2010

Nový z(b)oží, výstava z výsledků soutěže Národní cena za studentský design, Nadace pro stavebnictví a architekturu (opakovaně), Ministerstvo kultury ČR, Nosticův palác,, Praha a Česká Centra: Bratislava (opakovaně), Haag, Mnichov, Moskva, Stockholm, Vídeň,... 

(organizační spolupráce, kurátor výstavy společně s Lenkou Žižkovou)

Nový (z)boží 2010! Praha

(produkce, kurátorka společně s Lenkou Žižkovou)

Galerie Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství , Václavské náměstí 31, Praha 1

11. 11. - 3. 12. 2010)

Kurátor výstavy: Lenka Žižková a Dita Hálová

Architektonické řešení: Michal Švejda a Radek Talaš

Grafický design výstavy a katalogu: Lukáš Kijonka a Michal Krůl, Studio Kolektiv

Produkce a propagace: Dita Hálová a Viera Postníková


Výstava výsledků soutěže Národní cena za studentský design 2010.

Nový (z)boží 2010! v Domě bytové kultury Praha

(produkce, kurátorka společně s Lenkou Žižkovou)

Dům bytové kultury, Praha

1. 11. - 21. 11. 2010)

Kurátor výstavy: Lenka Žižková a Dita Hálová

Architektonické řešení: Michal Švejda a Radek Talaš

Grafický design výstavy a katalogu: Lukáš Kijonka a Michal Krůl, Studio Kolektiv

Produkce a propagace: Dita Hálová a Viera Postníková

Výsledky celostátní soutěže o Národní cenu za studentský design se stejně jako v předchozích ročnících prezentují na výstavě Nový (z)boží! Tentokrát to je nejen v galerii Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí a prostřednictvím Českých center v zahraničí. Doufejme, že se letos zrodila i nová tradice, protože nábytek navržený studenty se představil od 1. 11. do 21. 11. 2010 také návštěvníkům Domu bytové kultury Praha na Budějovickém náměstí na stejnojmenné stanici metra.

Dům bytové kultury letos soutěž podpořil také finančně. A protože bude DBK slavit příští rok významné výročí (viz rozhovor s jeho ředitelem Miroslavem Velflem v rubrice Rozhovory), chystá představit nový projekt, který by měl představit veřejnosti české firmy s dobrým českým nábytkem a doplňky. Při té příležitosti by se studentský design mohl vždy prezentovat také v Domě bytové kultury, kde ho může shlédnout tisíce návštěvníků denně.
Letos nabízela prezentace jen pár kousků oceněného nábytku na prosklené podestě kavárny, která je umístěna ve velkém atriu, kudy se pohybují všechny eskalátory. Výstavu tak může vidět, ať chce či nechce, hodně těch, kdo v DBK používají pojízdné schody, aby nakoupili zboží v některém z již rekonstruovaných pater. Může tak ovlivňovat běžné návštěvníky, kteří jinak design nevyhledávají, na rozdíl od výstav v galeriích, kam chodí experti nebo zájemci o design.
Koncepce příštích ročníků soutěže a její prezentace je ve stavu zrodu. Snad se ji podaří skloubit se záměry DBK na nové centrum bytové kultury.

Lenka Žižková
Foto: Radek Talaš

100 % SKLO - Sklářská škola v Železném Brodě 1920-2010

(asistentka kurátora)

Výstavní sál, Uměleckoprůmyslové museum v Praze

17. 6. - 19. 9. 2010)

Kurátoři výstavy: Milan Hlaveš, Antonín Langhamer a Zdeňka Laštovičková

Asistentky výstavy: Dita Hálová a Lucie Urbánková

Architektonické řešení: Jiří Novotný

Grafický design výstavy a katalogu: Martin Hlubuček

Sklářská škola v severočeském Železném Brodě letos slaví 90. výročí svého založení. Uměleckoprůmyslové museum v Praze při této příležitosti připravilo ve spolupráci se SUPŠ sklářskou retrospektivní výstavu plnou živých barev, tvarů a skleněné fantazie. Současné umělecké práce studentů se na ní potkávají s významnými díly z počátků školy, které navrhovali pedagogové Alois Metelák, Jaroslav Brychta, Oldřich Žák, Ladislav Přenosil, Zdeněk Juna a další. Výstava představuje širokou a pestrou kolekci skleněných váz, mis, figurek, šperků a objektů provedených snad všemi sklářskými technologiemi, v nichž se snoubí dokonalé řemeslné zpracování s výtvarnou invencí. Ilustruje cestu školy a tím i moderního českého skla za světovou proslulostí od art deca až po nejnovější trendy výtvarného pojetí tohoto ušlechtilého materiálu. Dokazuje také, že budoucnost českého sklářství jako rodinného stříbra tkví nejen v udržení tradice, ale zejména v dalším rozvíjení mezinárodně ojedinělého systému odborného vzdělávání. Výstavu doprovází reprezentativní publikace.
Záštitu nad výstavou převzali 1. náměstkyně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ing. Eva Bartoňová a náměstek hejtmana Libereckého kraje Bc. Radek Cikl.

kurátoři)
Milan Hlaveš, Antonín Langhammer, Zdeňka Laštovičková
přednáška:
chodba muzea
7. 9. 2010 v 17 hodin
"Železný Brod českému sklu"
Antonín Langhamer

cyklus komentovaných prohlídek výstavy:
výstavní sál
22. 6. 2010 v 17 hodin
s kurátorem výstavy Mgr. Milanem Hlavešem, Ph.D.
13. 7. 2010 v 17 hodin
s profesory a studenty Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě
10. 8. 2010 v 17 hodin
s profesory a studenty Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě
14. 9. 2010 v 17 hodin
s profesory a studenty Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě
www.supss.cz 

Nový (z)boží! v Rotterdamu

(kurátorka společně s Lenkou Žižkovu)

České centrum, Roterrdam

20. 5. - 17. 6. 2010) 


Kurátor výstavy: Lenka Žižková a Dita Hálová 

Architektonické řešení: Štěpán Řehoř a Vít Šimek

Grafický design výstavy a katalogu: Lukáš Kijonka a Michal Krůl, Studio Kolektiv

Produkce a propagace: Dita Hálová a Viera Postníková

Výstava výsledků soutěže Národní cena za studentský design 2009.

Takto zápasily s instalací Novýho (z)boží! v Rotterdamu ředitelka tamního Českého centra a její kolegyně.

Ozvěny 17. letní keramické plastiky

(organizační a kurátorská spolupráce)

Zahrada, Uměleckoprůmyslové museum v Praze

18. 5. - 16. 6. 2010)

Kurátoři výstavy: Dita Hálová a Milan Hlaveš ve spolupráci s Letní keramickou plastikou

Grafický design: Štěpán Malovec

Produkce: Dita Hálová a Veronika Pecová

Vystavující:

Václav Gatarik / Jan Hendrych / Pavel Knapek / Eva Pelechová / Jaroslav Šafr / Jindra Viková 

Nový (z)boží! / Národní cena za studentský design 2009, Praha

(produkce, kurátorka společně s Lenkou Žižkovou)

foyer Nostického paláce, sídle Ministerstva kultury ČR, Maltézské náměstí 1, Praha 1 - Malá Strana

3. 5. - 27. 5. 2010) 

Design Cabinet CZ / nadační program Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a Ministerstvo kultury ČR SRDEČNĚ ZVOU NA VERNISÁŽ VÝSTAVY PLAKÁTŮ SOUTĚŽE Nový (z)boží! / Národní cena za studentský design 2009 New G(o)ods! / Czech National Award for Student Design 2009

Pondělí 3. května 2010 v 17 hodin ve foyer Nostického paláce, sídle Ministerstva kultury ČR Maltézské náměstí 1, Praha 1 - Malá Strana

Na vernisáži promluví ministr kultury prof. Václav Riedlbauch
a PhDr. Lenka Žižková, ředitelka nadačního programu Design Cabinet CZ

Patrneři:
Česká centra/Czech Centres
Dvořák -- svahové sekačky
Grund
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Jablotron
Linet
Tescoma

18. Letní keramická plastika

(organizační a kurátorská spolupráce)

Středočeské muzeum, Zámek 1, Roztoky u Prahy

26. 6. - 3. 10. 2010)

Kurátoři: Václav Gatarik a Petr Lada

Odborná spolupráce: Dita Hálová a Milan Hlaveš

Grafický design: Štěpán Malovec

Úvodní slovo: Zita Zemanová

Ve spolupráci s Uměleckopůmyslovým museem v Praze

Vystavující / Particicpants:

Marek Dias / Milan Exner / Václav Gatarik / Elzbieta Grosseová / Jan Hendrych / Lubor Ivanov / Iva Kárníková / Anna Klimešová / Pavel Knapek / Jan Koblasa / Marius Kotrba / Petr Lada / Iva Ouhrabková / Eva Pelechová / Naděžda Potůčková / Šárka Radová / Tereza Salabová / Helena Samohelová / Jaroslav Šafr / Anna Šeflová / Lubomír Šilar / Markéta Škopková / Pavla Vachunová / Jindra Viková / Adam Vízek / Rolf Weidner a čestný host Pravoslav Rada

www.upm.cz

www.muzeum-roztoky.cz

Nový (z)boží 2010! Bratislava

(produkce, instalace)

K Gallery, Ventúrská 8, Bratislava

15. 3. - 1. 4. 2010)

Kurátorka výstavy: Lenka Žižková

Orgánizátoři: Design Cabinet CZ a Česká centra

Grafický design výstavy a katalogu: Lukáš Kijonka a Michal Krůl, Studio Kolektiv

Architektonické řešení: H3T-architekti (Štěpán Řehoř, Vít Šimek)

Produkce a propagace: Dita Hálová, Viera Postníková a Česká centra

Instalace: Dita Hálová, Štěpán Řehoř

Výstava výsledků soutěže Národní cena za studentský design 2009. 


selektivní výstavy výsledků soutěže o Národní cenu za studentský design 2009. Zabalit výstavu ve Vídni, kde se prezentovala ve výstavní síni vídeňského Českého centra na exkluzivní adrese v Herrengasse a přemístit ji na stejně luxusní bratislavskou adresu ve Ventúrské ulici, dorazilo auto Českých center, která jsou partnerem projektu, přijeli dobrovolníci Design Cabinetu CZ PhDr. Lenka Žižková a studentka BcA. Dita Hálová (VŠUP) jako organizátorky a kurátorky výstavy. Postavit ji přispěchal student Štěpán Řehoř (VŠUP) jako architekt výstavy za pomocí dvou studentů Vysokej školy výtvarného umenia (Marek Jurčian a Kristína), které partnersky vyslal doc. Ferdinand Chrenka.
Majitelka galerie ing. arch. Jana Králíková, která vyhověla prosbě ředitelky bratislavského Českého centra PhDr. Jany Burianové představit na Slovensku české studentské práce z oblasti designu, sice hrdinně vyšla vstříc, ale měla strach nejen ze způsobu netradiční prezentace, ale i úrovně prací, které neznala. Její strach se zmnohonásobil při vykládání výstavy auta, které ji přivezlo z Vídně. Zdálo se, že se do galerie v žádném případě nevejde a výstava bude vypadat strašně a v rozporu s posláním galerie. Při vybalování exponátů její strach postupně opadal, a když se výstava vyloupla ve všech kontrastech mezi kvalitou produktů a formou instalace začala být spokojená. Nakonec si jako první zamluvila následující ročník soutěže! Její zkušenost s instalováním skla a porcelánu přispěla k tomu, že již první vybalovací den se do galerie snažili dostat zvědaví návštěvníci.
Naprostý nedostatek financí pro prezentaci výsledků soutěže vedl organizátory a mladé architekty k tomu, že se v Praze a Vídni instalovalo v a na kartonových krabicích. Protože partner projektu Česká centra nejsou vybavena dostatečným výstavním mobiliářem, převáží se krabice v rozloženém stavu vždy s výstavou, a pak se dle potřeb vždy znovu skládají a lepí. Instalace výstavy se také vždy musí přizpůsobit různorodým požadavkům výstavních a většinou i víceúčelových sálů Českých center nebo galerií. Vedle objektů, předmětů, modelů a prototypů se prezentují také plakáty a portfolia v angličtině.
K Gallery se v Bratislavě nachází na skvělé adrese v samém centru města. V prostorově malé galerii se prezentuje především sklo Bořka Šípka. Tomu je přizpůsoben i systém prosvětlených a nasvětlených nik. Prezentace Novýho (z)boží! alias Nového t(o)varu! musela tuto situaci akceptovat, a tak jsou ve vzdušné vstupní části vystaveny v nikách především objekty ze skla a porcelánu a portfólia, zatímco práce včetně plakátů už v obvyklé "krabicové" instalační podobě zcela zaplnily druhý galerijní prostor. Celkem se v Bratislavě prezentuje 62 studentských prací.
Zahájit výstavu a pomoci při organizaci studentské módní přehlídky přijede na vernisáž 15. března 2010 diplomantka VŠUP a pracovnice UPM v Praze Dita Hálová. Technickou pomoc zastane student pražské VŠUP Ondřej Batoušek, který je v Bratislavě na stáži na VŠVU.
Přehlídka bude jistě stejně atraktivní jako ve Vídni. Tentokrát se dostane i do prostoru mimo galerii, protože studentské manekýnky se budou převlékat ve škole na protější straně ulice a budou tak nechtě předvádět modely návštěvníkům centra Bratislavy. Jen aby 15. března zavítalo na Slovensko jaro a nepadal sníh, nepršelo a nebyla zima!
Na módní přehlídku dorazí vedle modelů vysokých škol a univerzit také studentky a modely Vyšší odborné školy oděvního designu a managementu a Střední uměleckoprůmyslové školy textilní Brno a jako manekýnky se představí i studentky bratislavské VŠUP.
Česko-anglický katalog, navržený grafickým studiem kolektiv se i na Slovensku nabízí zadarmo.

www.designcabinet.cz/novy-z-bozi-novy-t-o-var

Nový (z)boží 2010! Vídeň

(produkce, instalace)

České centrum, Vídeň

Kurátorka výstavy: Lenka Žižková

Orgánizátoři: Design Cabinet CZ a Česká centra

Grafický design výstavy a katalogu: Lukáš Kijonka a Michal Krůl, Studio Kolektiv

Architektonické řešení: H3T-architekti (Štěpán Řehoř, Vít Šimek)

Produkce a propagace: Dita Hálová, Viera Postníková a Česká centra

Instalace: Dita Hálová, Štěpán Řehoř, Matěj Říčný

Výstava výsledků soutěže Národní cena za studentský design 2009. 

V Českém centu ve Vídni se do počátku března letošního roku představuje výběr loňského ročníku Novýho (z)boží!, selektivní výstavy výsledků soutěže o Národní cenu za studentský design 2009. Rozbalit výstavu, která naplnila do posledního centimetru krychlového auto Českých center, která jsou partnerem projektu, poté ji postavit, zahájit a pomoci při organizaci studentské módní přehlídky přijeli dobrovolníci Design Cabinetu CZ - PhDr. Lenka Žižková, studentka BcA. Dita Hálová (VŠUP) jako organizátorky a kurátorky výstavy a student Štěpán Řehoř (VŠUP) jako architekt výstavy. Na štěstí přijel na pomoc ještě student Matěj Říčný (FaVU VUT) z Brna, který sice původně zamýšlel nainstalovat své oceněné svítidlo, ale nakonec tři dny pomáhal od rána do večera se vším, co bylo potřeba učinit. Na módní přehlídku dorazily studentky a modely Vyšší odborné školy oděvního designu a managementu a Střední uměleckoprůmyslové školy textilní Brno a jako manekýnky se představily i studentky vídeňského Komenského gymnázia.

České centrum ve Vídni se nachází na skvělé adrese v samém centru města nedaleko Looshausu a katedrály sv. Štěpána. Je umístěno v rohovém domě a má tedy výkladce do dvou ulic. Prostor sdílejí Česká centra s Czech Turismem, což zaručuje zajímavé a různorodé návštěvníky výstavy. Výstavní plocha slouží jako víceúčelový sál, kde vedle výstav probíhají přednášky, promítání filmů, čtení apod. Na výstavní plochu se vystupuje po schodišti a v jejím čele jsou dvoje dveře do kanceláří umístěných v zadní části traktu domu. Výstavy se tedy musejí přizpůsobit jak půdorysu a provozním trasám na ploše, tak programu Českých center. Proto se na rozdíl od pražské prezentace výstavy soustředily ve Vídni exponáty podél stěn sálu, aby mohl zbývající centrální prostor sloužit k dalším činnostem.

Naprostý nedostatek financí pro prezentaci výsledků soutěže vedl organizátory a mladé architekty k tomu, že se v Praze instalovalo v a na kartonových krabicích. Protože Česká centra nejsou vybavena dostatečným výstavním mobiliářem, budou se krabice v rozloženém stavu převážet vždy s výstavou, a také se vždy budou znovu skládat a lepit. Instalace výstavy se bude muset vždy přizpůsobit různorodým požadavkům výstavních a většinou i víceúčelových sálů Českých center. Vedle objektů, předmětů, modelů a prototypů se prezentují také plakáty a portfolia v angličtině. Nabízený katalog, který se nabízí zadarmo, je rovněž česko-anglický.

Vernisáž a módní přehlídka

Úvodní řeč ředitelky vídeňského centra Tatjany Langáškové vystřídal výklad Lenky Žižkové k historii soutěže, její organizaci a příběhům, které se k ní pojí. Ten s humorem překládal student gymnázia Komenského Andreas Egermair, který se ujal také moderování módní přehlídky, na níž zápasily české i rakouské studentské modelky s vysokými podpatky, kluzkými parketami, schodišti a neposlušnými modely. Atmosféra vernisáže a módní přehlídky byly stejně přátelské a uvolněné jako při pražské premiéře. Největším hitem se staly vítězné "Botasky", které si v tu chvíli chtěli koupit snad všichni aktéři akce i účastníci vernisáže. Škoda, že v Rakousku nemá zastoupení firma Baťa, jejímž prostřednictvím by se mohly dostat na tamní trh.

Lenka Žižková

www.designcabinet.cz/novy-z-bozi-ve-vidni