastními vyjadřovacími prostředky, směřujícími k realizaci určitého díla, způsobem, který je vlastní profesní úctě."

Sympozium - Struktura se mohlo uskutečnit tradičně díky podpoře Jihočeského kraje, podniku Laufen CZ a odborné spolupráci Mezinárodního muzea keramiky v Bechyni a Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

www.ajg.cz

www.upm.cz

Ozvěny 18. Letní keramické plastiky, pobočka UPM, zámek Kamenice nad Lipou 

(kurátor výstavy, instalace) 

UPM,  Zámek Kamenice nad Lipou

19. 7.-30. 10. 2011)

Kurátor výstavy a instalace: Dita Hálová

Grafický design: Štěpán Malovec

Ozvěny Letní keramické plastiky tradičně prezentované v letních měsících v zahradě Umělecko průmyslového musea, také v letošním roce zaznamenaly změnu místa. Poprvé se výběr z předchozího, osmnáctého ročníku vystavuje na nádvoří zámku v Kamenici nad Lipou.

Vystavující / Participants:
Marek Dias / David Exner / Václav Gatarik / Petr Lada / Helena Ladová Lišková / Šárka Radová / Jaroslav Šafr / Pavla Vachunová

Devatenáctý ročník Letní keramické plastiky se v tomto roce nově představuje v areálu hradu Klenová. Od doby svého vzniku v Bechyni v roce 1993 se původně studentská akce přeměnila v ojedinělou venkovní prezentaci keramických plastik českých i zahraničních umělců. Z tradičního místa klášterní zahrady se výstava přesunula v letech 2006-2010 do zámeckého parku Středočeského muzea v Roztokách u Prahy.
Mnoho soch vzniká, nebo je kurátory vybráno přímo pro prostor hradu Klenová. Základem všech prací je keramická nebo porcelánová hmota a někdy také kombinace s jinými materiály.
Jádro vystavujících je poměrně stálé, ale každý rok je zpestřováno dalšími umělci, včetně zahraničních hostů, studentů vysokých škol, a také jednoho čestného hosta (v minulosti sochaři Jan Hendrych, Miloslav Chlupáč, Pavel Knapek, Jan Koblasa, Pravoslav Rada, Václav Šerák, Lubomír Šilar, Bohumil Zemánek, Elžbieta Grosseová a Jindra Viková). Letošním čestným hostem in memoriam se stal Mojmír Preclík (1931-2001).
Cílem výstavy je představit keramickou tvorbu širokého spektra sochařů či keramiků všech generací a zasadit ji do současného výtvarného kontextu.
Vernisáž výstavy je spojena se zajímavým kulturním programem. Volně přístupná akce trvá vždy od závěru června po celé léto až do konce září.

www.upm.cz

19. Letní keramická plastika, Galerie Klatovy /Klenová 

(propagace, organizační a kurátorská spolupráce)

Galerie Klatovy Klenová, Hrad Klenová

18. 6.- 2. 10. 2011)

Pořadatel: Letní keramická plastika o.s. 

Spolupráce: Galerie Klatovy/ Klenová  a Uměleckoprůmyslové museum v Praze (UPM)

Kurátoři výstavy: Václav Gatarik a Petr Lada

Odborná spolupráce: Dita Hálová a Milan Hlaveš 

Grafický design: Štěpán Malovec

Produkce: Petr Lada a Dita Hálová 

Instalace: Václav Gatarik a Petr Lada  

Technická podpora: Instalační skupina GKK


Čestný host/ Special guest
Mojmír Preclík 

Vystavující umělci/ Exhibiting Artists
Jana Bébarová / Matěj Bednařík /  Šárka Bulčíková /  Zuzana Čadová / Edita Devínská / Marek Dias /  David Exner /  Martina Fotrová / Václav Gatarik / Elžbieta Grosseová / Jan Hendrych / Anna Horváthová /  Miroslav Chlupáč / Rudolf Jakubík / Jan Koblasa / Marius Kotrba / Petr Lada / Helena Ladová Lišková / Gabriela Luptáková / Stefan Milkov / Iva Ouhrabková / Eva Pelechová / Naděžda Potůčková / Šárka Radová / Eva Roučka / Tereza Salabová / Helena Samohelová / Jaroslav Šafr / Lubomír Šilar / Markéta Škopková / Petra Šťastná /  Pavla Vachunová / Jindra Viková /  Rolf Simon Weidner 

Devatenáctý ročník Letní keramické plastiky se v tomto roce nově představuje v areálu hradu Klenová. Od doby svého vzniku v Bechyni v roce 1993 se původně studentská akce přeměnila v ojedinělou venkovní prezentaci keramických plastik českých i zahraničních umělců. Z tradičního místa klášterní zahrady se výstava v letech 2006 až 2010 přesunula do zámeckého parku Středočeského muzea v Roztokách u Prahy.
Mnoho soch vzniká, nebo je kurátory vybráno přímo pro prostor hradu Klenová. Základem všech prací je keramická nebo porcelánová hmota a někdy také kombinace s jinými materiály.
Jádro vystavujících je poměrně stálé, ale každý rok je zpestřováno dalšími umělci, včetně zahraničních hostů, studentů vysokých škol, a také jednoho čestného hosta (v minulosti sochaři Jan Hendrych, Miloslav Chlupáč, Pavel Knapek, Jan Koblasa, Pravoslav Rada, Václav Šerák, Lubomír Šilar, Bohumil Zemánek, Elžbieta Grosseová a Jindra Viková).
Letošním čestným hostem in memoriam se stal Mojmír Preclík (1931 - 2001).
Cílem výstavy je představit keramickou tvorbu širokého spektra sochařů či keramiků všech generací a zasadit ji do současného výtvarného kontextu.
Vernisáž výstavy je vždy spojena se zajímavým kulturním programem. Volně přístupná akce trvá vždy od závěru června po celé léto až do konce září.
Petr Lada 

www.upm.cz

www.gkk.cz

Z Nového Světa do celého světa / 300 let harrachovského skla)

(spolupráce na přípravě výstavy a katalogu)

Uměleckoprůmyslové museum, 17. listopadu 2, Praha 1

31. 5. - 16. 9. 2012)

Hlavní kurátor: Jan Merg

Kurátoři: Helena Brožková, Jarmila Brožová, Florian Knothe, Jan Luštinec, Jan Mergl, Lenka Merglová Pánková, Jan Schöttner

Grafický design výstavy a katalogu: Filip Hejduk, Martin Strnad (Studio HMS) 

Architektonické řešení: Dušan Seidl


České sklářství je celosvětově odborně vnímáno a vědecky uznáváno jako mimořádný fenomén, zasahující svým významem do řady jak společenskovědních, tak technických oborů. Z uměleckohistorického pohledu je možné na vývoji českého sklářství již od závěru 17. století jedinečným způsobem ilustrovat a dokladovat schopnost českého kulturního prostředí rychle reagovat na nejnovější stylové změny a podněty.
Na přední místo mezi sklářskými podniky, které zásadním způsobem přispěly ke světové proslulosti českého skla, patří nepochybně Harrachovská sklárna v Novém Světě v Krkonoších, jejíž historie - jak dokládá nejstarší písemná zmínka o huti z roku 1712 - se odvíjí již tři století. Je sklárnou, která ve všech obdobích vývoje českého skla od počátku 18. století do závěru 20. století vždy zastávala, jak z hlediska stylu, tak i z technologického pohledu, progresívní a nejednou určující roli.
Výsledkem výstavního projektu je souhrnný, několikaletým výzkumem podložený uměleckohistorický pohled na mnohotvárnou produkci Harrachovské sklárny v průběhu všech etap jejího výtvarného vývoje - od barokních počátků přes nesčetné podoby skla doby biedermeieru a historismu, originální secesní projev a snahu přizpůsobit se proudu dekorativismu a funkcionalistickým tendencím meziválečného období až po nové designérské přístupy po roce 1950 a sklo současné.
Součástí výstavy je aktivní program pro návštěvníky.
Záštitu nad výstavou převzal Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí České republiky.
Výstava je pořádána ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni.
Výstava vznikla za laskavé podpory Sklárny Novosad & syn, Harrachov a Georga Höltla, Glasmuseum Passau.
Ad honorem PhDr. Jarmila Brožová, CSc. (1923-2012)
Výpravnou doprovodnou publikaci k výstavě vydává v češtině a angličtině nakladatelství Arbor vitae ve spolupráci s UPM.

Harrachovské sklárně v Novém Světě v Krkonoších patří přední místo mezi podniky, které se v minulosti zasloužily o proslulost českého sklářství. První ucelená monografie této nejstarší existující české sklárny shrnuje výsledky více než desetiletého archívního bádání a zpracovávání českých a zahraničních muzejních sbírek. V odborných kapitolách doprovázených bohatou dokumentací podrobně přibližuje výtvarný vývoj harrachovského skla od barokních počátků přes nesčetné podoby skla doby biedermeieru a historismu, originální secesní projev a snahu přizpůsobit se stylu art deco a funkcionalismu až po nové designérské přístupy po roce 1945 a sklo současné.
Publikaci připravilo nakladatelství Arbor vitae ve spolupráci s UPM ke stejnojmenné výstavě konané v UPM 
editor: Jan Mergl
texty: Helena Brožková, Jarmila Brožová, Florian Knothe, Jan Luštinec, Jan Mergl, Lenka Merglová Pánková, Jan Schöttner
vydání: české a anglické
grafický design: Filip Hejduk, Martin Strnad (Studio HMS)
formát: 29 x 25 cm, pevná vazba
počet stran: 440
počet reprodukcí: přes 1000
ISBN 978-80-7101-112-5 (UPM)
ISBN 978-80-7467-005-3 (Arbor vitae)

www,upm.cz

Hledání skla

(asistentka kurátora)

Uměleckoprůmyslové museum, 17. listopadu 2, Praha 1

26. 5. 2011-31. 3. 2012

Kurátor: Milan Hlaveš

Spolupráce: Pražský festival skla 2011

Grafický design: Ondřej Šorm


Na výstavě Hledání skla v pražském Uměleckoprůmyslovém museu, připravené ve spolupráci s Galerií Pokorná v rámci Pražského festivalu skla 2011 (PF 11), se představuje na pětadvacet mladých českých výtvarníků, kteří nejrůznějším způsobem pracují se sklem. Jsou mezi nimi nejen absolventi středních uměleckoprůmyslových škol a sklářských ateliérů škol vysokých, tedy lidé přímo spjatí s oborem, ale i umělci, kteří si sklo pouze "vypůjčují", pokud se jim hodí k realizaci jejich uměleckých záměrů. Jedná se o tvůrce v rozmezí od necelého třicátého do čtyřicátého roku věku, již mají za sebou úspěšně zakončená studia, několikaletou praxi a často i nezanedbatelné uznání odborníků. Výstavy se ovšem všichni účastní zejména pro vyhraněnost a originalitu výtvarného názoru. Každý z nich má svůj specifický způsob uměleckého vyjadřování a tím i pojetí skla, které se jinak jako tradiční výtvarný materiál může mnohým zdát na počátku 21. století neaktuální a umělecky vyčerpaný.
Pro mladou generaci není primárním cílem adorace kvalit skla, tedy vyzdvihování optické nádhery či křehkosti, ani pro ni sklo většinou neznamená prostředek dokazování vlastních řemeslných schopností. Nacházejí v něm nástroj k vyjádření emocí a k osobní výpovědi. Sklo jim při tom pouze slouží tak, jako by v případě nutnosti posloužil jakýkoliv jiný materiál - a oni odvážně zkoumají možnosti jeho vytěžení. Dokazují zároveň, že sklo má co umělecky nabídnout.
Návštěvníci výstavy jsou vyzýváni, aby se sklářského hledání výtvarníků přímo účastnili. Může se stát, že jim neortodoxní přístup mladé generace ke sklu nebude blízký, ale nic jim nebrání nejsoučasnější sklo ve stálé expozici muzea mezi historickými exponáty hledat alespoň fyzicky. Věříme, že se při tomto malém dobrodružství nejen pobaví, ale dočkají se i různých překvapení nebo alespoň letmého zamyšlení nad prací nadějných sklářských tvůrců a jejich úhlem pohledu na současnost a úlohu skla v ní.

https://www.upm.cz/index.php?language=cz&page=123&year=2011&id=166&img=1363

P. Rada! Paráda! / Pravoslav Rada - keramické dílo

(instalace, kurátorka výstavy)

UPM, Zámek Kamenice nad Lipou, nám. Československé armády 1, Kamenice nad Lipou  

18. 5. -30. 10. 2011)


Pořadatel: Uměleckoprůmyslové museum v Praze (UPM)

Autorka a kurátorka výstavy: Dita Hálová

Odborná spolupráce : Milan Hlaveš

Grafický design: Tereza Hejmová, Jan Matoušek

Edukační program: Vladimíra Sehnalíková

Produkce: Dušan Seidl, Veronika Pecová

Propagace: Jana Ulipová

Exponáty zapůjčili - Moravská galerie v Brně (MG), Pravoslav Rada

Repríza úspěšné retrospektivní výstavy, která byla k vidění od 3. února do 25. dubna 2011 ve výstavním sále Hlavní budovy Uměleckoprůmyslového musea v Praze.
Pravoslav Rada (1923 - 2011), klasik české keramiky, se celoživotně zabývá především ateliérovou tvorbou figurálních plastik: zvířecích (ryby, kočky a ptáci), bájných (elfové, andělé i archandělé) a lidských. Radovo rozsáhlé a různorodé dílo v sobě nese vtip, nadsázku, drobnou ironii, nadhled i moudré zamyšlení. Autor používá široké spektrum keramických hmot včetně porcelánu a jejich povrchových úprav. Nebojí se dávat do kontrastu živé barvy glazur, aplikovat obtisky nebo přenášet fotografie (např. dvojice Suchý a Šlitr). Vytvořil řadu sochařsky vynalézavě řešených realizací, které obohatily veřejné prostory jako kulturní a nákupní střediska, školy nebo sídliště. Tyto objekty jsou podobně jako jeho menší plastiky výrazné, okamžitě identifikovatelné a především vysoce originální.
Výstava v UPM je určena všem generacím: nejstarší připomene doby, kdy byla česká keramika na svém uměleckém vrcholu, mladou a střední upozorní na skutečnost, že i současné výtvarné umění může být sdílné a pochopitelné, a nejmladší udělá radost hravostí a energií, s kterou Rada svá díla vytváří.


www.upm.cz/index.php?language=cz&page=123&year=2011&id=171&img=1352


Folklor is alive!, Folklorní stopy v současném designu zemí Visegradu, České Centrum: Praha, Stockholm, Bratislava, 

(kurátor výstavy s katalogem)

Galéria ÚĽUV, Bratislava

23. 6. - 3. 7. 2011)

Kurátorka výstavy: Dita Hálová

Orgánizátoři: Design Cabinet CZ  a Česká centra ve spolupráci s ULÚV

Grafický design výstavy a katalogu: Jana Hradcová

Architektonické řešení: Tomáš Kadeřábek


Galéria ÚĽUV privíta jedinečnú výstavu Folklor is Alive!, ktorá ukazuje práce mladých dizajnérov krajín Vyšehradskej skupiny.

Exponáty výstavy spája inšpirácia tradičným materiálom alebo remeselnými technikami. Projekt Folklor is Alive! je inšpirovaný súťažami, akými sú napríklad Kruhy na vode z dielne ÚĽUV alebo poľská súťaž Pamiątka z Polski. Výstava s podtitulom Folklórne stopy v súčasnom dizajne krajín Vyšehradskej skupiny ponúka neobvyklý pohľad na tvorbu dizajnérov z Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska. Partnermi výstavného projektu sú České Centrum Praha, Folklórne združenie Českej republiky, ÚĽUV, Cepelia (Poľsko), Design Institut MOME (Maďarsko). Jedným z impulzov k vytvoreniu výstavy je 20. výročie vzniku Vyšehradskej skupiny. Slovenské uvedenie projektu nadväzuje na marcovú výstavu v Českom centre Praha.

Je název putovní výstavy iniciované Českými centry s podtitulem Folklórní stopy v současném designu, která ukazuje vliv tradičních folklórních prvků na práci a směrování mladých designérů v zemích Visegrádu. České centrum Bratislava je koordinátorem této výstavy na Slovensku, která se otevírá vernisáží dnes večer. Koncept výstavy připravila česká kurátorka Dita Hálová. Partnery výstavy jsou Folklorní sdružení České republiky, ÚLUV Bratislava, Capelia 0020 Polsko, Design Institut MOME Maďarsko, umělecké školy, kulturní instituty a zastupitelskými úřady zemí Visegrádu. Výstava byla poprvé představena v galerii Českého centra Praha letos v březnu, po Bratislavě se plánuje prezentace v Bruselu.

www.uluv.sk

Nový (z)boží 2010! NY

(kurátorka společně s Lenkou Žižkovou)

Kurátor výstavy: Lenka Žižková a Dita Hálová

Architektonické řešení: Jindřich Vodička

Grafický design výstavy a katalogu: Lukáš Kijonka a Michal Krůl, Studio Kolektiv

Produkce a propagace: Dita Hálová a Viera Postníková

Výstava výsledků soutěže Národní cena za studentský design 2010.

Nový (z)boží 2010! Bratislava

(produkce, kurátorka společně s Lenkou Žižkovou)

Bratislava

Kurátor výstavy: Lenka Žižková a Dita Hálová

Architektonické řešení: Michal Švejda a Radek Talaš

Grafický design výstavy a katalogu: Lukáš Kijonka a Michal Krůl, Studio Kolektiv

Produkce a propagace: Dita Hálová a Viera Postníková

Výstava výsledků soutěže Národní cena za studentský design 2010.

Folklor is alive!, Folklorní stopy v současném designu zemí Visegradu

(instalace, kurátor výstavy s katalogem)

České Centrum, Rytířská 31, Praha 1

4. 3. -  2. 4. 2011)

Kurátorka výstavy: Dita Hálová

Orgánizátoři: Design Cabinet CZ a Česká centra

Grafický design výstavy a katalogu: Jana Hradcová

Architektonické řešení: Tomáš Kadeřábek

Produkce a propagace: Dita Hálová, Viera Postníková a Česká centra

Instalace: Dita Hálová, Tomáš Kadeřábek, Michal Švejda, Radek Talaš

České Centrum Praha  pořádá mezinárodní výstavu mladých designérů zemí Visegrádské čtyřky Folklore is Alive! Naši školu reprezentuje výběr užitkové keramiky. Výstava probíhá v Českém Centru Praha, Rytířská 539/31, Praha 1 od 4. 3. 2011 do 2. 4. 2011. Na vernisáži, která se konala 3. 3. 2011 v 18.00 hodin, se sešli návštěvníci v mimořádném počtu. Byli zde zástupci pořádajících institucí, zúčastněných škol i studenti. Projekt je zajímavý také v tom, že výstava bude putovní - postupně ji budou moci zhlédnout návštěvníci českých center ve Stockholmu, v Berlíně, ve Varšavě, v Bratislavě a v Budapešti. Navíc nepůjde pouze o výstavu, je připraven i doprovodný program (workshopy, přednášky atd.).

Anotace výstavy
Folklore is Alive!
Stopy folkloru v současném designu

Výstavní projekt Českého Centra Praha a Design Cabinetu CZ Folklore is Alive! mapuje reflexi tradice a místního folkloru u nejmladší designérské generace zemí Visegrádské čtyřky. Neomezuje se proto pouze na mladé designéry a studenty z České republiky.

Jasnou inspirací projektu se staly soutěže Kruhy na vodě organizované slovenským Ústrediem l´udovej umeleckej výroby a polskou Pamiatkou z Polski organizované společností Cepelia. V České republice podobně zaměřené soutěže vypisovány nejsou, a tak mladým českým designérům nezbývá, než se hlásit do soutěží zahraničních. Maďarská účast je v projektu zastoupena budapešťskou institucí MOME. Výstavní projekt Folklor is Alive! nastolil v samotném počátku otázku - existuje šance najít společnou tradici kvalitní řemeslné práce, a to bez negativního vnímání folkloru, konotací pokleslosti, nedokonalosti, jednoduchého životního stylu zaostalosti? Vybraná díla ze čtyř středoevropských zemí jasně dokládají, že ano. Mladá generace názorně dokazuje, že ve folklóru a všech projevech řemesel nachází nakažlivě živou a zdravou inspiraci. Základní řemeslné okruhy, jak je formuloval Gotffried Semper při první vlně cíleného zájmu o obnovu řemesel, mají své místo v hmotné kultuře stále. Za hlavní zdroje architektury a nejvyšší mety považoval stavění, tesařství, hrnčířství a textilnictví. Umělecké, teoretické a sociální vnímání lidového umění a řemesel celosvětové výrazně ovlivnilo také britské hnutí Art and Craft v polovině 19. století. Jedním z důsledků jeho vlivu bylo zakládání významných světových muzeí a vzdělávacích institucí se vztahem k uměleckému řemeslu. Na tomto základě se zrodily také zúčastěné české, moravské, slezské, slovenské, polské a maďarské střední školy, vysoké školy a univerzity, kterými prošla i většina vystavujících designérů. Výstava tak představuje především exponáty z přírodních materiálů (dřevo, proutí, bavlna, len, konopí, další textili, vlna, kůže, hlína, keramika, porcelán, sklo). Prezentovat se budou oděvy, obuv, šperky z tradičních a netradičních materiálů, nádobí, nábytek, bytové a oděvní doplňky. V širokém pojetí a různorodosti uměleckého řemesla i autorského designu nabízí výstavní projekt Folklore is Alive! společnou řeč tvůrčího snažení. Prezentace by měla být povzbuzením mladým tvůrcům, že jejich cesta řemeslného a autorského zpracování kvalitního materiálu, tvořivého potenciálu a sepětí s místní tradicí nemusí znamenat konzervativní návrat, cestu zpět. Lidovost a projevy vernakulárního umění, idylický život s vysokou mírou nadsázky a humoru a s využitím řemeslných znalostí se bez přehánění může stát významnou devízou v globalizovaném světě.  Dita Hálová

Doprovodný program výstavy Folklore is Alive! v Praze

  • 10. 3. 2011, 18.30 / literární pořad / Literatura s dialogem: Radka Denemarková
  • 16. 3. 2011, 18.30 / debata a komentovaná prohlídka / Středeční salón Ljuby Fuchs: Folklór
  • 17. 3. 2011, 10.00 - 17.00 / výtvarná dílna Kreativní hry s uměním: Folklór
  • 29. 3. 2011, 14.00 / diskuse / Jeden svět: Jak se dělá festival?
  • 3. 3. - 29. 4. 2011 / Sklepní galerie Maďarského kulturního střediska / FOLKLÓRNÍ STOPY V SOUČASNÉM MAĎARSKÉM DESIGNU / Výstava prací studentů Institutu designu László Moholy Nagye v Budapešti.


www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1281355-folklor-neumira-folklor-zije

www.supsbechyne.cz/aktuality/akce-ve-skolnim-roce-2010-2011/

P.RADA!PARÁDA!, retrospektivní výstava Pravoslava Rady

(s katalogem, kurátor výstavy) 

Výstavní sál, Uměleckoprůmyslové museum v Praze

3. 2. - 25. 4. 2011)

Autorka a kurátorka výstavy: Dita Hálová

Odborná spolupráce: Milan Hlaveš

Architektonické řešení: H3T-architekti (Štěpán Řehoř, Vít Šimek)

Grafický design: Tereza Hejmová, Jan Matoušek

Edukační program: Dita Hálová a Vladimíra Sehnalíková

Produkce: Dušan Seidl a Veronika Pecová

Propagace: Jana Ulipová

Překlad do angličtiny: Linda Paukertová

Restaurátorské práce: Zita Brožková

Instalace: Libor Šötét, Jaroslava Zemanová, Tomáš Bezchleba

Exponáty zapůjčili:  Moravská galerie v Brně (MG), Pravoslav Rada

Pravoslav Rada - keramické dílo
Pravoslav Rada, klasik české keramiky, se celoživotně zabývá především ateliérovou tvorbou figurálních plastik: zvířecích (ryby, kočky a ptáci), bájných (elfové, andělé i archandělé) a lidských. Radovo rozsáhlé a různorodé dílo v sobě nese vtip, nadsázku, drobnou ironii, nadhled i moudré zamyšlení. Autor používá široké spektrum keramických hmot včetně porcelánu a jejich povrchových úprav. Nebojí se dávat do kontrastu živé barvy glazur, aplikovat obtisky nebo přenášet fotografie (např. dvojice Suchý a Šlitr). Vytvořil řadu sochařsky vynalézavě řešených realizací, které obohatily veřejné prostory jako kulturní a nákupní střediska, školy nebo sídliště. Tyto objekty jsou podobně jako jeho menší plastiky výrazné, okamžitě identifikovatelné a především vysoce originální.
Výstava v UPM je určena všem generacím: nejstarší připomene doby, kdy byla česká keramika na svém uměleckém vrcholu, mladou a střední upozorní na skutečnost, že i současné výtvarné umění může být sdílné a pochopitelné, a nejmladší udělá radost hravostí a energií, s kterou Rada svá díla vytváří.
Výstavu doprovází program (komentované prohlídky, přednášky a další akce) a publikace. Bližší informace o nich naleznete v souvisejících odkazech.

www.upm.cz/index.php?language=cz&page=123&year=2011&id=157&img=134

Nový z(b)oží, výstava z výsledků soutěže Národní cena za studentský design, Nadace pro stavebnictví a architekturu (opakovaně), Ministerstvo kultury ČR, Nosticův palác, Praha a Česká Centra: Bratislava (opakovaně), Rotterdam, Mnichov, Moskva, Stockholm, Vídeň,... 

(kurátor výstav Nový z(b)oží 2009 a 2010 společně s Lenkou Žižkovou)

Nový (z)boží! / New G)o)ods 2010! míří do New Yorku

České centrum, New York 

20. 4. - 26. 5. 2011)

Kurátor výstavy: Lenka Žižková

Spolupráce na projektu Nový (z)boží! 2010: Dita Hálová

architektonické řešení a instalace: Jiří Toman a Kateřina Kyselica

Foto: Lenka Žižková, Jiří Toman a Kateřina Kyselica 

V Českém centru New York v České národní budově na 321 East 73rd Street se představí loňský sběr vybraných exponátů soutěže o Národní cenu za studentský design 2010. Výběr bude doplněn o exponáty oceněné Národní cenou za studentský design předchozích ročníků 2007, 2008 a 2009. Z výstavy přineseme obrazovou reportáž, sledujte náš web!

Historie soutěže: https://www.designcabinet.cz/novy-z-bozi-10
Vypsání soutěže, přihláška, propozice: https://www.designcabinet.cz/narodni-cena-za-studentsky-design-2010
Partneři soutěže: https://www.designcabinet.cz/narodni-cena-za-studentsky-design-2010-1286877943 Poroty sestava: https://www.designcabinet.cz/narodni-cena-za-studentsky-design-2010-poroty
Zasedání porot: https://www.designcabinet.cz/narodni-cena-za-studentsky-design-2010-poroty-k-udeleni-cen-zasedaly
Hlasování veřejnosti: https://www.designcabinet.cz/narodni-cena-za-studentsky-design-2010-1287431952
Tisková konference: https://www.designcabinet.cz/narodni-cena-za-studenskty-design-2010
Vyhlášení výsledků: https://www.designcabinet.cz/narodni-cena-za-studentsky-design-2010-vyhlaseni-vysledku-a-predani-cen
Vítězové: https://www.designcabinet.cz/narodni-cena-za-studenstky-design-2010-vitezove
Vítězný Tvor na scéně! https://www.designcabinet.cz/narodni-cena-za-studentsky-design-2010-1290951487
Módní přehlídka vyhlášených prací: https://www.designcabinet.cz/narodni-cena-za-studentsky-design-2010-1292267476
Výstava Nový (z)boží!: https://www.designcabinet.cz/novy-z-bozi-10
Záznam ze slavnostního večera: https://www.youtube.com/watch?v=P3Yoh29zhgg https://www.core77.com/blog/object_culture/tvor_perhaps_the_worlds_most_existential_lamp_18185.asp